Fair play Simone de rijk

fair play

Ik vind het heel belangrijk dat je eerlijk speelt anders is er niks leuks meer aan het spel.

Als je eerlijk speelt als je dan wint dan ben je trots op je zelf als je vals speelt dan voel je je misschien schuldig. En als je het eerlijk speelt is het ook veel leuker en je krijgt geen ruzie.

Als je verlies terwijl de tegen speler heeft vals gespeeld is het nog meer ballen

Veel mensen krijgen ook ruzie ze gaan vechten en krijgen een rode kaart ik vind dat niet nodig.

En als je voetbalt en iemand laat je struikelen dan kan je ook gewond raken.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.