A l'estiu, tota cuca viu

A L'ESTIU, TOTA CUCA VIU I... A L'ESTIU, TOTA CUCA RIU!

I sabeu per què riuen totes les cuques? Doncs perquè estan contentes, tot el dia tombades al sol, quan tenen calor, una remullada, anar d'aquí cap allà, picotejar cireres, flors...

Però conec una cuca, petita, petitona, molt bonica amb el seu fanalet encès...
Una nit la vaig trobar plorant. Sabeu per què plorava? Doncs, li havien explicat que les cuques de dia, senten piular als ocells, veuen els colors del paisatge, escolten les rialles dels nens i nenes mentre estan jugant als parcs, a la piscina, a la font... - JO NOMÈS SURTO DE NIT!!! Em va dir. - CUCA DE LLUM, SAPS EL GOIG QUE FAS ENTRE LES PLANTES AMB LA TEVA LLUMETA?

Ella no em va respondre i jo em vaig posar a pensar i pensar fins que va començar a fer-se de dia.

- AVIAT HI HAURÀ LLUNA PLENA, ELLA FARÀ PROU LLUM I TU PODRÀS DORMIR TOTA LA NIT I QUAN SURTI EL SOL I LES ALTRES CUQUES ES DESPERTIN, VAS AMB ELLES I ELS HI DIUS QUE VOLS GAUDIR D'UN DIA D'ESTIU AL SEU COSTAT.

La cuqueta, va esperar impacient. La nit de lluna plena, va dormir i en despertar, va anar a buscar als altres insectes.
I va ser feliç veient i escoltant la mainada, veient tots els colors que la natura vesteix a l'estiu i passant tot un dia amb les seves noves amigues.
Created By
Antònia Molera
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.