Loading

SkamoWall Przytulne i zdrowe mieszkanie bez wilgoci i pleśni

Dlaczego SkamoWall?

System SkamoWall to gotowe rozwiązanie nawracających problemów z wychłodzonymi i wilgotnymi ścianami wewnątrz budynków, które gromadzą wilgoć, a nawet pleśnieją.

Wilgoć i pleśń mogą się pojawić w różnych rodzajach budynków. Najczęściej są problemem w tych pomieszczeniach, gdzie temperatura ściany wewnętrznej znacznie się różni od temperatury w środku pomieszczenia.

Teraz możesz się pozbyć problemów z wilgocią i pleśnią już na zawsze, używając systemu SkamoWall.

Co osiągniesz dzięki SkamoWall?

  • Regulacja wilgoci. System SkamoWall wywołuje efekt kapilarny. Oznacza to, że wilgoć przenosi się z zimnej na ciepłą stronę ściany, a następnie wyparowuje do pomieszczenia.
  • Ochrona przed pleśnią. Instytut Technologiczny sprawdził, czy system rzeczywiście zapobiega powstawaniu pleśni. Siedem tygodni po zainstalowaniu systemu SkamoWall wciąż nie było śladu pleśni na powierzchni. Pełen raport znajduje się na stronie skamowall.com.
  • Wysoka wartość izolacyjna. System SkamoWall zmniejsza zużycie energii o 70% w porównaniu z normalną, nieizolowaną ścianą z cegły.
  • Ochrona przeciwpożarowa. Płyty SkamoWall spełniają najsurowsze wymagania przeciwpożarowe określone dla klasy A1 zgodnie z europejską klasyfikacją ogniową EN 13501. To oznacza, że płyty SkamoWall zostały uznane za materiał niepalny.

Zanim wilgoć i pleśń zniszczą Twoje zdrowie

Odetchnij świerzym powietrzem we własnym domu ze SkamoWall

Ten innowacyjny i kompleksowy system docieplania budynków wprowadza nową jakość w budownictwie. By w pełni przekonać się o jego wartości, warto poznać go bliżej. Dlatego z przyjemniścią zapraszamy do kontaktu z dystrybutorem, firmą HTI.

Dowiedz się więcej. Kliknij przycisk poniżej

Created By
Paweł Piotrowski
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.