Loading

ANews Buletinul informativ lunar al Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

Serie nouă (III). Nr. 131, decembrie 2018

În cuprins: Știri. Evenimente. Perspective de învățare: Conferința națională „Învață și dă mai departe ... povestea Erasmus+“ — Exemple de bună practică recunoscute de Comisia Europeană: Proiectul ACTING EUROPEAN 3 – Un model sustenabil pentru promovarea voluntariatului, cetățeniei europene și participării active a tinerilor —— Învățământ universitar în Erasmus+: Conferința de lansare Erasmus without Paper 2.0; ESN - Consiliul Național al Delegaților – București 2018 ——— Educație școlară în Erasmus+: Preservation of National Heritage - through the eyes of pupils of secondary education; Școala Gimnazială nr. 1 Vlădești: Un an de EUROMOSAICA—— Învățământ profesional și tehnic în Erasmus+: Săptamâna europeană a competențelor profesionale - Ediția a III-a – VET is important for my future! ——— Tineret în Erasmus+: Ideas Ark – curs internațional de educație antreprenorială ——— Eurodesk România te informează ——— Multilingv. Multicultural: Apel la propuneri de proiecte ECML - 2019 — Colegiul Național „Iulia Hasdeu”: Radio, adolescentes y noticias. Un proyecto para la educación inclusiva en Europa ——— Publicațiile Eurydice: Timpul de instruire anual recomandat în învățământul obligatoriu, cu frecvență, în Europa – 2017/18; Organizarea anului academic în Europa – 2018/19 – 2018/2019

Știri. Evenimente. Perspective de învățare

Conferința națională „Învață și dă mai departe ... povestea Erasmus+“ – filmul evenimentului

În noiembrie 2018, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) a organizat evenimentul național de valorizare. Conferința a pus accent pe practicile de succes, finanțate de Comisia Europeană, prin Programul Erasmus+, în domeniile educației școlare, formării profesionale, educației adulților și tineretului, în perioada 2014-2018.

Programul E+ este gândit să asigure deschiderea europeană necesară, schimbul de informații profesionale și creșterea standardelor de pregătire pentru un număr mare de tineri și adulți europeni. România a folosit din plin programul, având o rată de absorbție a fondurilor de 98,7%”- a declarat Monica Calotă, directoarea Agenției.

Pentrul anul 2019, bugetul alocat României pentru Programul Erasmus+ este de peste 81 de milioane de euro, mai mult de jumătate dintre aceștia fiind direcționați pentru sprijinirea învățământului universitar, peste 39 milioane de euro. De asemenea, în cadrul parteneriatelor strategice, educația școlară va beneficia de un buget de 12,5 milioane de euro.

Efectele parcurgerii unor proiecte Erasmus+ sunt vizibile în dezvoltarea partenerilor noștri - atât la nivelul instituțiilor și organizațiilor cât și la nivel individual. De la factorii subiectivi – privind deschiderea și înțelegerea proceselor – până la cei obiectvi, care au în vedere creșterea numărului de tineri implicați și a calității activității lor profesionale. Sperăm că aceste rezultate să convingă cât mai multe școli și organizații să se înscrie în program și să dezvolte proiecte. Avem încă destule probleme de rezolvat, resurse sunt, și ar fi păcat să nu le folosim cât mai larg și mai divers.” – a concluzionat Monica Calotă.

Exemple de bună practică recunoscute de Comisia Europeană

ACTING EUROPEAN 3 – Un model sustenabil pentru promovarea voluntariatului, cetățeniei europene și participării active a tinerilor

Pentru a putea înțelege mai bine proiectul Acting European 3, acesta trebuie plasat într-un context al proiectelor desfășurate de Asociația pentru Dezvoltare Activă – ADA din Bacău, fiind o etapă importantă din planul de intervenție prin care voluntarii ADA au contribuit la promovarea voluntariatului, cetățeniei europene și participării active în rândul tinerilor, la nivel local, județean și regional.

Prima ediție a proiectului, finanțată prin programul Tineret în Acțiune, Acțiunea 5.1, s-a desfășurat în perioada mai 2013 – martie 2014 și a urmărit promovarea voluntariatului drept o formă de manifestare a cetățeniei europene și dezvoltarea unui sistem de susținere a acestuia prin consolidarea mediului ONG din județele Bacău și Neamț. Cea de a doua ediție, finanțată prin programul Erasmus+, KA1, a avut ca activitate principală o mobilitate a lucrătorilor de tineret, și a urmărit promovarea bunelor practici dezvoltate în cadrul primei ediții și continuarea consolidării parteneriatului sustenabil între organizațiile nonguvernamentale la nivel internațional, prin dezvoltarea capacității lucrătorilor de tineret de facilita implicarea tinerilor și factorilor de decizie în realizarea de strategii și politici de tineret eficiente cu un impact sustenabil în comunitățile lor locale.

Rezultatele pozitive ale celor două ediții, precum și un nou set de provocări identificat la nivelul tinerilor și organizațiilor nonguvernamentale din județele Bacău și Neamț, dar și la nivelul strategiilor și politicilor publice în domeniul tineretului, ne-a determinat să continuăm promovarea cetățeniei europene la nivel interjudețean (prin activități de informare și promovare), influențarea, completarea și dezvoltarea de politici și strategii în domeniul tineretului (prin activități de consultare, dezbateri, lobby și advocacy), dar mai ales facilitarea întâlnirilor dintre tineri și responsabilii pentru politicile de tineret, pentru dezvoltarea spiritului civic, a valorilor și comportamentelor democratice ale acestora.

Pentru a ne atinge obiectivele, am implementat o serie de conferințe motivaționale în orașele Bacău (22-23/01/2016), Onești (19-20/02/2016), Comănești (03-04/03/2016), Roman (08-09/04/2016) și Piatra Neamț (2728/05/2016). În cadrul conferințelor motivaționale, 24 de factori de decizie și experți în domeniul tineretului, democrației participative și drepturilor omului, dar și tineri voluntari cu experiență și lideri din rândul tinerilor au avut sarcina ca prin discursul lor să contribuie la dezvoltarea dimensiunii democratice a celor 278 de tineri care au participat la seria de conferințe, să promoveze voluntariatul, cetățenia europeană, dar mai ales participarea activă în viața comunității.

După organizarea conferințelor motivaționale, am desfășurat o serie de consultări cu tinerii pe tema politicilor locale și județene de tineret în orașele Bacău (08-09/02/2016), Onești (19-20/05/2016), Comănești (11-12/03/2016), Roman (15-16/04/2016) și Piatra Neamț (09-10/06/2016). În cadrul consultărilor, cei 186 de tineri participanți, împreună cu alți 18 experți și factori de decizie, au identificat problemele existente la nivelul politicilor locale de tineret și în raport cu nevoile de dezvoltare democratică a tinerilor, dar și soluții pertinente la problemele identificate, au dezbătut importanța voluntariatului pentru comunitate și au participat la un laborator de idei privind modalități eficiente pentru promovarea voluntariatului, cetățeniei europene și participării active în rândul tinerilor.

La finalul lunii iunie 2016, 50 de tineri din județele Bacău și Neamț, reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale și ai autorităților publice au participat în Slănic Moldova, Județul Bacău, la un seminar interjudețean de tineret, în cadrul căruia am valorificat nevoile și problemele identificate în cadrul consultărilor și am elaborat o strategie interjudețeană pentru promovarea democrației participative în rândul tinerilor (în special în rândul elevilor) și consolidarea parteneriatului sustenabil între organizațiile nonguvernamentale, instituțiile de învățământ, autorități publice și mass media.

Ultima activitate a proiectului a fost tot o întâlnire interjudețeană de tineret, desfășurată în Slănic Moldova la finalul lunii iulie 2016, în cadrul căreia s-au pus bazele unei rețele de persoane resursă și organizații responsabile de finalizarea strategiei și mai apoi implementarea efectivă a acesteia.

Prin elaborarea și implementarea Strategiei interjudețene pentru promovarea proiectelor de democrație participativă, voluntariatului și implicării tinerilor în viața comunității – în instituțiile de învățământ din județele Bacău și Neamț am contribuit la completarea și actualizarea politicilor locale și județene de tineret, consolidarea unui parteneriat sustenabil între organizațiile nonguvernamentale, instituțiile de învățământ, autorități publice și mass media la nivelul celor două județe, dar mai ales la creșterea numărului de consultări cu tinerii și a gradului de participare a acestora în proiecte de democrație participativă.

Totodată, o parte integrată a strategiei, a fost și proiectul pilot ”Structured Dialogue Support Group – Sprijin pentru inițiativele tinerilor băcăuani”, proiect prin care am construit un grup de sprijin la nivel județean care să contribuie la creșterea gradului participării tinerilor din grupurile vulnerabile sau cu oportunități reduse din județul Bacău în dialogul structurat cu factorii de decizie, și care a primit titlul de Proiectul de voluntariat al anului 2017 în domeniul tineretului la Gala Națională a Voluntarilor.

Acting European 3 în cifre:

 • +500 tineri participanți la activitățile proiectului;
 • +50 factori de decizie și experți în democrație participativă implicați;
 • +30 tineri implicați în echipa de proiect;
 • +10 parteneri locali;
 • 1 plan de acțiune pentru promovarea proiectelor de democrație participativă, voluntariatului și participării active a tinerilor în instituțiile de învățământ din județele Bacău și Neamț;
 • 1 rețea de persoane resursă, responsabilă de implementarea strategiei;
 • 1 ghid cu bunele practici dezvoltate în cadrul proiectului.

Învățământ universitar în Erasmus+

Conferința de lansare Erasmus without Paper 2.0

Crearea unei rețele electronice la nivel european prin intermediul căreia să se realizeze schimbul de date ale studenților între instituțiile de învățământ superior este ideea care stă la baza proiectului Erasmus without Paper 2.0, finanțat prin programul Erasmus+. În primul rând, acest schimb de date se poate realiza pentru studenții care participă la mobilități Erasmus, dar conceptul poate fi extins către mai mult. Simplificarea procedurilor, a modului de administrare și organizare a mobilităților care în multe instituții se bazează foarte mult pe documente în format fizic, tipărit, este ideea de bază urmărită încă de la primul proiect Erasmus without Paper (EWP), finalizat în 2017. Beneficiile utilizării unor instrumente online prin intermediul cărora informațiile sunt transmise mult mai simplu și rapid sunt multiple: reducerea obstacolelor pentru studenții care sunt descurajați de cerințele administrative legate de pregătirea pentru mobilitate, eficientizarea activității membrilor birourilor Erasmus+ și redirecționarea resurselor către alte direcții prioritare precum promovarea, îmbunătățirea calității mobilităților, dar și atragerea participanților din medii dezavantajate. Printre rezultatele primului proiect se numără dezvoltarea instrumentelor Online Learning Agreement și Erasmus+ App adresate studenților, precum și Erasmus Dashboard pentru universități. În prezent, EWP 2.0 continuă dezvoltarea inițiativei de digitalizare, lucrând la dezvoltarea instrumentelor deja create, dar urmărind extinderea către o infrastructură digitală care să asigure interoperabilitatea sistemelor de management a mobilităților Erasmus.

Pe 12-13 decembrie 2018, Universiteit Gent (Belgia) a fost gazda conferinței de lansare a EWP 2.0 în cadrul căreia s-au reunit în jur de 300 de reprezentanți ai universităților din Europa (factori de decizie, membri ai birourilor de relații internaționale, personal de management IT etc.), Agenții Naționale Erasmus+, consorții comerciale și naționale ale furnizorilor de servicii Student Information System (SIS), precum și alți actori direcți și indirecți care sunt implicați în schimburile de date ale studenților. Având în vedere că proiectul a atras un nivel ridicat de interes, lansarea rețelei EWP și crearea unei infrastructuri digitale publice reprezintă un pas important pentru mobilitatea studenților la nivel european. Pe durata conferinței, a fost prezentată rețeaua EWP și modul operațional în care poate fi utilizată, fiind subliniată și legătura cu (r)evoluția digitală din domeniul universitar la nivel european și nu numai. De la exemple practice în timp real, până la paneluri de discuții, programul conferinței a acoperit o varietate de subiecte, iar interlocutorii au provenit din medii diverse.

Reprezentanții Comisiei Europene au evidențiat rolul digitalizării în viitorul program Erasmus+, subliniind importanța proiectului EWP în contextul inițiativei European Student Card. De asemenea, au prezentat informații despre Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) și modul în care acest instrument alocă finanțare proiectelor din domeniul învățământului superior. Membrii consorțiului care implementează EWP 2.0 au susținut prezentări detaliate ale proiectului, au prezentat instrumentele de sprijin, precum și noile funcționalități din cadrul rețelei: posibilitatea încheierii acordurilor interinstituționale, nominalizarea studenților, confirmarea datelor de sosire sau plecare pentru o mobilitate, transmiterea foii matricole, dar și legătura cu Mobility Tool+, instrumentul CE. Mai mult, a fost prezentată Open Source University Alliance (OSUA) în cadrul căreia universitățile vor putea avea acces liber la resurse IT care să ajute la adaptarea propriilor soluții pentru EWP.

“THE TIME TO JOIN THE DIGITAL REVOLUTION IS NOW!” – EUROPEAN COMISSION

În cadrul a 4 paneluri de discuții, au fost dezbătute subiecte conexe privind îmbunătățirea mobilității studențești, rolul Agențiilor Naționale în sprijinirea universităților și încurajarea lor să se apropie de instrumentele EWP, viitorul mobilităților în Europa și restul lumii, precum și implicarea furnizorilor de servicii software. Alături de colegii din Estonia și Germania, ANPCDEFP a luat parte la panelul adresat Agențiilor Naționale datorită inițiativei „Erasmus Digital”, un grup de lucru inițiat de Agenție pentru a încuraja, îndruma și sprijini reprezentanții a 14 universități din România în vederea utilizării instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului EWP.

Printre concluziile conferinței, au fost reiterate ideile referitoare la accesul simplificat pentru studenți și universități printr-o cale dedicată de accesare a sistemului, integrarea instrumentelor astfel încât să funcționeze într-un mod unitar, adresarea preocupărilor cu privire la transparență și securitate a datelor, dar și despre momentul și modul în care va fi implementat la nivel general (obligatoriu sau nu pentru toate universitățile).

Interesul universităților din România față de acest subiect este unul ridicat, luând parte la conferință reprezentanți ai 7 universități care participă la programul Erasmus+, respectiv 5 universități care fac parte din grupul de lucru „Erasmus Digital”: Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea "Politehnica" din Timișoara și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara.

Aveam cunoștințe anterioare despre acest proiect, EWP, deoarece la sesiunea de formare pentru utilizarea platformei Online Learning Agreement de la Luxembourg, octombrie 2017, dl. Valère Meus a ținut o prezentare a proiectului. Am constatat acum, după participarea la această conferință de lansare a rețelei EWP, că au fost făcute multe îmbunătățiri tehnice. Instrumentele online din cadrul proiectului sunt complexe și funcționează foarte bine - demonstrațiile de interacțiune cu platformele online folosite deja de unele universități au fost concludente, în acest sens. Trebuie să luăm legătura fiecare cu echipa centrului de comunicații din universitate pentru a le transmite informațiile din cadrul conferinței, dar și pentru verificarea infrastructurii pe care o deținem și ce echipamente sau software putem să procurăm pentru a putea să facem parte din EWP Network.” (Lect. Univ. dr. Doina Ienei, Șef birou Erasmus+ al Universității de Arte și Design din Cluj-Napoca)

ESN - Consiliul Național al Delegaților – București 2018

În perioada 6-9 decembrie, Bucureștiul a găzduit una dintre cele mai importante conferințe ale organizației Erasmus Student Network (ESN). Council of National Delegates (CND) este a doua cea mai mare adunare a reprezentanților și delegaților naționali din fiecare țară membră a rețelei. În fiecare an, sunt organizate mai multe astfel de întâlniri în cadrul cărora voluntarii au șansa de a discuta despre planurile de viitor ale organizației, dar și de a participa la diverse ateliere menite să îi ajute la dezvoltarea abilităților personale și competențelor profesionale. Tot în cadrul acestor adunări se iau și decizii importante pentru ESN și se votează propunerile venite din partea membrilor.

La CND Bucharest 2018, au participat peste 150 de tineri veniți din 39 de țări din Europa și nu numai. Printre aceștia, s-au numărat reprezentații și delegații naționali ai țărilor în care ESN își desfășoară activitatea, cei 5 membri din conducerea ESN Internațional și reprezentați ai comitetelor internaționale. În cadrul ceremoniei de deschidere, le-au urat bun-venit Smaranda Angheni, Rector al Universității Titu Maiorescu din București, Ioana Panc, Prorector al aceleiași universități, Vali Tănase, reprezentant Questo, Ioana Vasile, coordonator al echipei de organizare, precum și João Pinto, președintele ESN Internațional.

Participanții au asistat la numeroase prezentări legate de activitatea generală a organizației, discutând de asemenea în detaliu despre cum pot îmbunătăți sistemul de funcționare al ESN. În cadrul unor sesiuni paralele, s-a discutat în amănunt pe marginea propunerilor și proiectelor aflate în derulare și s-a urmărit atragerea de idei și soluții pentru provocările cu care se confruntă rețeaua. Desigur, în cadrul celor 4 zile au fost incluse și activități de socializare sau care aveau ca scop promovarea multiculturalității, precum un tur ghidat în centrul orașului sau o cină internațională la care fiecare participant a contribuit cu ceva specific adus din țara sa.

La finalul acestor zile, a venit și sesiunea de feedback, organizatorii fiind apreciați de participanți ca fiind mereu foarte zâmbitori, dispuși să ajute și eficienți în munca lor. Pentru echipa ESN UniBuc care s-a ocupat de orchestrarea întregului eveniment, experiența a fost una intensă, din care au avut foarte multe de învățat. A fost, de asemenea, și o oportunitate de cooperare a secțiunilor ESN România, întrucât au fost prezenți să ajute în această perioadă, pe lângă voluntarii locali, și voluntari din Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța și Timișoara.

Acest eveniment a reprezentat o provocare și o experiență memorabilă într-un sens pozitiv pentru toți cei implicați. Ne-a adus încă o dată aminte ce înseamnă spiritul de echipă și faptul că suntem o rețea ce a reușit să aducă din nou împreună 150 de studenți din întreaga lume, care împărtășesc aceleași principii și viziuni. Cu sprijinul partenerilor noștri, ANPCDEFP, Universitatea Titu Maiorescu, Eurosender, Questo, și al tuturor celor care au contribuit la organizarea acestui eveniment, am reușit să transmitem voluntarilor internaționali ESN o imagine frumoasă a României și a Bucureștiului. Prin găzduirea acestui eveniment, am oferit un cadru propice pentru dezbaterile voluntarilor internaționali referitoare la îmbunătățirea continuă a funcționării organizației, o mai bună integrare a nivelelor locale, naționale și internaționale, precum și sprijinirea programului Erasmus+. Sperăm că am reușit să motivăm numeroși studenți cu potențial, dornici de a face parte dintr-un mediu multicultural și care își doresc mai mult pentru ei înșiși.” (Ioana Vasile, coordonatorul comitetului de organizare CND Bucharest 2018 și Secretar General ESN România)

Încheierea evenimentului a fost marcată într-un mod festiv în cadrul Galei Erasmus+, participanții având o ultimă ocazie de a interacționa și de a schimba impresii între ei. În cadrul serii, au fost adresate câteva mesaje despre importanța programului Erasmus+ în România, impactul personal al mobilităților Erasmus+ și modul în care ESN sprijină construirea viitorului program de către Nicoleta Popa, expert ANPCDEFP, Dora David, reprezentant național ESN România și João Pinto, președinte ESN Internațional. De asemenea, participanții au luat parte la o activitate interactivă și de învățare sub forma unui joc pe platforma Kahoot care a testat cunoștințele lor cu privire la programul Erasmus+.

Educație școlară în Erasmus+

Preservation of National Heritage - through the eyes of pupils of secondary education

Denumirea proiectului : Preservation of National Heritage - through the eyes of pupils of secondary education/Tipul proiectului : Erasmus +, K219 - Proiect de parteneriat strategic între școli/Număr de referinţă : 2017-1-FR01-KA219-037392_4/Perioada de implementare : 01.09.2017 – 30.11.2019/Beneficiar: Liceul de Arte Vizuale Romulus Ladea din Cluj-Napoca, România

Şcoli partenere : Liceul Sainte-Jeanne d’Arc din Gourin, (Franţa) - coordonatorul proiectului, Liceul Fazekas Mihály din Budapesta (Ungaria ), Liceul San José de Cluny din Vigo (Spania), Liceul Oberschule Weinböhla din Weinböhla (Germania)

Originalitatea proiectului: Elevii şi profesorii liceului nostru cu profil vocaţional-artistic redescoperă valorile patrimoniului naţional şi european prin învăţare integrată, mai ales în context informal, non-formal, prin schimb de bune practici în conservarea patrimoniului european.

Obiectivele proiectului :

 • publicarea unui studiu pe baza unei cercetări pedagogice efectuate în cele cinci licee despre cum definesc elevii liceeni europeni noţiunea de patrimoniu şi de conservare a acestuia;
 • organizarea unor vizite de studiu axate pe învăţarea în context formal, informal şi non-formal a valorilor naţionale şi europene;
 • promovarea valorilor materiale şi spirituale ale fiecărui popor, intrate în patrimoniul european;
 • studiul limbilor străine engleză şi franceză, îmbunătăţirea abilităţilor informatice;
 • formarea competenţelor de gândire critică, lucrul în echipă, comunicarea interculturală şi creativitatea artistică.

Descrierea stadiului actual al proiectului: Pe parcursul primului an de proiect (septembrie 2017 – octombrie 2018), fiecare liceu a contribuit la realizarea unui studiu despre felul în care elevii percep patrimoniul national. Elevii si profesorii români au efectuat o vizită de studiu de o săptămână în ţara şi şcoala partenerilor francezi si maghiari pentru a învăţa unii de la alţii cum se conservă în Europa patrimoniul naţional şi vor aplica apoi cele mai bune practici întâlnite în predare-învăţare în şcoala lor, diseminând informaţia prin publicarea unui ghid, jurnal de bord, album foto şi a unei casete video ca produse finale în octombrie 2019, când proiectul se va încheia oficial la Cluj-Napoca.

Primele mobilităţi de scurtă durată cu elevii au vizat :

 • C1 - explorarea patrimoniului francez şi comunicarea rezultatelor anchetei comune despre patrimoniu în viziunea elevilor – Gourin, Franţa, martie 2018
 • C2 – explorarea patrimoniului maghiar şi comunicarea raportului final despre ancheta referitoare la patrimoniul european perceput de elevi – Budapesta, Ungaria, octombrie 2018

Originalitatea proiectului: Elevii şi profesorii liceului nostru cu profil vocaţional-artistic redescoperă şi promovează valorile patrimoniului naţional şi european prin învăţare integrată, în context informal şi non-formal, prin schimb de bune practici în conservarea patrimoniului european.

Un an de EUROMOSAICA

În luna noiembrie 2017, la Școala Gimnazială nr. 1 Vlădești s-a desfășurat prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului EUROMOSAICA, finanțat prin programul Erasmus+ (2017-1-LV01-KA219-035419_7).

Proiectul a pornit de la ideea de a realiza un mozaic european al tradițiilor, artelor, meșteșugurilor, religiilor, mâncărurilor tradiționale, vieții din 8 regiuni europene: Italia – Taormina, Ischia, Romania, Lituania, Slovacia, Grecia, Bulgaria, Turcia.

Diferite în ceea ce privește religia, tradițiile, artele, etc, cele 8 regiuni europene au reușit în primul an de proiect să pună piesele mozaicului intercultural laolaltă, imaginea de ansamblu a mozaicului fiind acum la jumătate. Principiul de bază al proiectului este acela prin care elevii și profesorii din cele opt regiuni spun într-un glas: To be different is not bad!

Deschiderea oficială a proiectului a avut loc în România la Școala Gimnazială nr. 1 Vlădești, în luna Noiembrie 2017.

În cele trei zile de reuniune internațională, au fost stabilite datele de desfășurare ale activităților următoare, dar s-a desfășurat și Festivalul de mâncare, tradiții, limbă și cultură românească, un festival în care tradițiile culinare românești au fost deprinse de fiecare participant, aceștia învățând să gătească mâncare tradițională românească.

Am stabilit modul de diseminare și de desfășurare al următoarelor activități, a fost dat startul votului pentru sigla proiectului, a fost prezentat site-ul proiectului și cele două site-uri folosite pentru publicarea și diseminarea rezultatelor: www.makebeliefs.comix.com și www.madmagz.com. După această primă întâlnire internațională de proiect au urmat activitățile de implementare ale proiectului, așa cum au fost stabilite prin proiect: publicare revistei on line după fiecare întâlnire transnațională de proiect sau learning/teaching /training, schimbul de felicitări de Crăciun, Paște sau alte sărbători naționale, vizite la muzee, realizarea de benzi desenate.

În martie 2018, 3 elevi și 3 profesori au participat la activitatea Learning/Teaching/ Training în Italia – Taormina, Istituto Comprensivo no 1 Taormina.

Prima plecare, primele emoții: oare cum e la școala lor, oare cum vor fi profesorii lor, oare cum vor fi aceste cinci zile într-o casă nouă, cu prieteni noi, cu o cultură nouă, oare cum se predă la ei? Întrebări la care elevii noștri au găsit răspunsul rapid, încă de la sosire: ”părinți” prietenoși, ”frați” grozavi, un peisaj încântător. Oare cum va fi la școală? era întrebarea pe care o mai aveau profesorii.

Tema săptămânii EUROMOSAICA a fost dedicată realizării unei atmosfere multiculturale în regiune, dar și mâncărurilor tradiționale și ritualurilor religioase. Prezentarea muzicii și dansurilor tradiționale, compunerea unui imn al proiectului, prezentări realizate de elevi, o expoziție a mâncărurilor din fiecare țară și excursiile educative în locuri istorice și situri arheologice au conturat prima noastră mobilitate internațională.

Elevii noștri au participat la cursuri alături de elevii italieni, turci, greci, bulgari, slovaci, lituanieni, au înotat pentru prima data în piscina unei școli, au făcut ora de sport într-o sală de sport, au pregătit mâncare tradițională italiană, au organizat un stand cu produse tradiționale românești. Concluzia? Un schimb de experiență interesant, important pentru elevii și profesorii români. Și pentru că despărțirea de familiile gazdă a fost destul de grea, am hotărât ca in ziua liberă pe care am avut-o până la plecare, să cucerim Etna.

Astfel, tema principală a proiectului nostru EUROMOSAICA, aceea de a face un mozaic, a adăugat un element în plus, vulcanul Etna cucerit de elevii români. Am adăugat acum, cu această activitate Learning/Teaching/Training o nouă și importantă piesă a mozaicului: cultură, artă, tradiție, istorie, geografie italiană.

Întoarcerea acasă a însemnat continuarea activităților proiectului: diseminarea acestei activități, continuarea temelor proiectului – vizitarea autoritătilor locale, interviuri cu oameni speciali din comunitate, religia și credințele religioase, dar și pregătirea următoarei mobilități din Mai 2018 în Italia, Ischia, Primo Circolo Didattico di Ischia.

La această activitate Learning/Teaching/Training au participat 2 profesori și 3 elevi, emoțiile fiind aceleași: o școală nouă, o cultură nouă, experiențe didactice noi.

Tema celor cinci zile de mobilitate a fost Portul popular și meșteșugurile populare în context european. Fiecare țară a adus ceva din istoria, tradiția și meșteșugurile sale, noi descoperind cum arta împletirii coșurilor din răchită este foarte bine realizată și în Ischia. Emoțiile fiecăruia dintre noi s-au risipit, la întoarcere prima activitate fiind aceea de diseminare.

În România, echipa EUROMOSAICA este invitată să participe la evenimentul LinguaFest 2018 organizat de Agenția Națională în luna septembrie.

Și astfel s-a încheiat primul an de EUROMOSAICA, dar până la data publicării acestui material s-a desfășurat și a doua întâlnire transnațională de proiect în Turcia, la Sehit Erhan Tastimur Ilkokulu din Adana.

Au fost stabilite activitățile proiectului pentru cel de-al doilea an, cu ajutorul evaluării activităților desfășurate în primul an. Festivalul de dansuri și muzică a fost cel care a completat din nou mozaicul nostru european. Către site-ul proiectului și către eTwinning zboară acum zeci de poze, texte, benzi desenate, iar paginile revistei online se realizează rapid.

Ivan Mihaela, Responsabil de proiect

Educație și formare profesională în Erasmus+

Săptamâna europeană a competențelor profesionale - Ediția a III-a – VET is important for my future!

“VET is important for my future!” a fost deviza sub care s-au desfășurat activitățile din cadrul Săptămânii VET – 2018, în Liceul Tehnologic “Cezar Nicolau” din Brănești, Ilfov.

Activitățile desfășurate au fost diverse: Luni a fost ziua Erasmus+ și am organizat un „Seminar de exemple de bune practici în VET”. Au fost diseminate rezultatele proiectelor implementate în anul școlar 2017-2018 în județele Ilfov și Giurgiu "Plasamente europene în medii concurenţiale - şanse sporite pe piaţa muncii" (2017-1-RO01-KA102-036628) și “Brâu în jurul Bucureștiului -tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin eficientizarea stagiilor de practică în mobilitate transnaţională – PractActiv EU" (2017-1-RO01-KA102-035770).

Suntem impresionați de impactul pe care l-au avut proiectele de mobilitate asupra elevilor, aceștia afirmând: “a fost ca și cum aș fi descoperit pentru prima data dulciurile și nu mă mai satur să le mănânc…

-

,,Activitatea din Portugalia a fost ceva unic si de neuitat. Am legat noi prietenii și le-am "închegat" mai bine pe cele vechi. Ne-am dezvoltat abilitățile pe plan profesional cât și pe plan personal. Sunt mândră de ce am realizat! " Șerban Vasilica Violeta, cls. a X-a, școala profesională, Ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație publică

Am cunoscut oameni pe care niciodată nu credeam că o să-i cunosc, niște suflete frumoase care m-au învățat ce este aceea muncă în echipă!” Zare Cătălin Iulian, cls. a X-a, liceu – curs zi, Tehnician în activități economice.

Pornind de la dezbateri și discuții cu privire la condițiile de muncă din organizația de primire, regulile de comportament de la locul de stagiu, relațiile de muncă și cele interumane ce au trebuit respectate în țara gazdă, elevii s-au întrecut în noile cunoștințe achiziționate, privind aspecte geografice, elemente de istorie și civilizație ale țărilor gazdă.

Participanții au aflat și despre proiectul pe care liceu nostru îl va implementa în anul școlar 2018-2019, în județul Ilfov: „Mobilități europene pentru egalitate de șanse în formarea profesională inițială" (2018-1-RO01-KA102-047398).

Marți a fost organizat concursul profesional: “Sunt în clasă VET. Învăț o meserie. Mă gândesc la viitor!”, unde elevii diferitelor calificări profesionale au realizat un film cu activități practice din timpul activităților curente. Astfel, a fost creată o baza de date cu exemple de buna practică, din diferite domenii de pregătire profesională. Baza de date va fi postată pe site-ul liceului.

Miercuri am organizat un concurs profesional, precedat de Târgul Firmelor de Exercițiu, ediția a VII-a - Antreprenor Fest 2018, care s-a bucurat de cea mai numeroasă participare de când acesta a fost demarat. Au fost înscrise un număr de 62 de Firme de Exercițiu, din 27 licee de profil, reprezentând 13 orașe.

Evenimentele organizate în cadrul Săptămânii VET “Discover your talent!” au fost de un real folos în ceea ce privește promovarea învățământului profesional și tehnic. Elevii, cadrele didactice și părinții elevilor din școlilor gimnaziale au participat la toate activitățile. Am pus suflet în realizarea acestor activități cu speranța de a avea un învățământ profesional și tehnic atractiv și competiv, iar elevii să poată spune cu mândrie: “Ne-am transformat prin învățare!”

Tineret în Erasmus+

Ideas Ark – curs internațional de educație antreprenorială

București – 9.11.2018 – 36 de lucrători de tineret din 9 organizații europene de tineret au descoperit cum pot construi contexte de învățare creative și experiențiale de educație antreprenorială pentru “Antreprenorii absenți” (“The Missing Entrepreneurs“). Cursul intensiv propus de Asociația Monomyths face parte din proiectul internațional Ideas Ark, finanțat prin programul Erasmus+ și vine în sprijinul organizațiilor non-profit care coordonează activități și programe locale pentru tineri din mediul rural, imigranți și femei.

În perioada 7-15 noiembrie 2018, reprezentanții a 9 organizații de tineret din Polonia, Italia, Estonia, Lituania, Croatia, Grecia, Turcia, Macedonia și România participă în București la un curs de formare în educație antreprenorială care are ca obiective dezvoltarea de competențe antreprenoriale în rândul lucrătorilor de tineret, dar și testarea de noi metode de educație non-formală care pot fi aplicate în activitățile locale sub îndrumarea unei echipe de tineri antreprenori și a doi traineri de educație non-formală. Cursul își mai propune să ofere o nouă perspectivă asupra rolului lucrătorului de tineret în era digitală și să aducă în discuție oportunitățile de învățare, mentorat, orientare în carieră și finanțare pentru tineri, femei și imigranți, existente în acest moment în cele nouă țări implicate în proiect.

Cursul din cadrul proiectului Ideas Ark este o invitație pentru lucrătorii de tineret de a-și redescoperi creativitatea, spiritul de inițiativă, instrumente și metode eficiente de educație antreprenorială. Aceștia vor experimenta și se vor familiariza cu etapele de lansare al unui start-up, cum să genereze idei de proiecte de antreprenoriat social sau să facă un plan de afaceri.

Idea proiectului ne-a venit după implementarea unui curs internațional de managementul talentelor, You(th)nique. În cadrul acestuia, participanții și-au descoperit pasiunile și talentele și cum pot contribui în mod concret la dezvoltarea comunitățiilor de origine, o parte dintre aceștia chiar trecând ulterior prin procese ded reconversii profesionale. Așa că, în acest momento, ONG-urile află cum îi pot îndruma pe tineri să dea un sens concret pasiunilor și talentelor pe care le au și să le împărtășească ce resurse financiare și informaționale au la dispoziție”, declară Emilia Radu, coordonatorul proiectului.

În cadrul proiectului, organizațiile și participanții la cursul de formare vor contribui la crearea unei analize a educației antreprenoriale în cele 9 țări, identificarea de oportunități de finanțare naționale și europene. Mai mult, împreună vor dezvolta și administra o comunitate online de sprijin pentru organizațiile nonprofit, de tineret, interesate să își dezvolte un proiect de antreprenoriat social sau programe de educație antreprenorială dedícate tinerilor NEET, femeilor și imigranților.

Proiectul Ideas Ark este implementat de Asociația Monomyths în perioada august 2018 – ianuarie 2019 cu sprijinul financiar al Programului Comisiei Europene – Erasmus+ și al organizațiilor partenere - Ocean znanja u republici hrvatskoj (Croația), Seiklejate vennaskond (Estonia), Neoi ellados se Eyropaiki drasi (Grecia), Younet (italy), Tarptautinis bendradarbiavimo centras (Lithuania), Association for sustainable development sfera macedonia bitola (Macedonia), Fundacja wspierania inicjatyw mlodziezowych 4youth (Polonia), Youth eurasia (Turkey).

Asociația Monomyths este o organizație non-profit din București creată la inițiativa unei echipe de specialiști de comunicare și branding pentru ONG-uri. Prin intermediul activităților pe care le derulează, investesc in dezvoltarea competențelor de comunicare și cunoștințelor tinerilor din departamentele de comunicare pentru a maximiza impactul proiectelor sociale pe care le desfășoară. Creativitatea și expertiza membrilor asociației sunt direcționate către tineri și idei, motivație și potențial, valori și viziune.Începând din 2018 au dezvoltat prima comunitate de suport online pentru specialiștii de comunicare din organizațiile nonprofit – Storytailors Squad.

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect, scrieți-ne la: Asociația Monomyths, Emilia Radu, monomythsassociation@gmail.com

te informează...

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni

Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Charlemagne din Achen invită tinerii din toate statele membre ale UE să participe la un concurs privind dezvoltarea şi integrarea UE, precum şi aspecte legate de identitatea europeană. Premiul încurajează dezvoltarea conștiinței europene, precum și participarea în proiecte care au ca temă integrarea europeană.

Premiul se acordă proiectelor care promovează înţelegerea europeană şi internaţională, favorizează dezvoltarea unui sentiment comun al identităţii şi integrării europene. Proiectele pot fi axate pe organizarea de manifestări pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte online care au o dimensiune europeană.

Participanții trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani și să fie cetățeni sau rezidenți ai statelor membre UE. Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 7.500 Euro, premiul doi este în valoare de 5.000 Euro şi premiul trei este în valoare de 2.500 Euro.

DL: 28 ianuarie 2019

danceWEB - Program european de burse pentru dans contemporan

Programul de burse danceWEB oferă unui număr de 65 de tineri dansatori şi coregrafi profesionişti în principal din Europa, dar şi din ţările non-europene, posibilitatea de a participa într-un program multinaţional de formare intensivă.

Acesta se derulează sub forma unei rezidenţe de 5 săptămâni din iulie în august în Viena, în cadrul Festivalului internaţional de dans ImPulsTanz.

Programul se adresează dansatorilor şi coregrafilor cu ambiţii profesionale incontestabile, cu vârsta cuprinsă între 22 şi 30 de ani şi care cunos bine limba engleză.

Programul se axează pe schimbul de idei şi cunoştinţe, pe formare continuă, pe întâlniri cu artişti recunoscuţi internaţional în Viena la ImPulsTanz, în vederea orientării carierei participanţilor.

Anul acesta programul se va derula în perioada 10 iulie – 14 august 2019.

O bursă are o valoare de aproximativ 6.450 EUR (în funcție de alegerea individuală a proiectelor de cercetare, atelierelor și a spectacolelor ale fiecărui bursier).

Termen limită pentru înscriere: 09 ianuarie 2019, ora prânzului CET

Participă la Sondajul Eurodesk 2018!

Până pe 9 ianuarie 2019

Eurodesk, în calitate de rețea europeană dedicată promovării mobilităților de tineret și care oferă informații de calitate în domeniul tineretului și sprijin pentru tineri și lucrători de tineret, își dorește să înțeleagă mai bine care sunt nevoile tale de informare.

Sondajul se adresează persoanelor cu vârsta cuprinsă între 13 și 35 de ani. Te-ai gândit vreodată să participi într-un proiect de mobilitate în străinătate, de voluntariat, studiu, formare, au-paire sau muncă? Indiferent dacă ai avut sau nu ai avut o experiență de mobilitate, dorim să aflăm care este opinia ta.

Eurodesk își dorește să afle:

 • Care sunt oportunitățile de mobilitate pe care le cauți?
 • Ce surse de informare folosești?
 • Care sunt informațiile de care ai nevoie?

Pentru a răspunde la întrebări ai nevoie de doar 10 minute, iar sondajul este tradus și în limba română.

Premii

Participanții la sondaj vor avea posibilitatea să câștige unul dintre cele 3 carduri cadou:

Premiul 1: card cadou în valoare de 50 de euro pentru Amazon, Netflix sau iTunes;

Premiile 2 și 3: card cadou în valoare de 25 de euro pentru Amazon, Netfix sau ITunes.

Pentru a participa la concurs tinerii trebuie să răspundă la toate întrebările sondajului, sa fie de acord să ia parte la acest concurs și să raspundă o singură data la întrebările sondajului.

„Let us first teach little children to breathe, to vibrate, to feel, and to become one with the general harmony and movement of nature. Let us first produce a beautiful human being, a dancing child.” ——―— Isadora Duncan

Multilingv. Multicultural

A different language is a different vision of life. – Federico Fellini

Apel la propuneri de proiecte ECML - 2019

Centrul European pentru Limbi Moderne al Consiliului Europei – ECML urmează să lanseze în luna ianuarie 2019 un nou apel la propuneri de proiecte dedicate educației și cercetării în domeniul lingvistic. Tema următorului program se va concentra pe „Inspirație pentru inovare în domeniul educației lingvistice: Contexte în schimbare, competențe evolutive“.

Proiectele care vor fi declarate câștigătoare urmează să își înceapă implementarea din anul următor. Cu această ocazie, pe 12 decembrie, a fost organizat un eveniment online pe parcusul căruia au fost prezentate prioritățile-cheie ale momentului în educația lingvistică, așa cum au fost acestea identificate de cele 33 de state membre ale Consiliului Europei, prin intermediul unui sondaj online la care au participat reprezentanți ai părților interesate.

Evenimentul online a fost susținut de membri ai Forumului profesional al Rețelei profesionale (o rețea de asociații/organizații internaționale care se axează pe educația lingvistică și pe evaluare în domeniul predării și învățării limbilor străine, coordonatori actuali și anteriori de proiecte , consultanți și membri ai Consiliului de conducere a ECML care reprezintă autoritățile naționale, fiecare oferind perspectiva sa cu privire la provocările actuale din educația lingvistică și modul în care ECML le poate aborda prin intermediul următorului program.

Evenimentul poate fi încă vizionat pe site-ul ECML:

Colegiul Național „Iulia Hasdeu”: Radio, adolescentes y noticias. Un proyecto para la educación inclusiva en Europa

Colegiul Național ”Iulia Hasdeu” participă, pentru prima dată într-un proiect Erasmus+ împreună cu alte 4 instituții de învățământ din 4 state ale Uniunii Europene: Spania, Franta, Bulgaria și Ungaria. Instituțiile participante la acest proiect sunt: 22 CY Rakovski (Sofia), Vetési Albert Gimnázium (Budapesta), Lycée International (Strasburg) si IES Sácilis De Pedro Abad (Córdoba)- centru coordonator al proiectului.

Proiectul se numește “Radio, adolescentes y noticias. Un proyecto para la educación inclusiva en Europa” și abordează teme de educație relaționate cu incluziunea socială a diferitelor categorii defavorizate. Obiectivul central este ca elevii să reflecteze asupra strategiilor care permit integrarea acestor categorii defavorizate în societate și să foloseasca noile tehnologii în elaborarea de materiale video, podcasturi, radioteatru pe aceste teme sociale. Astfel își pot dezvolta competența comunicativă în context internațional prin intermediul limbii spaniole, ca limbă de desfășurare a proiectului.

Proiectul are așadar trei mari dimensiuni educative: prima, legată de valorile fundamentale ale Uniunii Europene, precum demnitatea, libertatea, respectul pentru drepturile omului; a doua legată de comunicarea într-o limbă de circulație europeană, spaniola; a treia privind educația artistică și utilizarea noilor tehnologii media.

Până în prezent au avut loc cele două întâlniri internaționale de formare a cadrelor didactice implicate în proiect, trei întâlniri transnaţionale ale coordonatorilor, trei întâlniri internaționale de scurtă durată, dar și o întâlnire de lungă durată în Pedro Abad, Córdoba, la care a participat Alexandra Croitoru, elevă în clasa a X-a. Toate aceste întâlniri le-au permis participanţilor să cunoască problematicile tinerilor europeni în situații personale, culturale și educative diferite, să dezvolte atitudini de respect și să depășeasca prejudecățile, redimensionându-și astfel propria cultură din perspectiva noilor culturi cu care intră în contact.

Strategiile metodologice utilizate în proiect urmăresc dezvoltarea competenţei comunicative într-o limbă straină, îmbunătăţirea competenţei digitale, favorizarea unei pedagogii incluzive în care învăţarea colaborativă şi folosirea metodologiilor inovatoare să crească motivarea elevului dar şi a succesului şcolar şi, nu în ultimul rând, realizarea de către elevi a unor produse care să reflecteze rezultatele învăţării ca formă de dezvoltare a creativităţii - spațiul de lucru care favorizează colaborarea, comunicarea, participarea și interacțiunea atât între elevi cât și între profesori fiind platforma eTwinning.

Atelierele de limbă, vizitele culturale, dezbaterile, grupurile interactive, primele interviuri, iniţierile în tainele radioului, elaborarea propriilor podcasturi, dar și a unor mici piese de teatru, au făcut ca aceste întâlniri să se transforme într-o experiență valoroasă din punct de vedere al achiziţiilor, dar și al legăturilor de prietenie create – totul pentru a permite elevilor să înfrunte provocările Europei secolului XXI.

EURYDICE

Rețeaua Eurydice își propune să faciliteze cooperarea europeană în domeniul educației. Publicațiile realizate în cadrul rețelei reprezintă o foarte bună sursă de documentare – prin furnizarea de informații clare, concise, actualizate și bine documentate. Publicațiile Eurydice pot să fie descărcate gratuit.

Timpul de instruire anual recomandat în învățământul obligatoriu, cu frecvență, în Europa – 2017/18

Acest raport furnizează informații cu privire la timpul minim recomandat instruirii disciplinelor de bază în învățământul general obligatoriu (full-time) în 43 de sisteme de educație din Europa, țări membre ale rețelei Eurydice. Anul de referință este 2017/18.

Publicația oferă o imagine de ansamblu comparativă a diferențelor dintre învățământul general, primar și secundar obligatoriu. Aceasta include, de asemenea, diagrame și hărți naționale care ilustrează datele privind timpul minim de instruire în funcție de țară și de disciplina de studiu.

Publicația este redactată în limba engleză, cu titlul original: Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2017/18.

Rapoartele mai vechi, aferente tematicii, sunt traduse în limba română.

Organizarea anului academic în Europa – 2018/19

Această publicație prezintă structura anului universitar pentru fiecare dintre cele 38 de țări membre ale rețelei Eurydice (începutul și sfârșitul anului, organizarea activității didactice, perioadele de vacanță și cele de examinare).

Publicația este redactată în limba engleză, cu titlul original: The Organisation of the Academic Year in Europe – 2018/19.

ANews este publicația lunară a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Dacă sunteți implicați în proiecte interesante din domeniile educației, formării profesionale sau tineretului și doriți să publicați articole despre acestea în în InfoAltfel, dacă aveți recomandări sau dacă doriți doar sa ne scrieți, vă rugăm să folosiți adresa ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro. Avem rugămintea ca materialele pe care le trimiteți să întrunească următoarele cerințe tehnice pentru publicare: maxim 1 pagina A4, text scris cu diacritice, stil jurnalistic care să evidențieze în primul rând experiența de învățare, continuare (follow-up) și impact asupra activităților profesionale și/sau personale, fotografii de minim 300 dpi atașate separat în email, nu inserate in documentul Word.

Dacă doriți să nu mai primiți această publicație, va rugăm să trimiteți un mesaj pe adresa unregistered@anpcdefp.ro.

Toate informațiile din articolele despre proiectele finanțate cu sprijinul Comisiei Europene reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Agenția și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare neadecvată a acestora.

Created By
Agenția Erasmus+
Appreciate

Credits:

Created with images by mohamed_hassan - "design 2019 2018" • kirkandmimi - "stairs street sidestreet" • geralt - "algorithm mockup images" • Rainier Ridao - "Dance Group Chant" • Markus Spiske - "untitled image" • BiljaST - "blackboard learn language" • JESHOOTScom - "time alarm clock clock" • BonnieHenderson - "library study homework"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.