Loading

Minisessions erbjuds vid speciella tillfällen

Några tillfällen varje år brukar jag erbjuda minifotograferingar. Tex när det är morsdag eller farsdag. Innan jul då mina kunder önskar göra julkort samt glitter minis.

Information om dessa minifotograferingar brukar jag gå ut med på instagram samt facebook. Endast ett fåtal platser släpps vid varje tillfälle.

En minifotografering utförs på kortare tid än vanliga fotograferingar samt innehåller inte lika många redigerade bilder att välja mellan.

Priset brukar således vara förmånligare än vid en vanlig fotografering

Kläder

I alla mina minifotograferingar finns det möjlighet för flickor samt kvinnor att få låna kläder. Jag har många fina långklänningar och andra klänningar för stora och små. Även en del kläder till yngre pojkar i ålder 0-3 år. Då fotograferingen brukar vara på max 30 min så hinner vi bara med ett ombyte.

Created By
Annemaj Sporrong
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.