MIND MAPS metoda nauczania informatyki

Przemysław Jarzębski/ INFORMATYKA /Podyplomowe/Interlis 2016/2017

CO TO JEST?

dosłownie mapowanie myśli - czyli szczególny rodzaj notowania mający według jego twórców zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz aktywować intuicję dzięki wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul mózgowych.

podczas sporządzania notatek w sposób tradycyjny, aktywna jest jedynie lewa półkula mózgu, odpowiedzialna za myślenie logiczne, linearność, analizę, słowa i liczby. Dzięki użyciu oprócz słów i symboli także kolorów, rysunków oraz efektu trójwymiarowości uaktywnia się prawa półkula mózgu odpowiedzialna za wyobraźnię, rytm, postrzeganie przestrzenie, kolory i Gestalt (obraz całości) a obie półkule synergicznie ze sobą współpracują.

Celem mind mappingu jest podniesienie efektywności pracy a proces nauki i zapamiętywania uczynienie prostszym, szybszym i przyjemniejszym. Sprzyja myśleniu twórczemu, wielokierunkowemu, a nie nudnemu i odtwórczemu. Aczkolwiek twórcy metody nie przedstawili żadnych badań potwierdzających te tezy.

CO WARTO WZIĄĆ POD UWAGĘ?

 • Mapa myśli to innowacyjny sposób przedstawiania niektórych zagadnień ułatwiający naukę.
 • Ma na celu przyspieszyć pracę i dać lepszy efekt zapamiętania.
 • Do tworzenia mind map używa się rysunków i krótkich haseł.
 • Mapa powinna być przejrzysta, czytelna, kolorowa, zwracająca uwagę na najważniejsze rzeczy- istotne dla twórcy.
 • Należy pamiętać, że najlepsze będą pierwsze skojarzenia które przychodzą do głowy. Mankamentem tego rodzaju pracy jest to że jest ona czytelna wyłącznie dla autora.

Technika tworzenia map

akcentuj w środku umieszczaj rysunek, używaj więcej niż 3 kolorów,

stosuj synestezję, porządkuj odstępy między elementami;

używaj skojarzeń, łącz strzałkami elementy mapy, które chcesz ze sobą powiązać;

pisz przejrzyście.

RADY TONY`ego BUZANA do Mind Mappingu

 1. Na środku kartki narysuj związany z tematem obrazek składający się z minimum trzech kolorów.
 2. Używaj obrazów i symboli na całej mapie.
 3. Najważniejsze słowa powinny być najsilniej oznaczone.
 4. Na jednej linii może się znajdować tylko jedno słowo lub rysunek.
 5. Linie powinny być takiej długości jak słowa.
 6. Używaj różnych wielkości i stylów liter.
 7. Używaj wielu różnych kolorów.
 8. Daj się ponieść swojej wyobraźni - twórz mapy nawet najbardziej abstrakcyjne czy absurdalne.
 9. Wykreuj swój własny styl tworzenia Map Myśli.
 10. Umieszczaj na Mapie Myśli nie tylko same fakty, ale także problemy, skojarzenia itp.

ZALETY

Mapy myśli cechuje brak monotonii, towarzyszącej procesowi sporządzania tradycyjnych notatek. Ponieważ stosujemy różne kolory i wyraziste obrazy, jest to technika notowania bardzo "przyjemna dla oka".

Stworzona w ten sposób sieć powiązań ułatwia dopisywanie informacji oraz nowych koncepcji w wybranym miejscu na kartce, bez konieczności tworzenia nowej notatki.

Jest to metoda przygotowana, polecana, ale też lubiana przez różne grupy wystawione na częste sporządzanie notatek, planowanie, opracowywanie strategii i koncepcji itp. Korzystają z niej ludzie w różnym wieku, różnych profesji: studenci i uczniowie, biznesmeni i menedżerowie, nauczyciele, wykładowcy i instruktorzy, naukowcy, wynalazcy i projektanci, twórcy, dziennikarze, politycy, pracownicy służby cywilnej, mówcy, prezenterzy, konferansjerzy...

Jedną z większych zalet map myśli jest łatwość powtarzania materiałów. Mapa umożliwia szybkie przejrzenie danego zagadnienia i przypomnienie sobie kluczowych zagadnień.m

Mapy myśli tworzone przy użyciu komputera ?

Mapy myśli można tworzyć przy użyciu specjalnego oprogramowania (np.: FreeMind, MindManager, Mind Mapper Professional, Nova Mind, Intellect Map).

Zasadność posługiwania się nimi dzieli sympatyków metody Tony Buzana. Przeciwnicy podkreślają, że gałęzie i rysunki konstruowane za pomocą klawiatury komputera nie stymulują naszej kreatywności w równym stopniu, co tworzone na kartce papieru. Z kolei zwolennicy elektronicznych map myśli podkreślają większą szybkość ich tworzenia i ich "rozszerzalność".

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_my%C5%9Bli

http://tomnierajcuje.blogspot.com/2014/10/mindmaple-lite-pomocnicze-elementy-mapy.html

Grafika:

http://spark.adobe.com

Pomysły na lekcje z wykorzystaniem Mapy myśli

1. Strona internetowa - jakie narzędzia, zdjęcia, wpisy, redakcja, serwer, hosting

2. Gry komputerowe - rodzaje, typy, historia, wymagania, karty graficzne, procesory, renderowanie grafiki

3. Budowa komputera - wnętrze jednostki, urządzenia peryferyjne, wejściowe/wyjściowe

Credits:

Created with images by cambodia4kidsorg - "Roberto's Mind Maps" • Double--M - "Central nervous system drawing circa 1900" • Pexels - "accuracy achieve achievement" • Unsplash - "office work studying office" • StartupStockPhotos - "children win success" • psd - "MIND"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.