VEIEN TILBAKE stressmestring med mindfulness

VEIEN TILBAKE er et opplysnings - og ansvarliggjørende program, satt sammen av mange års erfaring fra oppfølging av sykmeldte, bedriftshelsetjenesten og optimaliseringsteknikker. Treningsprogram skal inspirere og bistå mennesker til å utvikle egne ressurser og aktivere eget potensialet. Vi motiverer til selvledelse og handlekraft i VEIEN TILBAKE til arbeid.

Mål med programmet er å gi den enkelte forståelse, teknikker og treningsmuligheter til å møte daglige utfordringer som press og stress med åpenhet, nysgjerrighet og visshet om at DU kan

Vi kan ikke styre bølgene men vi kan lære å surfe på bølgene

PROGRAM I 4 MODULER

FORDI

Erfaring har lært oss at det er bedre å ta fokuserte ”Baby steps” med langsiktig mål enn å gjøre alt på en gang. I et trygt miljø blir det lagt vekt på kunnskap, raushet og tillit. Vi øker tempo i takt med deltagernes funksjon og mestringsevne.

MODUL 1

HVA ER STRESS?

60 000 tanker daglig blir fort til overtenkning og med et velutviklet følelsessystemen kan du bli utsatt for uro, spenning og stress. Vet du hvordan du skal ta et skritt tilbake, vurdere situasjonen akseptere og agere?

MODUL 2

HVEM ER DU ?

Er du dine tanker, dine følelser, din kropp? Er du mer enn det? Det handler om selvinnsikt, oppdage egne tanker, overbevisninger, mønster og adferd - akseptere det som er akkurat her og nå...

MODUL 3

Stressmestring med Mindufulness

Med en veltrent "oppmerksomhetsmuskel" forbedrer du fokus for å nå dine mål. Du øker kvaliteten på det du foretar deg, utnytter dine ressurser bedre, stresser mindre og er mer tilstede i det som er akkurat nå

MODUL 4

KOMMUNIKASJON

Hva sier du til deg selv, tenker om deg selv, og sier til andre. Din kommunikasjon påvirker deg mer enn du kanskje er bevisst på. Mindfulness handler om å bli oppmerksom på hvordan du snakker om deg selv, med deg selv og til andre.

VEIEN TILBAKE TIL DITT LIV

V ET PROGRAM PÅ 3 TIMER OVER 4 SAMLINGER, MED TEORI, REFLEKSJON, DELING OG ØVELSER.
TID FOR SAMTALER I MINDRE GRUPPER - DELING AV ERFARING OG TIPS FOR HVORDAN BRUKE VERKTØYENE OG TRENINGINGSPROGRAMMET SOM BLIR GJENNOMGÅTT
MULIGHETER FOR INDIVIDUELL OPPFØLGING - KAN AVTALES INDIVIDUELT

KORT OM ELSA GRIMSMO OG IREN TINGULSTAD

Elsa Grimsmo og Iren Tingulstad
Iren brenner for å skape økt livsglede for mennesker og ønsker at alle selv skal mestre sitt liv. Hun er medeier og driver Helhetsgården som er et tverrfaglig kompetansesenter for friskhet og helse. Iren jobber som Meta – Coach og underviser i NLP og Neuro - Semantic, fasiliteter workshops, holder foredrag og lederskapsprogrammer. Hun møter den enkelte akkurat der de er. Guider, coacher og trener slik at resultatet blir som ønsket både i arbeids – og privatlivet. Ved å belyse den enkeltes nåværende ubevisste og bevisste strategier blir man mer målrettet og retter fokus på veien mot målet.
Iren har internasjonale sertifiseringer i coaching og Trainer sertifisering i Neuro – Semantic og NLP fra ISNS Dr. Michael L. Hall. Iren underviser og holder kurs rundt om i Norge.

LIVSGLEDE GJENNOM MESTRING

Elsa er fasinert av menneskers forskjelligheter og de muligheter vi har for å nå resultater gjennom egeninnsikt, motivasjon og mestring. Til daglig jobber hun med kommunikasjon og relasjonsbygging i næringslivet med fokus på å mobilisere og utfordre menneskers talenter gjennom coaching, mentoring, kurs og trening. Målet er økt prestasjon og engasjement med glede i eget liv i balanse.
Hun har erfaring fra ulike lederroller i næringslivet gjennom 20 år og fra helse- og sosialomsorgen i 10 år. Ulike internasjonale sertifiseringer i coaching basert på NLP og Neuro-semantic, samt sertifisert intruktør for Mindfulness - stressmestring ved SCAT.

GO FOR YOUR DREAM!

Credits:

Created with images by Pexels - "deserted field fog" • caio_triana - "work stressed accounts" • nettaphoto - "lights"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.