Kaevanduse konverentsid

Kaevandamine toimub erinevatel meetoditel ning tekkinud looduslikke olusid saab kasutada huvitavateks tegevusteks.

Vanas kaevanduses ootab Teid vaikne ja hubane Barbara baar, kus viia läbi konverentse ja ammutada uusi ideid.

Aromaatne kohv ja suus sulav maius aitavad sisustada vahepause.

Boonuseks adrenaliinirikas karjäärisafari, kus saate oma füüsilist jõudu ja vastupidavust proovile panna.

Credits:

Created with images by Johannakl - "tont" • xusenru - "mining excavator electric bucket-wheel excavator" • Unsplash - "cafe restaurant diner" • geishaboy500 - "Caffee Latte" • Skakerman - "ATVing"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.