Maramures Tinutul lemnului

10 zile. Atât a fost suficient pentru a descoperi satul maramureșean. Văzut prin obiectivul aparatului de fotografiat, Maramureșul te surprinde prin frumusețea locului dar și prin complexitatea oamenilor pentru care tradițiile și identitatea lor ca popor sunt sacre. Am avut ocazia să fotografiez momente importante din viața satului maramureșean, de la momentul botezului la cel al morții, toate reprezentate prin portret documentar, și câteva peisaje reprezentative pentru acest areal.

Toate fotografiile au fost făcute în octombrie 2015 Tabăra Fotoetnografica ediția XV, în localitățile Glod, Slătioara, Bârsana, Strâmtura și Rozavlea.
Created By
Calin Andra
Appreciate

Credits:

calinandra.ro

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.