Jura Smart Connect Spelen met koffie

Jura machines die standaard uitgevoerd zijn met de hard- & software voor bediening en programmering via de Jura Coffee app rollen nu van de band af in de fabriek. Andere machines zoals de Z6 zilver, E8 en E80 kunnen via een adapter gekoppeld worden. Op dit moment is nog alleen de Z6 Carbon standaard voorzien van geïntegreerde hardware én software.

Jura Z6 carbon, standaard voorzien van hard- & software. Deze Limited Edition is ter ere van de 4.000.000e volautomatische espressomachine van Jura. Een mijlpaal...

De app is overzichtelijk en makkelijk in gebruik. Wellicht nóg handiger dan het handmatig instellen van de machine op het apparaat zelf. De app loopt soepel en de verbinding hapert niet. Alleen bij het wijzigen van afbeeldingen lijkt de app te hangen, maar dat doet hij niet. Er wordt een afbeeldingsbibliotheek ingeladen die van de machine afkomstig lijkt te zijn. Even geduld dus...

De software voor op je tablet kun je kosteloos downloaden via de Apple Appstore of Google Play. De software in de machine dient er ook geschikt voor te zijn. Of oudere machines ge-update kunnen worden is op dit moment nog niet bekend.

De app installeert makkelijk en er hoeft geen persoonlijke data opgegeven te worden om de app te gaan gebruiken. Activeren van Bluetooth op je tablet is voldoende om de app gelaten zoeken naar een compatibele Jura volautomaat.

De blauwe connector voor in de servicepoort van de machine
Een via een adapter gekoppelde Z6. Bij verbinding brandt het lampje statisch. Een knipperend lampje geeft aan dar er gezocht wordt naar verbinding.

Voor zakelijke machines kan zelfs meldingen gegeven worden over een leeg waterreservoir, een volle afvalbak of het bijvullen van koffiebonen. Niet interessant wanneer er maar 1 machine staat, wél handig als er meerdere machines verdeeld over verschillende verdiepingen staan. Scheelt toch een aantal trappen per dag.

Onderstaande diverse screenshots die afkomstig zijn uit de app.

Het is een leuk, maar kostbaar cadeautje op je verlanglijstje. Voor privé vooral leuk om stoer te doen op verjaardagen. Voor facilitaire doeleinden veel nuttiger en misschien zelfs van meerwaarde. We zullen ons gebruik bij de app blijven melden in dit blog. Zo blijf je up-to-date.

Meer informatie?

The Coffee Factory

Hoogstad 251 - 253, 3131 KX VLAARDINGEN 010-2489330

Created By
Peter Van Der Zwan The Coffee Factory
Appreciate
Ron Hagestein

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.