Tek na Slivnico 1. 5. 2017

Dogovorili smo se, da bomo letos tekmovalce vzpodbujali na strmini od Lovske koče proti vrhu. Kar precej se nas je zbralo, bili smo glasni in upamo, da smo tekmovalcem pomagali premagati najtežji del trase.

V objektiv sem ujel večino tekačev, mogoče celo vse, vsekakor pa več, kot sem predvideval.

Nismo dolgo čakali, ko se je že prikazal najhitrejši.
Skupina navijačev
Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.