Well-Being Learning How to transform yourself and cultures

Je bent nooit te oud om te leren

Vanuit het Schneider leiderschapsontwikkelprogramma ben ik op een tweedaagse Well-Being training geweest in Barcelona op 22 en 23 November 2016 en ik wil graag mijn ervaringen delen.

Het doel van de training

Het doel van de training is om in twee dagen beter inzicht te krijgen in je eigen rol als leider in het creëren van een high performance culture en hoe je de eerste stappen kunt zetten richting het in gang zetten van de culturele transformatie.

PeopleFuel - Je rol als leider

4 Dimensies in Energy

Well Being wordt begeleid door een extern bedrijf, de Energy company, en zij bekijken Energy vanuit 4 dimensies: Fysieke , Emotionele, Mentale en Sociale gezondheid.

Een belangrijk leerpunt voor mijzelf is dat het belangrijk is om gedurende dag rustmomenten in te bouwen, rethink renewal zoals zij dat noemen. Het wordt ons als leider duidelijk dat een ieder wordt geleefd door de hectiek van de dag ingegeven door emails. De vraag is hoe we rustmomenten kunnen vinden en inbouwen.

Bij de 4 dimensies wordt voor mijzelf duidelijk dat de focus moet liggen op het fysieke element. Een goed ontbijt biedt uitkomst evenals een dag vanuit huis werken waardoor het dagelijks 3 uur in de file staan met één dag verminderd wordt.

Eco-Labs - Mobiliseer Energy in het team

Het creëren van een High Performance Culture

De rol van een leider is om het team te voorzien van energie en nieuwe inzichten. Daarnaast moet de juiste balans worden gevonden tussen het challengen van het team en zorgzaam zijn.

Het wordt duidelijk dat het drijven van een High Performance Culture in kleine stappen gebeurt en wordt gevoed door een Test en Learn principe. Falen mag en van je fouten moet je leren, er moet een mentaliteit ontstaan van experimenteren oftewel LABs. Sommige van onze expedities passen perfect in deze opzet en worden gebruikt door mij als voorbeeld.

Transformeer Cultuur

Mijn take-aways

Met volle inspiratie ben ik van de tweedaagse sessie teruggekomen. Het heeft gewerkt als een reflectiemoment voor mijzelf en ook het proces waarin we zitten. Het veranderen en het doorbreken van gewoontes gaat in kleine stapjes, deze zijn over de jaren ingeleerd en er zijn minstens 21 weken nodig om dit in te slijten.

Met trots kan ik melden dat we de eerste stappen hebben gezet en dat we nu bezig zijn met elkaar de verandering in werking te zetten.

Iedereen bedankt & een gezond 2017 gewenst!

Credits:

Created with images by katjasv - "breakfast vegan healthy" • sof_sof_0000 - "children studying book reading" • kevin dooley - "Leadership" • Amy Loves Yah - "Bio Lab" • Unsplash - "caterpillar branch larva"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.