Flyktingar från Sydsudan i norra Uganda

Sedan 2016 har fler än 400 000 flyktingar tagit sig från Sydsudan till Uganda. Här är en berättelse om dem i bilder:

Den första flyktingvågen kom i juli förra året efter att våldsamheter bröt ut i Juba. De som kommer nu flyr från den utbredda osäkerheten i Equatoria-regionen.

Många flyktingar reser genom Kongo-Kinshasa för att slippa åka genom det osäkra Sydsudan. Officiella gränsövergångar, som den här i Oraba, används sällan för att ta sig in i Uganda.

Vid ankomsten vaccineras barn mot mässling och polio och alla flyktingar får behandling mot tarmparasiter. De flesta människorna anländer utmattade men i relativt gott skick. Utmaningen för humanitära organisationer är nu att hålla dem friska.

När flyktingarna registrerats samlas de vid ett transitcentrum i högst ett dygn innan de körs med buss eller lastbil till sitt slutliga mål.

Många flyktingar har lämnat Sydsudan i all hast och har inte haft möjlighet att få med sig sina tillhörigheter under den osäkra resan.

Majoriteten av flyktingarna som kommer till i Uganda är kvinnor och barn. Männen stannar ofta kvar för att slåss eller försvara sina hem.

Uganda avsätter stora delar av obebodd mark i norra delen av landet åt flyktingarna. Men eftersom det kommer så många människor måste de ugandiska myndigheterna ständigt hitta nya platser.

Flyktingarna anländer till sin anvisade plats tidigt på morgonen och har mindre än en dag på sig att, med hjälp av myndigheter och internationella humanitära organisationer, göra sig hemmastadda.

Flyktingarna får en enkel tillagad måltid som gröt och bönor vid ankomsten och en gång per dag tills de kan laga sin mat själva.

Innan brunnar kan borras levererar Läkare Utan Gränser och andra humanitära organisationer dagligen dricksvatten med hjälp av lastbilar.

Flyktingarna får både hygienartiklar och byggnadsmaterial så att de ska kunna bosätta sig. Många av dem har lämnat allt bakom sig.

De börjar omedelbart hugga ner träd för att bygga hyddor. Påverkan på den omgivande miljön kan vara stor.

Läkare Utan Gränser tillhandahåller sjukvård åt flyktingarna. De vanligaste sjukdomarna är malaria och diarréer men kroniska sjukdomar och psykisk hälsa är också ett problem.

Nivån av undernäring bland barn övervakas noggrant för att upptäcka eventuella problem med livsmedelsförsörjningen inom bosättningarna.

Flyktingarna kommer snabbt igång med att bygga traditionella lerhyddor som får ersätta de tillfälliga plastskjulen. Många tror att de kommer att bli kvar här i många år.

På grund av den snabbt växande befolkningen har Läkare Utan Gränser börjat bygga ett sjukhus i flyktinglägret.

Ekonomin utvecklas successivt bland flyktingarna genom handel med den lokala bofasta befolkningen, och små företag börjar dyka upp.

Efter en tid kommer flyktingarnas bosättningar och de lokala byarna att se likadana ut och de relativt obebodda områdena i norra Uganda utvecklas.

Läs mer om vårt arbete på vår hemsida

Följ oss i sociala medier

Credits:

Yann Libessart / Médecins sans Frontières

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.