Gaan naar Ghana een ervaring rijker

In de maand juli vertrok een enthousiaste groep van ongeveer dertig deelnemers vanuit onze gemeente naar Ghana. Na maanden van voorbereiding was het eindelijk zo ver. Samen met de lokale bevolking gingen we bouwen aan een schoolgebouw voor de jongeren aldaar. Inmiddels is het schoolgebouw officieel opgeleverd en staat de groep weer op Nederlandse bodem. Tijd om ervaringen te delen.

Een drieweekse werkreis naar Za-ari is moeilijk samen te vatten in één artikel. Er is té veel te vertellen. De groep heeft in Ghana verschillende dingen gedaan, maar het hoofddoel was het opleveren van een nieuw schoolgebouw. Van het aanleggen van de fundering tot betonstorten, metselen en stucwerk: samen met de lokale bevolking is er veel werk verzet.

De bouw van het schoolgebouw

Hoewel communiceren natuurlijk lastig is als je elkaars taal niet spreekt, ging dit volgens Dieke van Renselaar redelijk goed. Met handen en voeten kom je een heel eind en dus begon de bouw voortvarend. Erik van der Weerd: “Het bouwen gaat uiteraard op de Ghanese manier. Beton maken doe je met de hand, zand vervoeren met schalen op onze hoofden en ook het metselen zelf was een verhaal apart. Ongeveer recht is recht genoeg”, blikt hij lachend terug.

het metselen zelf was een verhaal apart. ongeveer recht is recht genoeg!

Ook Gerrit Doornwaard moet toegeven dat de manier van bouwen heel anders is dan in Nederland. “Het gaat allemaal wat primitiever, in onze ogen misschien wel wat inefficiënt. We hebben heel veel hulp gehad van de dorpelingen. Het kruien was daar dameswerk en het bouwen was voor de heren. Deze vrouwen verstouwen meer zand dan ik ooit in mijn eentje kan! Ik moet een groot compliment geven aan onze eigen jeugd, want ook zij hebben heel hard gewerkt.” Met een heuse ceremonie werd het nieuwe schoolgebouw aan het eind van de reis opgeleverd, hoewel het dak nog niet helemaal gereed was. “Dat was enerzijds jammer, maar we hadden hier rekening mee gehouden. Twee Ghanese werklieden hebben het werk de afgelopen week afgemaakt en inmiddels is de school helemaal af.”

Metselen in Ghana

De impact van het schoolgebouw is groot, geeft groepsleider Koen Vliegenthart van World Servants aan. “Wij bouwen misschien slechts een schooltje, maar voor deze mensen is het levensbepalend dat hun kinderen (dichtbij) naar school kunnen. Ver reizen en tegelijkertijd thuis meewerken op de boerderij is niet haalbaar. Dit voorkomt dus dat jongeren hun opleiding niet afronden. Het biedt écht perspectief.” Ook Koen is enthousiast over de groep en stelt dat dit achteraf gezien misschien wel het meest probleemloze project is geweest in zijn dienst voor World Servants, iets wat volgens hem te danken was aan de eenheid in de groep.

Wij bouwen misschien slechts een schooltje, maar voor deze mensen is het levensbepalend!

Kinderwerk met 300 kids

Naast het bouwen van de school, werd er kinderwerk gedaan. De eerste week kwamen hier wel 300 kinderen op af. Samen met hen werd er gezongen, bijbelverhalen verteld, geknutseld en spelletjes gedaan. Alie Overkempe was als leidster verantwoordelijk voor het kinderwerk en kijkt terug op een hele mooie ervaring. “Het was heel dubbel. Zoveel armoede en ellende. Maar de mensen zijn niet verdrietig. We hebben echt wat voor hen kunnen betekenen en daar kijk ik met dankbaarheid op terug. Met driehonderd kinderen bijvoorbeeld een bijbelverhaal delen was in de praktijk natuurlijk lastig, dus dat was soms improviseren. Maar het was ook heel mooi en bijzonder om met zoveel kinderen bezig te zijn.”

Football4water

Het Football4Water project werd drie keer georganiseerd. Erik: “Een gedeelte van dit project was een hygiënevoorlichting, en het andere deel was een voetbalclinic. Bij de voorlichting werden dingen uitgelegd zoals dat je je handen moet wassen en je tanden moet poetsen. Ook met een kleine oefenwedstrijd werd een doelpunt gevierd alsof het wereldkampioenschap gewonnen werd. Ikzelf was hier heel erg van onder de indruk en vond het fantastisch.”

Huisbezoeken

Ook de huisbezoeken bij plaatselijke inwoners maakten indruk. Dieke van Renselaar: “De mensen waren best open over hun leven. Een vrouw vertelde dat haar man slechts twee keer per jaar zag, omdat hij de rest van de tijd verderop aan het werk was om haar en hun gezin te kunnen onderhouden. Het was ook bijzonder om te zien dan christenen en moslims hier samen leven in één huis. De mensen hier zijn heel dankbaar en proberen altijd het goede te doen. Dat is iets wat ik meeneem mijn verdere leven.”

Christenen en moslims

Opvallend in Za-Ari was dat christenen en moslims in vrede naast elkaar leven, soms zelfs onder één dak. Johan van Holten: “Wij hier vertrokken met verhalen van IS en de strijd in Irak, de aanslagen... Dit alles wordt hier in het kader gezet als de strijd tussen Islam en Christendom. In Za-Ari was deze strijd er niet. Er waren ook mensen die zich zowel Christen als Moslim voelen. Het geeft enerzijds een vorm van synergie aan, van twee geloven. Er vloeit zoveel bloed om deze kwestie en daar leeft het in vrede naast elkaar. Dat kun je je niet voorstellen. Maar het roept ook vragen op. Snappen mensen ook wel goed waar het om gaat en wat het verschil is?”

Samen één

Welke groepsleider je ook spreekt, één ding hebben ze allemaal als heel positief ervaren: de eenheid in de groep, zowel bij de deelnemers als de leiding. Voor Johan van Holten was die ervaring misschien wel het hoogtepunt van de reis. “Ik heb dat als heel bijzonder ervaren en enorm genoten van de humor in de groep. Van meet af aan was ik ook heel blij met het enthousiasme van het leidersteam. Onderling waren er geen incidenten, we konden echt op elkaar aan. Iedereen heeft hun eigen taak gedaan, ik ben daar heel trots op. We waren een echte eenheid.”

Dankbaar

De deelnemers van de reis kwamen zo vol verhalen na drie weken in Ghana weer thuis. Als groep hebben ze een geweldige tijd samen gehad. In de voorbereiding zijn er veel acties geweest om geld in te zamelen om de reis en de bouw van de school mogelijk te maken. Er was veel geld nodig, maar inmiddels is al dit geld binnengekomen. Via deze weg willen we onze sponsoren nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage, klein of groot. Het heeft bijgedragen aan de verandering van levens in Ghana én Nederland. Bedankt!

Meer verhalen lezen? Kijk op Facebook.com/GaannaarGhana

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.