פורימון כזה עוד לא היה

מבנים מדהימים

המזנון הכי טעים עם ההורים הכי משקיעים

המון בוגרים שחוזרים ובאים ומתפעלים

תחפושות מדהימות וילדים מתוקים

תחנות של הקורס המוצלח שלנו

אורחים חביבים שהגיעו לבקר

צוות מד״א ומתנדבי המשמר האזרחי על אופניים ששומרים עלינו בכל המפעלים - אתם פשוט נפלאים

המון חיוכים והמון צילומים

שכב״ג נהדר, קורס מוצלח, מרכזים צעירים ובוגרים נפלאים

ועכשיו מפרקים וטורפים את כל האוכל שנשאר... תיכף חוזרים הביתה ומתחילים לעבוד על המפעל הבא

אין כמו שבט לפיד

היה פורימון נפלא

Created By
Gali
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.