Profeten Door nathan bokhorst

Vergelijking profeten

Elia

Elia was een goede profeet. Hij gehoorzaamde God en gaf boodschappen door die Hij hem gaf. Hij waarschuwde koning Achab dat zijn hij en zijn familie zou worden vermoord omdat hij zich de wijngaard van Nabot had toegeƫigend. Dat was grond van zijn voorouders. Omdat deze profeet altijd heeft gedaan wat God hem opdroeg, geef ik hem een 9.

Jona

Jona vindt ik een minder goede profeet. Hij gehoorzaamde God niet en vluchtte. Later offerde hij zijn leven wel op om de bamanning van het schip te redden. Daarna ging hij pas naar Nineve om de mensen te waarschuwen. Toen werd Jona zelfs boos op God. Omdat hij God niet gehoorzaamde, geef ik hem een 6,5.

Martin Luther King

Martin Luther King is een recentere profeet. Hij heeft gestreden voor de rechten van de zwarten in Amerika. Belangrijk is dat hij, in tegenstelling tot de profeten in de Bijbel, helemaal geen geweld gebruikte. Op zijn hoogtepunt hield hij een toespraak, die nu enorm beroemd is geworden: "I have a dream." Mede door deze man hebben de zwarten in Amerika dezelfde rechten gekregen als de blanken. Hij heeft een Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Ik geef hem een 9,5, omdat hij echt veel heeft betekend voor de rechten van de mens.

Mijn profeet: Barack Obama

De profeet die ik heb gekozen is de oud-president van Amerika: Barack Obama. Hij was de eerste zwarte president. Ook hij heeft een Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Hij voerde Obamacare in, een regeling die ervoor zorgt dat ook arme mensen goede zorg kunnnen krijgen. Ik vond het een erg goede president, met veel humor. Hij was niet alleen maar serieus, maar maakte ook veel grapjes. "Obama out." zei hij op zijn laatste Correspondents' Dinner, waarop hij zijn microfoon liet vallen.

Credits:

Nathan Bokhorst

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.