Loading

MOVE2LEARN, learn2move Uključite se u inicijativu Europske komisije i otkrivajte Europu

Kampanju "Move2Learn, Learn2Move" pokrenula je Europska komisija na tridesetu obljetnicu programa Erasmus u svrhu promicanja europskog identiteta, građanstva i povećanja međukulturnog razumijevanja.

U okviru ove inicijative, Europska komisija organizira nagradni natječaj za najuspješnije eTwinning projekte u školskoj godini 2016./17.

Djelatnici srednjih škola će sa svojim učenicima starijima od 16 godina moći putovati u europske države po izboru, kao skupina učenika s osobama u pratnji. Moguća su i pojedinačna putovanja učenika. Natječaj obuhvaća samo pokrivanje putnih troškova, dok ostale troškove dobitnici trebaju pokriti iz drugih izvora. Putovanje može trajati najviše dva tjedna uključujući dane za dolazak do odredišta i povratak.

Moguća su putovanja u sljedeće države:

KOJE ETWINNING PROJEKTE MOŽETE PRIJAVITI NA NATJEČAJ?

 • one koji uključuju učenike koji će 31. prosinca 2017 imati 16 ili više godina
 • one koji su na putem platforme eTwinning Live prijavljeni u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 30. svibnja 2017.
 • one koji su prijavljeni za nacionalnu oznaku kvalitete u razdoblju od 1. rujna 2016. do 30. rujna 2017.

POSTUPAK PRIJAVE

Prijava na natječaj će biti otvorena od 20. ožujka do 30. lipnja 2017. godine i vršit će se na isti način kao prijava za nacionalnu oznaku kvalitete. Postupak je prikazan na slici u nastavku:

Klikom na gumb "Prijava za oznaku kvalitete" otvara se obrazac za prijavu projekta koji treba, osim uobičajenih podataka potrebnih za prijavu za nacionalnu oznaku kvalitete, sadržavati sljedeće:

 • informacije o učenicima koji bi željeli putovati
 • naznaku radi li se o razrednom putovanju i radi li se o posjetu partneru u eTwinning projektu
 • naznaku je li razred već ranije putovao u inozemstvo
 • objašnjenje na koji način prijavljeni projekt uključuje dimenziju inkluzije (molimo pogledati poglavlje "Dodatne upute za prijavitelje" dostupno na kraju dokumenta)

Prijavu je potrebno izvršiti zaključno s 30. lipnja, a prijavitelji koji su već podnijeli prijavu za nacionalnu oznaku kvalitete od 1. rujna 2016. moći će ponoviti prijavu i nadopuniti je s potrebnim podacima za prijavu u okviru ove inicijative.

Prijavitelji koji ne žele sudjelovati u ovom natječaju trebaju samo odgovoriti Ne na pitanje u prijavi za nacionalnu oznaku te ispuniti prijavu za nacionalnu oznaku kao i inače. Prijavitelji koji ne žele sudjelovati u natječaju, a već su podnijeli prijavu za nacionalnu oznaku, ne moraju ponovno podnositi prijavu.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA

 • Projekti moraju ispuniti 6 kriterija za dobivanje nacionalne oznake, drugim riječima, moraju dobiti oznaku kvalitete od hrvatske Nacionalne službe za podršku eTwinningu. Najveći mogući broj bodova je 30, odnosno 5 po svakom od kriterija. Više o kriterijima za nacionalnu oznaku pogledajte ovdje.
 • Ako razred nije ranije putovao u inozemstvo, dobiva dodatnih 5 bodova. Ako je razred skupno već ranije putovao, ne dodjeljuju se dodatni bodovi.
 • Prijava koja sadrži dimenziju inkluzije (objašnjeno na kraju dokumenta), dobiva najviše 5 bodova.
 • Ako članovi razredne grupe putuju zajedno, dodjeljuje se 1 dodatan bod. Ako putuju pojedinačno u okviru razrednog putovanja, ne dodjeljuju se dodatni bodovi.
 • Prijave koje postignu manje od 21 bod, neće biti prihvatljive za financiranje.
 • Najveći mogući broj bodova je 41.

NAGRADE

Pobjednici natječaja osvojit će putne vaučere za odabranu europsku destinaciju. Za hrvatske sudionike osigurano je 60 vaučera. Za organizaciju putovanja zadužena će biti putnička agencija ovlaštena od strane Europske komisije.

Razdoblje planirano za provedbu putovanja je od kolovoza 2017. do 31. prosinca 2018.

Putovanja mogu trajati najviše dva tjedna, uključujući i dane za dolazak do odredišta i povratak.

Za putovanje se može maksimalno dodijeliti 350 EUR svakome putniku. Iznimno se može dodijeliti najviše 530 EUR u sljedećim slučajevima:

 • ako se radi o putovanju na Cipar, Maltu te prekomorske zemlje i teritorije Europske unije: Guadalupe, Francusku Gvajanu, La Reunión, Mayotte, Sveti Martin, Madeiru, Azore i Kanarske otoke
 • ako troškovi putovanja unutar matične države (npr. od mjesta polaska do aerodroma) prelaze 100 EUR
 • ako razred putuje svojim partnerima u eTwinning projektu

Još jednom napominjemo da se ova inicijativa odnosi samo na troškove putovanja. Sve ostale troškove (smještaj, obroke) sudionici pokrivaju sami.

Inicijativa pokriva samo sredstva javnog prijevoza. U slučaju potrebe za korištenjem čarter prijevoza i sl., sudionici te troškove trebaju pokriti sami.

OBJAVA REZULTATA

Svi sudionici natječaja će tijekom kolovoza 2017. primiti obavijest o tome jesu li odobreni, odbijeni ili na rezervnoj listi koja će se aktivirati u slučaju odustanka odabranih prijavitelja.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Europska komisija nije odgovorna za sigurnost odabranih prijavitelja tijekom puta. Prijaviteljima se preporuča puno putno osiguranje tijekom puta, a troškovi osiguranja nisu obuhvaćeni ovim natječajem.

U slučaju razrednog putovanja, potrebna je pismena suglasnost zakonskog predstavnika ustanove prije izdavanja karata za putovanje od strane ovlaštene agencije. Potrebna je i suglasnost zakonskog skrbnika za maloljetne učenike.

DODATNE UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Prijava na ovaj natječaj treba sadržavati dimenziju inkluzije. Inkluzija se u kontekstu natječaja odnosi na uključivanje u najširem mogućem smislu, primjerice učenika s posebnim potrebama, u nepovoljnom geografskom ili ekonomskom položaju i sl. U prijavama treba biti vidljivo promicanje inkluzije kao temeljne vrijednosti. Drugim riječima, trebaju se baviti promišljanjem demokratskih vrijednosti, aktivnog građanstva, solidarnosti, različitosti, jednakosti i nediskriminacije.

Na koji način objasniti dimenziju inkluzije u prijavi na natječaj?

Želimo vam puno uspjeha u prijavi na natječaj i za sva pitanja nam se možete javiti na adresu elektroničke pošte etwinning@mobilnost.hr.

Vaša Nacionalna služba za podršku eTwinningu

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.