Loading

animovaný film školení visk za podpory IKAP

nejprve odkazy

filmvýchova.cz - odkazy na školy a školky animace, workshopy, zajímavé akce a události

JSNS.cz - Člověk v tísni, který se podílí na tvorbě mnoha školních projektů, zaměřuje se především na obsah filmů, cined - EVROPSKÝ vzdělávací program, zaměřuje se hlavně na filmovou formu

NAFILM - muzeum filmu

animovaný film ve výuce

V rámci mezioborové spolupráce mohou vznikat na škole multimediální projekty vycházející z principů projektové výuky a související s více předměty. Animovat se dá s dětmi již od 6ti let, je ale vždy třeba správně vybrat techniku a rozvrhnout čas.

MŠ - pro děti v MŠ je třeba vybírat jasné téma a konktretizovat co nejvíce zadání. Výborná je pro ně práce s hračkami. Workshop V ZAHRADĚ Ukázka z workshopu - Jak se dělá večerníček

ZŠ animovaný film vytvořený během 3 dnů školení DaVinci - 7. třída - projektový týden na téma Kelti.

SŠ znělka navazující na projekt, jak se dělá reklama- animovaná znělka

ZUŠ - ukázka filmu, který vznikal ve spolupráci výtvarného oddělení, muzea, hudebního a dramatického oddělení jakopůlroční projekt zakončený animačním soustředěním - naši Italové

DDM - ukázka z filmového táboru DDM - v Praze 4 - Cesta do pravěku + film o filmu

princip animace

Animace je oživení neživých kreseb, loutek či objektů pomocí záznamu sekvencí snímků, kteří jsou všichni o sobě statický a drobně se od sebe. Díky rychlosti, jasně promítáme góly, iluze pohybu. Jedním z dobrých příkladů pro pochopení principu animace je flipbook. Animovaná knížečka, stejná divák rychle listuje.

frame rate (fps)

Frame rate (Frames per second) - snímková frekvence - nám udává kolik snímků musíme vyfotit, či nakreslit v 1 vteřině filmu.

24 snímků - je standartní fps pro klasický animovaný film - iluze pohybu je hladká (počítačová animace používá dnes 30-60fps)

12 snímků - večerníčkový formát - rychlejší a stále klouzavá animace - tento fps používáme s dětmi

Dynamika animace

Posouváme-li s loutkou o stále stejnou vzdálenost, animace působí mechanicky, pohyb má stále stejnou rychlost.

Pro větší přesvědčivost je třeba přemýšlet nad tím, jakou má daný pohyb dynamiku a jakou má předmět pružnost. Zde je odkaz na tutorial.

akce a klid

Stejně důležitá jako dynamika timingu konkrétní animace je dynamika celého filmu. Čím delší výdrž před akcí - tím více vyzní celá následující akce. Po doznění síly se přesunuté hmoty opět uvedou do stavu klidu.

Klid je v animaci stejně důležitý jako pohyb. Pokud nejme schopni vytvořit po akci pauzu, animace nikdy nebude působit dobře, naše oko ji nikdy nebude vnímat přirozeně. Pro sledování takové práce s pauzou je dobré promítnout si profesionální film, kde je pohyb přirozený, bez zvuku.

pouze jedna akce

Vždy musíme vycházet z možností lidského vnímání. Není možné, aby bylo více akcí naráz, oko to nebude stíhat sledovat.

Vždy jedna akce navazuje na druhou. Když jeden mluví, druhý se nehýbe: Opět dobré sledovat animaci bez zvuku. - např. Staré díly večerníčku Jája a Pája

stop-motion animace

Mezi základní techniky stop-motion animace patří klasická kreslená animace, ale i zaznamenávaná kresba.

Další oblíbenou technikou je plošková nebo-li papírková animace.

Objektová animace, kterou nejvíce proslavil náš Jan Švankmajer patří také mezi velice oblíbené techniky a to jak v artových filmech, tak v komerční produkci. Může se animovat jako poloplastická - snímaná shora například stop-motion studio P.E.S....

...nebo v prostoru jako loutka např. film TECLOPOLIS

Ruční loutková animace patří mezi klasiky a počítačová ji nikdy zcela nenahradí.

Pixilace je technika animace, kdy se loutkou stává člověk

software pro stop-motion

Dragonframe - placený profesionální program, který jsme využívali při práci na školení a zároveň ho využíváme i při práci na školách a kroužcích. Pro případ že byste si něco nezapamatovali v běhu kurzu (osvěžení ovládání softwaru)

qstopmotion - free program, který je sice limitovaný, ale pro začátek využitelný, exportuje pouze avi a mpeg. Na youTube kvalitu stačí.

Animator HD - velice levná alternativa k profi programu.

Ideální stanoviště musí obsahovat zrcadlovku s manuálním objektivem, laptop se softwarem (viz. výše), stálé světlo a výklopný stativ, nebo jiný pevný úchyt pro fotoaparát. (spojovací kabely a prodlužky jsou samozřejmostí.

Alternativou pro takové stanoviště jsou ipady, či tablety fixně zavěšené. s využitím množství free aplikací pro android a IOS.

ipad - sofware ( istopmotion, lapseit,..)

tablet - software ( stopmotion studio)

zvuk

kvůli autorským právům, ale i kvůli autenticitě je nejvýhodnější s dětmi zvuk nahrát. Výhodné je zpracování a nahrání v programu audacity. dále se dají zvuky doplnit z volných databank zvuků, nebo samozřejmě i těch placených. Storyblocks (dá se zaplatit pronájem 500 za měsíc a postahovat si profi hudbu, ruchy do zálohy - a používat pak dále pro oficiální účely školy, ale i pro dětské filmy)

free: freesound

inspirace pro děti - z filmu Sound of noise

střih software

Pro střih a finalizaci výslednou postprodukci filmů je ideální program v současné chvíli Premiere pro z rodiny adobe, která poskytuje obrovské zvýhodnění pro školy a učitelé. Alternativou je např Sony Vegas. Filmora

z free programů DaVinci

pro mac Imovie

inspirace

přehlídky a festivaly - Anifilm, Animánie

internetové platformy wimeo, motiongrapher,

Created By
Kateřina Hausenblasová
Appreciate