Loading

Tha Pom Klong Song Nam ท่าปอมคลองสองน้ำ

ต้นเดือนพฤศจิกายนผมได้มีโอกาสเดินทางไปหาเพื่อน ที่รู้จักกันตั้งแต่เรียนมัธยมปลาย เขาได้ลงไปบุกเบิกทำธุรกิจร้านอาหาร และที่พักชื่อ The Hilltop จนมีชื่อเสียงในกระบี่ จากสถานที่นี้สามารถมองเห็น วิวของอ่าวนางได้อย่างชัดเจน ผมได้รับการต้อนรับจากเขาเป็นอย่างดี เลยมีโอกาส ไปถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวในแถบนั้น หนึ่งในนั้นคือ ท่าปอมคลองสองน้ำครับ
I have a chance to go visit a dear friend of mine in Krabi, Thailand. We were friend from high school, he went down South and started his own business there. Now he is the owner of the restaurant name The hilltop and villas or the whole houses for rent, from this place you have a clear view over look famous Ao Nang bay. I stay with him for quite a while and had a chance to wander around taking photographs, (thank to him and his wife hospitality) and one of the place I visit is Tha Pom Klong Song Nam.
ท่าปอมคลองสองน้ำถ้าเดินทางจากศาลากลางจังหวัดกระบี่ ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร
Tha Pom klong song nam from krabi city hall is approximately 27 kilometers.
ตามเส้นทางเดินมีศาลาให้นั่งพักเหนื่อย เป็นระยะครับ
Along the path ways there are pavilions with wooden bench to take rest.
เส้นทางเดินสดวกเป็นเสมือนวงกลมนำมาสู่ทางเข้าและออกที่เดียวกันครับ
the path way will lead you in circle through the mangrove forest back to where you came in.
ตามปกติน้ำที่นี่จะใสสามารถมองเห็น ปลา พืชน้ำ รากไม้โกงกาง ที่จมอยู่ในน้ำ เห็นพื้นทรายด้านล่าง เนื่องจากน้ำจืดที่ใหลมาจากภูเขาในพื้นที่ ผมสอบถามจากชาวบ้านในพื้นที่ เขาแนะนำให้มาในช่วงวันที่เป็นเวลาข้างแรม ซึ่งไม่มีแรงดึงดูดของดวงจันทร์ทำให้น้ำทะเลหนุนสูง เพราะน้ำที่เห็นใส นั้นมาจากน้ำจืด ที่ใหลลงมาผสมมีปริมาณมากกว่าน้ำทะเลในบริเวณนี้ ที่ขุ่นกว่าครับ ในช่วงเวลาที่ผมไปภาคใต้ยังไม่หมดฤดูฝน มีน้ำท่วมขังในสวนปาล์มและถนนที่กำลังซ่อมแซม ก่อนถึงท่าปอม มีการระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขัง จึงเป็นสาเหตุให้น้ำขุ่น เจ้าหน้าที่ดูแลบอกว่าปกติน้ำจะใสทั้งปี เอ้า! ดวงเฮง ของช่างภาพซิครับ ขอติดไว้ก่อนจะกลับไปถ่ายรูปน้ำใสๆให้ครับ หากมีโอกาสไปใหม่เร็วๆนี้
Normally the water here is crystal clear, you can see down to the bottom but the local said. because there was an area up the stream that was flooded and there was construction going on to repair the road up the stream. an attempt was being made to clear the water in the area. That had been the cause that make the crystal clear water to go brown. I will up load new pictures when the situation is back to normal if I get a chance to go there soon. it was not my lucky day as it never happened before. Quote by the local. The secret is to visit the place when the moon is not influence the high tide, because the thing that make the water clear as crystal is fresh water that come down from surrounding mountain and not sea water.
ไปถูกสถานที่ไม่ถูกเวลา แต่ผมว่าก็ดูสวยไปอีกแบบครับ แต่ว่าไม่เคยเกิดมาก่อนๅ! ผมว่าผมไปถูกเวลาแล้วล่ะ
Being in the right place but not the right time, Um? it only happen once and never before, may be I was at the right time.
สวยแบบไม่เหมือนคนอื่นถ่ายครับ

it's not bad isn't it, not like anybody else pictures.

วิวสวยข้างทางเดินครับ
Good view along the walkway.
กลับไปสู่ทางเข้า และทางออก ที่เดียวกันครับ
The pathway leading back to where you came in, or shall we say entrancxit.
Created By
Veera Srimanonprinya
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.