Loading

OBIS guidar dina resenärer till rätt hållplats. Vid rätt tidpunkt.

INFO OMBORD

ETT OMBORDSSYSTEM MED ALLT FRÅN RESEINFORMATION TILL UNDERHÅLLNING.

Med OBIS är det lätt att styra skyltar, monitorer och talutrop, samt tillgänglighetsanpassa resan ombord. Föraren får automatiskt uppdaterad körinformation, och centralen kan övervaka och ta emot rapporter med realtidsdata. OBIS kräver inga stora investeringar eftersom systemet är hårdvaruoberoende, skalbart och lätt att installera på enskilda bussar eller större fordonsflottor.

OBIS ERBJUDER: Realtidsinformation | Talutrop | Wi-fi | Infotainment: transitinformation, nyheter, m.m.

OBIS består av:

 • OBIS App – Förarens GUI (Androidskärm).
 • OBIS Core – Mjukvara på fordonsdatorn.
 • OBIS Center – Mjukvara på centralservern.
 • OBIS Admin – Filhanterings- & konfigurationsverktyg.
OBIS är en andriodbaserad lösning som kan installeras på de flesta hårdvaror. Drygt 1000 bussar och runt 250 000 resenärer, använder dagligen vårt flexibla realtidssystem i Region Skåne.

FÖRDELAR

 • Modernt och skalbart ombordinformationssystem.
 • Enkel inloggning på omlopp/tur eller linje/tur.
 • Automatisk passagerarinformation längs turen.
 • Kontinuerligt uppdaterad körinformation till föraren.
 • Automatiskt återtag efter ruttavvikelser.
 • Inbyggt stöd för signalprioritet.
 • Frekvent färddatarapportering till centrala realtidssystem.
 • 100% grafiskt gränssnitt – intuitivt, ändringsbart efter önskemål.
 • Androidskärm separerad från ombord PC – små inbyggnadsmått.
 • Enklare hitta bra placering för förardisplay / ombord PC.
 • Enklare att installera än traditionella ombordsystem.
 • Bättre ergonomi, enkel manövrering, bättre sikt för föraren.
Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss på SWARCO.
WWW.SWARCO.SE

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.