Loading

Meandert(h)aal 9 oktober 2020

Herfstvakantie.

De eerste periode van dit schooljaar is al weer achter de rug. Een periode die toch wel anders is verlopen, dan we gehoopt hadden. We startten nog een beetje zorgeloos na een zomerse onderbreking, maar werden toch weer snel geconfronteerd met de gevolgen van de Corona-epidemie. Hopelijk kunnen we op de manier zoals nu het onderwijs is vorm gegeven doorgaan en komen er geen strengere maatregelen die het noodzakelijk maken de organisatie aan te passen. Het personeel is gelukkig tot op heden niet besmet met het virus. Bij eventuele afwezigheid van personeelsleden liggen, zoals u afgelopen week heeft kunnen lezen, noodscenario's klaar. We hopen dat we daar geen gebruik van hoeven te maken. De afgelopen week hebben we gehoord dat enkele ouders positief getest zijn. We wensen hen en de gezinnen veel sterkte in de periode van quarantaine. Hopelijk vindt er snel herstel plaats zonder verdere gevolgen. Aan het begin van de Corona-epidemie heb ik geschreven over een marathon die we te lopen hebben. Ik heb inmiddels wel het gevoel dat deze langer is dan 42 kilometer. Als team van De Meander blijven we optimistisch en zijn erop voorbereid om straks na de herfstvakantie de leerlingen weer kwalitatief goed en uitdagend onderwijs te geven. FIJNE VAKANTIE GEWENST!

Even voorstellen.

Op de valreep van de herfstvakantie zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Tine Bove en ik werk sinds dit schooljaar op De Meander in groep 4 (‘s woensdags) en in groep 1 (donderdags en vrijdags). Ik ben 55 jaar, getrouwd met Jan en we wonen in Westerhaar. We hebben 3 zonen, 3 schoondochters en een kleinzoon. Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen, lezen en ‘knutselen’. En verder probeer ik 2x per week naar de sportschool te gaan. Na 35 jaar in Daarlerveen te hebben gewerkt en daar veel veranderingen op onderwijsgebied te hebben meegemaakt, vond ik het dit voorjaar tijd worden voor een andere werkplek. En omdat er binnen de stichting Ieder Kind Telt gebruik kan worden gemaakt van interne mobiliteit, kon ik overstappen van De Veenbrug naar De Meander. Ik werk met veel plezier op De Meander met enthousiaste collega’s en vriendelijke kinderen. Ik moet alleen nog wel wennen aan het reizen, kon ik dat op De Veenbrug in een kwartiertje op de fiets, nu rij ik een half uur met de auto. Een aantal van u heb ik aan het hek of bij het klaaroveren op woensdag al ontmoet, maar een verdere kennismaking zit er op dit moment helaas live niet in.

Schooltijden.

Vorige week heeft u kunnen lezen dat de schooltijden voor de rest van het schooljaar worden aangepast. Voor alle duidelijkheid hier nog een herhalingsbericht.  De nieuwe schooltijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. De leerlingen eten op school in de groep met hun leerkracht en hebben daarna pauze onder begeleiding. Op de woensdag en vrijdag blijven we van 8.30 uur tot 12.30 uur naar school gaan.

Kind op maandag, week 43.

Niet zonder jou.

Exodus 33 en 34: 1-10 en Numeri 10: 11-36

God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte. Ze gaan door de woestijn op weg naar het beloofde land. Maar onderweg blijkt het voor het volk moeilijk om trouw te blijven aan de God waar Mozes over vertelt. Het komt zover dat God zegt: ‘Ik ga niet meer met jullie mee.’ Mozes en het hele volk bidden God om toch mee te gaan, en uiteindelijk doet hij dat. Zo gaan ze verder op die lange weg door de woestijn.

Luizen.

De afgelopen week is er toch nog weer hoofdluis geconstateerd bij leerlingen van school. Probeer thuis regelmatig uw kinderen op deze vervelende beestjes te controleren en indien nodig snel te behandelen. Door alert te blijven voorkomen we een grote uitbraak!

Fietscontrole.

Maandagmorgen zijn alle fietsen van de leerlingen in groep 5 t/m 8 door fietsenmaker Erik Baan gecontroleerd. Hij lette daarbij vooral op zaken die met de alledaagse veiligheid hebben te maken. Extra aandacht was er voor de fietsverlichting. Een goed werkende fietsverlichting is belangrijk voor de eigen veiligheid tijdens de herfst- en winterperiode. Onderhoudstips werden door de verkeersouder op een persoonlijke veiligheidskaart genoteerd. We bedanken Erik Baan hartelijk voor de geboden service.

Agenda.

Gefeliciteerd.

Hoera!!!

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Satyawan Narinedhat - "fall foliage wallpaper" • Chris Lawton - "untitled image" • Unknown - "Free photo: Maple Leaf, Leaves, Tree, Red - Free Image on ..." • Timothy Eberly - "Fall Color shines in the afternoon sun. " • Unknown - "Free photo Kermit Congratulations Birthday Frog Greeting ..."