Fiat Linea Good or BaD?

Fiat linea

2007 de üretilmeye başlanan ve hala üretimi Bursada devam eden bir model makul bir fiyatı olduğundan çok tutulan bir modeldir.

Fiyatına göre nasıl bir araç ?

Özellikleri bakımından zengin olsa da kalite konusunda sınıfta kalan bir araçtır

Coupe Linea ?

Bir aile arabasını tek kapılı bir spor araba yapmak mı ? Gülenleri duyuyorum . Tek kapılı fiat linea oldunu biliyormuduynuz ? Hayır. Çünki ben uydurdum .

Tek kapılı modeli

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.