Koor Zeur Niet Desing By Dewi nina havens

1. Vooronderzoek

Voor het koor Zeur Niet! Heb ik een logo ontworpen. Mijn inspiratie heb ik eigenlijk van mijn vader, maar ook van de website afgehaald en van foto's via het internet.

2. Typografie

Het Typografie had ik een beetje bedacht als sierlijk. Dit is eigenlijk, omdat het koor niet grof over komt op mij.

3. De kleuren

De kleuren die op de website te zien zijn zijn rood/roze en wit. Eigenlijk wil ik in het logo gewoon bij deze kleuren blijven, omdat het anders misschien voor verwarring zorgt.

4. Mijn drie schetsen

5. Mijn idee

De bedoeling van mijn ontworpen logo was om een wat ouderlijke sfeer te creƫren. In het koor zingen voornamelijk wat oudere dames en heren die hollandse nummer zingen. Met de kleuren van in het logo wil ik de link naar het koor maken. Ook de tekst geeft natuurlijk de link naar het koor.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.