Loading

Nieuwsbrief Julianaschool februari 2020

Belangrijke data

24 en 25 februari adviesgesprekken groep 8

24 t/m 27 februari rapportgesprekken voor de groepen 3 t/m 7

5 maart MR vergadering

17 maart kijkavond van 17:30 - 18:30 uur

19 maart Kangoeroewedstrijd

24 maart OR vergadering

ICT

Op de Julianaschool gaan wij met onze tijd mee. Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op zijn/haar toekomst en maken daarom steeds meer gebruik van digitale leermiddelen. In de afgelopen weken hebben wij veel van deze leermiddelen kunnen toevoegen aan ons onderwijs.

Voor de leerjaren 1-2 zijn Bee Bots aangeschaft. Een Bee Bot is een gele robot, het is niet zomaar een robot, het is een programmeerbare robot. Door met de Bee Bot aan de slag te gaan, leren onze leerlingen op een leuke wijze programmeren.

Voor de groepen 3 en 4 zijn Blue Bots toegevoegd aan het onderwijs. Deze lijkt op de Bee Bot maar kan, naast de programmeerknoppen op de rug, ook worden geprogrammeerd via bluetooth. Om onze leerlingen in de onder- en middenbouw op een interactieve manier te laten leren in de vorm van een spel is Osmo toegevoegd aan de digitale leermiddelen. Het laat de leerlingen op een andere manier gebruikmaken van de iPad.

Voor de groepen 5 t/m 8 is er een keuze gemaakt om Lego Mindstorms en Lego Wedo de komende periode aan te schaffen.

De leerlingen in de groepen 6 t/m 8 werken allemaal met een iPad. Voor leerjaar 5 zijn een aantal iPads per groep aanwezig. Met behulp van de educatieve apps leren onze leerlingen. In alle groepen werken we nu met Apple TV die we gebruiken als digitaal schoolbord. Met een iPad of een iMac bieden wij de leerlingen digitaal lesmateriaal aan. Door naast de standaard lesmethodes ook de webapplicaties en apps te gebruiken maken we onderwijs spannend en motiveren we de leerlingen nog meer te ontdekken en te leren.

Tata Steel Academy

De educatieve afdeling van Tata Steel stelt voor de Julianaschool twee prachtige techniek lokalen ter beschikking voor leerlingen van de bovenbouw. Deze lokalen staan vol met de meest geweldige materialen en mogelijkheden om kennis te maken met technologie en wetenschap. Wij gaan van deze unieke gelegenheid gebruikmaken om op vrijdag deze lokalen voor onze leerlingen in te zetten. Meester Pascal zal de leerlingen gaan begeleiden op de Tata Steel Academy.

Aan de hand van een project gaan de kinderen onderzoeken, ervaren, leren en ontdekken. Door op deze manier het onderwijsaanbod te verrijken willen wij de leerlingen leren om nog meer eigenaar te worden van hun eigen leerproces, wordt de leermotivatie vergroot en leren de leerlingen kritisch te denken. Bij het leren aan de hand van de projecten wordt gebruik gemaakt van geactualiseerde leerlijnen en vak integratie.

Vorig jaar heeft een groep leerlingen van de Julianaschool kennis gemaakt met de Tata Steel Academy. Met een groep leerlingen hebben wij een bezoek gebracht aan de Academy. De groep heeft eerder meegedaan met een Challenge waarbij zij een eigen op afstand bestuurbare auto mochten ontwerpen en bouwen, een race hebben georganiseerd en uiteindelijk op het circuit tegen andere groepen hebben gestreden. Een ervaring om niet snel te vergeten en vooral een positieve ervaring met technologie en vakoverstijgend leren.

In de afgelopen periode zijn er gesprekken op school en bij de Tata steel Academy geweest om alles zo goed en zo snel mogelijk te kunnen realiseren om alle kinderen van groep 7 nog dit schooljaar deze ervaring mee te geven. Afgelopen vrijdag is hiermee een start gemaakt.

Het Lab: meer- en hoogbegaafdenonderwijs

Eerder in de Nieuwsbrief vertelden we u dat Het Lab zou gaan starten na de herfstvakantie. Daarin werd ook toegelicht op welke manier de Lab-leerlingen uitgedaagd zouden gaan worden. Nu na een paar maanden kunnen we vertellen dat de eerste projecten en lessen positief zijn ontvangen.

In groep 4 hebben de Lab-leerlingen onder andere geschaakt en een heus schaaktoernooi tegen (groot)ouders gespeeld. Momenteel houden we ons bezig met Esscher en 3D-tekenen.

De Lab-leerlingen uit groep 5/6 hebben zich gestort op het onderwerp ‘vliegen’ waarbij zaken zoals luchtdruk, zwaartekracht en vorm behandeld zijn. Een van de ouders die piloot is, kwam zelfs in uniform een gastcollege geven! Sinds vorige week zijn deze leerlingen gestart met het thema chocola.

De groep 7/8 uit Het Lab heeft zich verdiept in communicatie en daar hun onderzoek op ingericht. Zo hebben ze onder andere een workshop djembé spelen gevolgd, een gastcollege gehad over communicatie op zee en sommige kinderen hebben zelfs cabaretier Vincent Bijlo geïnterviewd via FaceTime om meer te weten te komen over zijn manier van communiceren met zijn visuele en auditieve beperking. Deze kinderen zijn inmiddels druk bezig met solliciteren naar een functie binnen het raceteam dat we aan het vormen zijn. We hopen half mei een sportieve strijd aan te gaan met andere scholen op een echt circuit voor modelauto’s. Wie weet slepen we de communicatie-, speed-, design- of techniekaward binnen!

Het lerarentekort

Op 30 en 31 januari was de Julianaschool gesloten omdat het team ging staken. Een deel van het team ging naar Amsterdam en een deel van het team ging naar de Pabo om daar de mogelijkheden te bespreken om meer leerkrachten aan te trekken tot het onderwijs. Wij willen u de reden voor onze staking nog eens onder de aandacht te brengen.

In 2020 hebben 55.000 kinderen geen bevoegde leraar voor de klas. In 2028 zijn dit er 240.000. Steeds vaker worden onbevoegden voor de klas gezet of leerlingen naar huis gestuurd. Klassen zitten te vol en een aantal scholen overweegt al een vierdaagse schoolweek.

In de aanloop naar het staken hebben wij foto's met u gedeeld. Foto's van situaties die op dit moment alleen nog maar werkelijkheid zijn in de grote steden, maar voor ons in Overveen werkelijkheid gaan worden. Overvolle klassen, onbevoegde mensen voor de klas, geen leerkrachten, leerlingen die niet meer ingeschreven kunnen worden omdat er geen leerkrachten te vinden zijn.

De Julianaschool heeft een laag ziekteverzuim onder de leerkrachten, toch hebben wij dit schooljaar helaas al acht groepen geen onderwijs kunnen geven. Deze week hebben wij vier keer een groep geen onderwijs kunnen geven. Wij gaan ons in de komende periode beraden over mogelijke oplossingen voor de problemen die ons te wachten staan.

Het probleem in het onderwijs is niet alleen van het onderwijs, het is ook een probleem van de ouders. Er wordt gespeculeerd dat er in de komende periode wederom stakingsacties worden gepland. Wij willen u vragen om als ouders met ons mee te denken over hoe u uw stem kunt laten horen voor de problemen in het onderwijs.

Schaatsen

Dinsdagmiddag 4 februari zijn wij met groep 6a en 6b naar de ijsbaan in Haarlem gelopen. De kinderen hebben deze middag heerlijk kunnen genieten van een creatieve invulling van de gymles. De tijd werd verdeeld in twee delen, waarbij de kinderen zowel vrij mochten schaatsen op de binnenbaan, als een les kregen op de buitenbaan. Tijdens deze les moesten de leerlingen laten zien hoe goed ze al kunnen remmen, starten, doorbuigen en zelfs vallen. Met echte buikschuivers gingen ze over de baan. Zelfs de 'pauze' was actief, want toen de ijsdweilmachine voorbij kwam, stonden de kinderen al dansend op het ijs deze aan te moedigen.

Ook al vinden niet alle kinderen schaatsen de leukste sport die er bestaat, toch heeft elk kind z'n best gedaan en ontzettend veel plezier gehad.

Madurodam met groep 5

Vrijdag 7 februari zijn de groepen 5 naar Madurodam gegaan. Voor ons VierKeerWijzer thema Nederland zijn we op zoek gegaan naar kenmerkende gebouwen uit verschillende provincies. De weergoden waren ons gunstig gezind, dus onder de bezielende begeleiding van onze enthousiaste ouders/chauffeurs gingen de kinderen op zoek. Maar wat is nou kenmerkend voor Overijssel? En moeten we echt alle gebouwen uit Noord-Holland op de foto zetten?

Nadat de groepjes soms wel 5 keer rond waren gelopen (‘waarom kunnen jongens alleen maar rennen?’, verzuchtte een van de meisjes), was het tijd voor de lunch en de speeltuin. Een uitstekende combinatie. Voordat we allemaal weer in de auto’s terug stapte, was er nog tijd voor een aantal informatieve ‘shows’ waardoor de kinderen nu ook van alles weten over Nieuw Amsterdam of de Waterwolf.

We hebben een fantastische dag gehad en heel veel geleerd. Dat was allemaal niet mogelijk geweest zonder de inzet van alle ouders en de ondersteuning van de ouderraad. Hartelijk dank.

Begrijpend lezen

Dit jaar hebben wij op de Julianaschool besloten om begrijpend lezen niet meer te benaderen als een apart schoolvak. We zien begrijpend lezen meer als een vaardigheid die in alle vakken belangrijk is.

We behandelen verschillende tekstsoorten in alle vakgebieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan redactiesommen, informatieve teksten, gedichten en verhalen, vaak gekoppeld aan de thema’s van VierKeerWijzer.

Zo vergroten we de motivatie en betrokkenheid van de kinderen.

Omdat wij geen gebruik meer maken van een aparte methode voor begrijpend lezen, komt begrijpend lezen niet meer als vak op het rapport.

De ontwikkeling van de vaardigheid begrijpend lezen wordt getoetst door middel van Cito-toetsen en observaties.

Afwezigheid meester Ton

Zoals u wellicht heeft gemerkt is meester Ton sinds december niet meer op school geweest. Meester Ton heeft in de afgelopen periode een operatie ondergaan aan zijn hart. Het herstel van deze operatie zal een geruime, en nog onbekende, tijd in beslag gaan nemen. Wij missen meester Ton enorm en wensen hem een goede revalidatieperiode toe. Mocht u meester Ton een blijk van medeleven willen geven, dan kunt u dit op school bij de administratie afgeven en dan zorgen wij dat het bij meester Ton terecht komt.

Leerplicht

Kinderen vanaf 4 jaar en 9 maanden vallen onder de leerplicht. De regels zijn duidelijk, zo is er vrijwel geen mogelijkheid om vakantieverlof buiten de schoolvakanties toe te kennen. Klik hier om te kijken in welke omstandigheden u extra verlof aan kunt vragen. Wanneer u, uw kind ongeoorloofd van school houdt is de directie verplicht hiervan aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar.

Mocht u een extra verlof willen aanvragen dan kan dat via het verlofformulier. In dit formulier staat de procedure vermeld en kunt u zien in welke gevallen u wel of juist geen recht heeft op verlof. Klik hier voor het verlofaanvraagformulier.

Lever het ingevulde formulier tijdig in (uiterlijk vier weken voor aanvang van het gewenste verlof) bij de administratie van de Julianaschool, via administratie.julianaschool@stopoz.nl. In de afgelopen periode ervaren wij dat het aantal verlof aanvragen toeneemt en er een groot beroep wordt gedaan om coulant om te gaan met de regeling. Deze vragen brengen ons in een ongemakkelijke situatie. Als Julianaschool hebben wij ons te houden aan de wet leerplicht en maken geen uitzonderingen.

Schaats de Koala's uit de brand

Een fantastisch initiatief van één van onze leerlingen. Inmiddels is er al € 1.926 opgehaald. Doneren kan nog steeds. https://rangers.wwf.nl/actie/soskoala/schaatsdekoalasuitdebrand

Fietsen op het schoolplein

Wij willen jullie er op wijzen dat het stallen van fietsen bij de ingang aan de Willem de Zwijgerlaan niet is toegestaan. Er hangt hiervoor ook een bord maar wellicht niet altijd voor iedereen zichtbaar. Als school zijn wij verplicht de entree toegankelijk te houden voor de hulpdiensten. Wij juichen het toe dat de leerlingen op de fiets naar school komen en dat ouders de leerlingen op de fiets naar school brengen. De fietsen dienen echter gestald te worden onder het viaduct in de daarvoor bestemde fietsenstalling. U kunt samen met de leerlingen veilig bij het zebrapad oversteken.

Bericht van de MR

In de afgelopen MR vergadering hebben we gesproken over verkeersveiligheid rond de school. Zoals de meesten wel weten, is er vorig jaar naar aanleiding van een aanrijding met een leerling op de Julianalaan, binnen de MR en met Karin gesproken over mogelijke maatregelen. Toen is het idee geboren om klaar-overs in te zetten in de ochtend.

We hebben toen een enquête uitgestuurd en daar overwegend positieve reacties op gekregen inclusief ongeveer 60 aanmeldingen van ouders die als klaar-over ingezet willen worden. Echter, de gemeente is dwars gaan liggen en we zijn op zoek gegaan naar een alternatief. Dat is nu gevonden en wel in de vorm van oversteekhulpen in plaats van klaar-overs.

Edwin Endert en Quirien Bertels hebben zich opgeworpen om dit te gaan organiseren en binnenkort ontvangen alle ouders daartoe meer informatie.

Verder zijn we als MR heel blij met de verdere investeringen in ICT. Zo heeft groep 6 nu ook iPads gekregen en krijgen alle docenten een iMac tot hun beschikking. Onderwijskwaliteit staat voorop bij de investeringen van de school en bij het beleid. We denken als MR mee met de school hoe we hier continue verbetering in kunnen aanbrengen en we hebben voor de kerstvakantie een eerste aanzet gemaakt met een brainstormsessie. Daar zijn goede ideeën uitgekomen waarover we binnenkort meer kunnen delen. De MR is te bereiken via de leden of via mr.julianaschool@stopoz.nl

Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie!