Loading

Milosrdni Samarijanac

Neki je čovjek putovao u grad Jerihon. Na putu je upao među razbojnike koji su ga opljačkali, ranili i ostavili da leži na putu.

Slučajno je tamo prolazio neki svećenik

Ugleda ga kako leži na cesti i zaobiđe.

Zatim prođe drugi čovjek, pismoznanac, koja ga također zaobiđe.

A neki stranac iz Samarije putujući dođe do njega, pogleda ga i sažali se pa mu pristupi i previje rane.

Podigne ga, stavi na magarca

Te ga povede ga u najbližu gostionicu da se oporavi, te plati gostioničaru da se dobro pobrine o njemu.

Kome je od ove trojice ranjenik bio bližnji? I tko se od njih pokazao prema njemu kao bližnji?

Odgovor je milosrdni Samarijanac, čovjek koji mu je pomogao.