เมื่อเด็กๆมาเจอกัน ความดังก็ทวีคูณ

รักพวกเธอนะ สาวๆ
@BOUGAIN

เริ่มจาก Check out จาก Novotel Siam ตรงมาที่ B-loft 109 ด้วย Uber SUV แล้วเราก็ออกไปกินข้าวกันที่ร้าน"ยินดีรัก" ใกล้ๆคอนโด และถ่วงเวลารอแปะโต้งเลิกงานตอน 4:05pm ด้วยการไปนั่งร้านกาแฟ BOUGAIN ต่อ โชคดีที่วันนี้มีพวกเราแค่กลุ่มเดียวในร้านเล็กๆก็เล่นกันสนุกไปเลย หลังจากแปะโต้งกลับมาเราก็แห่กับไปเมกาบางนา เดินไปเดินมาลืมเวลาไปเลย ดันไปเดินหลงอยู่ใน H&M หาทางออกไม่เจอ 55555 กว่าจะได้มื้อเย็นปาไป 2 ทุ่ม ที่ Coco Ishibanya ทานเสร็จมุ่งหน้ากลับมาคอนโด

สายๆก็ไม่นอนกันจ้าาา ยาวๆไป ตี2 กว่ากันเลย

ไหวไหมแปะ

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.