Zonne energie Gemaakt door Roy

Wat is de Zon. De zon is eigenlijk een (gas)ster die op 150 miljoen km van de aarde afstaat. Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van licht en warmte.

Die energie hebben we nodig voor internet, warmte zoals: warm water, de kachel ,etc.

De hele wereld is eigenlijk afhankelijk van de zon. Want als we geen licht hadden is de hele aarde donker. En als we geen warmte hadden hadden we geen warm water konden we niet meer warm douchen etc. Planten gebruiken ook Zonne-energie door water en koolstofdioxide uit de lucht te halen. Wat ook met de zon te maken heeft is een zonnepaneel. Een zonnepaneel is een paneel die je energie dus licht en warmte geeft door je hele huis door de zon.

Zonnepaneel. De zonnepaneel zet de zonnestralingen om in energie. Op zonnepanelen zitten laagjes silicium. Door de zonlicht komt daarop spanning te staan en zo krijg je dus zonne-energie. Een nadeel van de zonnepaneel is dat als je meer dan 3 zonnepanelen heb dat je je een extra groep in je meterkast moet zetten en dat kost dan €400,00. En een voordeel is dat je er veel geld mee bespaart

Zonder de zon zou het er zo uitzien.

Wat is zonsverduistering.

Maansverduistering

Zonsverduistering betekent dat de maan voor de zon staat. Maar je hebt ook nog 2 overgangen. Die betekenen eigenlijk hetzelfde als een maansverduistering.

Mercuriusovergang. Als Mercurius over de maan gaat is Er een mercuriusovergang. De laatste was in mei 2016

Mercuriusovergang

Venusovergang. Een venusovergang is wet zeldzamer dan een Mercuriusovergang want Venus gaat langzamer dan Mercurius

Venusovergang

De gemiddelde afstand van de Zon tot de Aarde wordt Astronomische Eenheid genoemd (AE).

Wat is isolatie

Isolatie

Warmte isolatie of thermische isolatie zorgt ervoor dat de warmte tussen de muren, plafonden, etc. Vermindert wordt.

Welke kleur tegen de hitte

WelKe kleur tegen hitte

De beste kleur tegen de hitte is meestal wit want zwart neemt het in/absorbeert het en wit niet zo snel.

THE END

Dit was mijn Spark Page. Hopelijk vond je hem leuk en leerzaam

Credits:

Created with images by Mcability - "sunset sky sun" • PublicDomainPictures - "lamp light sun" • succo - "solar cells solar energy photovoltaic" • subblicious - "Celeste @Incubate" • geralt - "town sign place name sign final"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.