Loading

LHPP 5 poëzie-evenement 19 mei 2018

Zaterdag 19 mei 2018 werd aan Frans Budé de Leo Herberghs Poëzieprijs (LHPP) uitgereikt. Hij was de vijfde en voorlopig laatste die deze eer te beurt viel. Kreek Daey Ouwens, Emma Crebolder, Maria Barnas en Ben Zwaal gingen hem voor.

De bijeenkomst die Dichter in Beeld ter gelegenheid hiervan organiseerde, werd uitstekend bezocht. Bijna de hele zaal van het Schunck* Glaspaleis op de vijfde verdieping zat vol poëzieliefhebbers. Kennelijk slaat het evenement bij veel mensen aan. Dichter in Beeld is daar blij mee. Het geeft moed om voort te gaan.

LHPP 5

Naast poëzie was er ook muziek. Amber Haddad (zang) en Adil Benhsain (oed) luisterden het evenement op met een drietal Arabische muziekstukken.

Amber Haddad en Adil Benshain

Gert Boonekamp, voorzitter van de jury, reikte, samen met Merlijn Huntjens, stadsdichter van Heerlen, de prijs uit aan Frans Budé. Gert hield een mooie speech, waarbij hij het juryrapport toelichtte, mede aan de hand van een aantal gedichten van dichter Budé. Het rapport en de speech zijn op deze pagina gepubliceerd.

Uitreiking prijs door Gert Boonekamp en Merlijn Huntjens aan Frans Budé

Uiteraard droeg Merlijn Huntjens een aantal van zijn gedichten voor. Dat dichters sterfelijk zijn werd pijnlijk duidelijk in zijn ode aan Harrie Sevriens, voormalig stadsdichter van Heerlen.

Merlijn Huntjens

(Zonder titel) voor harrie

Een gedicht van de huidige stadsdichter, Merlijn Huntjens, voor de overleden oud-stadsdichter Harrie Sevriens.

(zonder titel)

voor harrie

ach wat
heeft het allemaal ook voor een zin
had je kunnen denken maar ach
wat heeft dat voor een zin
als je daar zo kan zitten zijn
op een wankele kruk met of zonder wat in de hand.
niemand gaat voor nootjes naar pelt,
niemand meandert nooit.
hoe slijp je dat
onlosmakelijke van een stad,
een niet uit de stoep te trekken tegel
blijft zoals hij gelegd is:
enne feestje gevierd.
'ik ben uitgevierd.'
harrie hou dat ding eens recht.
'ik kan mezelf niet eens rechthouden.'
niemand meandert nooit.
we blijven je horen
alsof de druk op ’t vat staat
ook al is 'ie leeg.

Frans Budé hield een korte voordracht, waarin hij Leo Herberghs en zijn vrouw Cis bedankte voor hun bestaan. De regel die in een boomstam werd gehouwen droeg hij voor. Hij moest zich bij het maken van het gedicht streng houden aan de opdracht dat de regel of het gedicht niet langer mocht zijn dan 100 tekens, inclusief spaties. De stam werd in Ubachsberg op het Leo Herberghs Poëziepad gelegd (Kersboomkensweg aldaar).

Frans Budé
boomstam met gedicht op het LHPP
zingen wij mee met de vogel die de dag kleurt,
ons sprankelend aanwezig maakt in vervuld verlangen
Boomstam Frans Budé op de Kersboomkensweg in Ubachsberg

Sander Bisscheroux, scheidend voorzitter van Dichter in Beeld, praatte het evenement aan elkaar. Hij deed dat sprankelend. Omdat het de laatste uitreiking van de LHPP betrof schonk Sander de juryvoorzitter een affiche met daarop alle gedichten die door de winnaars van de prijs werden gemaakt. Het affiche, dat middels origami vouwen tot een boekje getransformeerd kan worden, werd ontworpen door Piet Gerards, een bekend grafisch kunstenaar.

Sander Bisscheroux en Gert Boonekamp

Omdat Sander Bisscheroux na bijna 10 jaren afscheid neemt als voorzitter van Dichter in Beeld, overhandigde Gijs van Elk, secretaris en penningmeester, hem een klein schilderijtje en hield een korte toespraak. Daarin bedankte hij Sander voor zijn geweldige inzet, kennis van de poëzie en vooral voor zijn vriendschap.

Gijs van Elk en Sander Bisscheroux

Credits:

GvE

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.