Loading

Sekolah Rendah Townsville Kelas Bahasa Melayu - Primari 5 (2017)

Selamat Datang ke Kelas Maya Bahasa Melayu Cikgu Farizan Md Amin

Program Minggu DwiBahasa Ibunda

Murid-murid mengikuti kegiatan Silat Pengantin.
Kelas Teroka Peribahasa (Pengajaran secara Eksplisit)
Murid-murid diberitahu tentang tugasan yang perlu mereka lakukan. (Proses - "I do")
Murid-murid melakukan tugasan secara berkumpulan dengan guru. (Proses - "We do")
Murid-murid mencuba untuk meneka peribahasa secara bersendirian. (Proses - "You do")
Cuba teka peribahasa-peribahasa ini.
Cuba teka peribahasa-peribahasa ini.

Kata Adjektif

dipetik daripada lelaman berikut: http://tatabahasamelayumudah.blogspot.sg/2016/04/jenis-dan-makna-kata-adjektif-bahagian.html
https://www.slideshare.net/lnahrawi/pengenalan-karangan
Kemahiran Bertutur dan Membaca
Strategi See-Think-Wonder
In Groups (We Do) - Perbincangan di dalam Kumpulan
Individual (You Do) - Tugasan secara Individu
Templat yang digunakan oleh murid-murid. Mereka akan meneliti stiumulus sama ada klip video atau gambar-gambar untuk merangsang perbualan mereka. Strategi ini bertujuan untuk menyusun protokol apabila mereka ingin memulakan perbualan. Perbualan haruskan tidak terhenti-henti dan ada interaksi dengan pihak kedua.

Tugasan 1 - Gambar Perbandingan (Rumah Setinggan & Rumah Mewah)

Tugasan 2 - Klip Video (Kasih Sayang, Bapa dan Anak)

Skema Jawapan bagi Kertas Latihan Peperiksaan

RAKAN BAHASA DILANTIK 2017 - SEKOLAH RENDAH TOWNSVILLE

Antara 160 rakan bahasa daripada 80 buah sekolah.
Kiri (Muhammad Khalis Bin Zulkiflie - 5 Care) Kanan (Muhammad Izz Mirza Bin Muhd Ismail - 5 Loyalty)
Sesi Perkongsian oleh Rakan Bahasa - Izz kepada rakan-rakan sedarjah mengenai pengalaman mengikuti bengkel di Taman Warisan India. Izz berasa sangat teruja menggunakan aplikasi Newsmaker yang boleh digunakan untuk melaporkan sesebuah peristiwa - sebagai seorang wartawan.

Persembahan Wayang Kulit (Pembelajaran Berasaskan Pengalaman)

Di belakang pentas

Bercerita, Berpantun dan Bermain patung wayang kulit

Bukan mudah untuk murid-murid menyiapkan tugasan persembahan wayang kulit. Mereka harus melalui beberapa proses. Pertama (See-Think-Wonder), mencari cerita dan watak-watak yang sesuai. Sesebuah cerita yang dipilih perlu ada nilai-nilai murni. Kedua (PAGMAD), murid-murid harus melakarkan skrip. Mereka juga dikehendaki untuk memilih watak masing-masing untuk menjayakan persembahan tersebut. Ketiga (Kreativiti), melukis dan mewarna watak-watak yang dipilih. Kemudian, murid-murid perlu membuat latihan skrip dan bermain patung-patung wayang kulit yang telah disediakan. Keempat (Kemahiran Bertutur), mereka perlu berlatih dengan pentas yang sebenar sebelum membuat persembahan. Akhirnya, murid-murid melaksanakan tugasan persembahan dengan penilaian rakan sebaya (Assessment for Learning).

Persembahan Wayang Kulit 1 - Bahagian 1

Portal iMTL - Kelas Maya Bahasa Melayu

Hari Keusahawanan 2017 - Murid-murid Darjah 5

Karnival Kesantunan Melayu 2017

Created By
Farizan M Amin
Appreciate

Credits:

Created with images by Hans - "spectrum light spectrum optics"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.