งานของฉัน กำ!! นาย สิรวิชญ์ มีทวีทรัพย์ 5804600224

วิดิโอความในใจที่ผมมอบให้อาจารย์ครับ

งานชิ้นที่1 Who am i ?

ใช้Frontนี้เพราะอ่านง่าย สบายตา ส่วนสีที่ใช้ก็เน้นพื้นหลังสีดำขอบขาวให้เห็นข้อความชัดเจนอีกทั้งยังทำให้รู้สึกมีความดุดันของข้อความครับ

งานชิ้นที่2 ชื่องาน ไข่ดาวแสนอร่อย

ครั้งแรกกับการใช้โปรแกรมindesign รู้สึกสับสนมากครับเพราะส่วนตัวผมแล้วไม่เคยใช้มาก่อนเลยพอได้เรียนรู้จากที่อาจารย์สอนและแนะนำขั้นตอนต่างๆก็เริ่มเข้าใจและคุ้นชินกับโปรแกรมทำให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นครับผมอีกทั้งผมก็ได้นำโปรแกรมindesignมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยครับ

งานชิ้นที่3 About My Favorite

โดยส่วนตัวผมแล้วชื่นชอบรถยนต์ผมและเพื่อนในกลุ่มจึงได้ทำการนำข้อมูลของกล่องECUมาทำเป็นอักษรล้อมภาพให้เกิดความสนใจแก่เพื่อนๆคนอื่นๆเพื่อเป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในรถยนต์เหมือนกันครับ

งานชิ้นที่4 Postcard รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ

concept : แต่งกายดี เป็นศรีสง่า โดยจากในภาพแสดงให้เห็นนักศึกษาชายทางด้านขวาที่มีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยส่วนคนอื่นๆมีการแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยเปรียบเทียบให้เห็นว่าการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนั้นส่งผลให้มีบุคลิกภาพที่ดีครับ

งานชิ้นที่6 Postcard รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ

Postcard รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ โดยconceptชื่อว่า รักสถาบันต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบ โดยจะสังเกตุได้ว่าผู้ชายทางด้านขวามือมีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่ดีส่วนผู้หญิงในภาพจะแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยเอาเสื้อออกนอกกระโปรงหรือใส่กระโปรงสั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีในสายตาของผู้อื่นโดยPostcardจัดทำเพื่อให้นักศึกษาได้มีการร่วมกันแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีของตัวเอง

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.