Loading

Warsztaty Animacji i Ewangelizacji Tańcem Worship sTYLE

Zapraszamy na chrześcijańskie warsztaty ewangelizacji i animacji tańcem. Uwzględniamy wszystkie grupy wiekowe w animacji i dla każdej z nich ukazujemy naszym kursantom zabawy i układy taneczne, poprzez które możesz głosić Dobrą Nowinę o Jezusie!

Co zyskujesz?

  • 6 h zajęć z wykwalifikowaną kadrą instruktorów chrześcijańskich
  • certyfikat uczestnictwa w warsztatach “Animator Worship Style”
  • konkretne narzędzia do pracy w animacji i ewangelizacji
  • konspekt prowadzonych tańców
  • układy na ewangelizację tańcem
  • dostęp do materiałów online (układy taneczne, filmiki instruktażowe)
  • konferencje o ewangelizacji i ewangelizacji tańcem
  • gotowe pomysły na animacje tańcem podczas różnego rodzaju wydarzeń (festyny parafialne, wesela, imprezy chrześcijańskie, rekolekcje)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.