Loading

Piknik skupine Stareslike Selšček, 15. 6. 2018

Glede na to, da so stare slike bile prvič objavljene pred več kot osmimi leti, je bil to verjetno že deveti poletni piknik skupine. Dobili smo se v Ločicah v Selščku, tako kot zadnjih nekaj let.

Piknik se je začel bolj zgodaj, da smo se do mraka lahko dodobra pogovorili in pojedli večino peciva, ki so ga prinesle sodelavke. Bilo je res slastno.

Narava dela pri Stareslike je takšna, da se dobimo skupaj bolj poredko, je pa zato bolj prijetno. Prav vsi smo bili dobre volje in veseli, da smo se lahko pogovorili in izmenjali izkušnje s sodelavci.

Pogovor je bil zanimiv
Smeh, smeh, smeh
Vsi in veliko smo se smejali
Tilka posluša
V glavnem smo govorili, nekaj malega smo tudi pojedli
Milena nam je prebrala pohvalo, ki jo je dobila od bralca strani Stareslike
g. Rustja je bil dobre volje
Pri roštilju je bil Janez glavni
Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.