Pedalen sykkelverksted

"På Pedalen ble jeg møtt med tillit, det har det ikke vært for mye av de siste åra. Må innrømme at jeg svelget litt, da verksmester gav meg nøkkel til verksted, og ba meg ta ansvar for åpning og drift under hans fravær."

Sitatet stammer fra en av mekanikerne, en dyktig kar som vi gjerne anbefaler videre til andre arbeidsgivere. For arbeid på Pedalen er midlertidig - her har vi siden åpningen i februar 2015 gitt arbeidstrening i samarbeid med NAV. Målet er å komme seg videre - for mange til ordinært lønnet arbeid eller utdanning.

På Pedalen gir vi opplæring i sykkelfaget. Først og fremst ved å skru, erfare og dele gode råd og tips. I vinterhalvåret har vi også tid til teoretisk opplæring. Pedalen sykkelakademi fører frem til kompetansebevis etter endt eksamen. I februar 2017 delte vi ut de tre første bevisene på bestått prøve. Akademiet strekker seg over åtte kursdager og bestått eksamen bekrefter grunnleggende ferdigheter innen sykkelfaget.

I Bymisjonen er vi heldige og har frivillige med lang erfaring fra næringsliv som kan bidra med gode råd i forhold til utforming av CV og jobbsøknad.

Er du interessert i mer informasjon om Pedalen sykkelverksted, eller har en sykkel som trenger en overhaling, ta turen innom vårt verksted. Vi har gode referanser på utført arbeid. Vi holder til på hjørnet av Daniel Hansensgate og Lyder Sagensgate midt i Bergen sentrum.

Vår verksmester heter Jan Garlid og nås på mobil, Er du interessert i informasjon om arbeidstrening på Pedalen, kan du kontakte Bård Aulin som er leder av Kirkens Bymisjonen arbeid.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.