Górilla

Górillur lífa flestar á Gabon Cameroon og Rwanda í Africu

Fæða þeira er ávextir og plöntur

Górillur eiga bara óvini ef þau fara nálagt unganum þeirra. Þau sem eru að skifta sér af unganum þeirra er krókódíll,hlébarði og mannfólkið

Það eru aðeins til 2 tegundir af Górillum

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.