Loading

רובותרפיה - רובוטיקה בחינוך המיוחד סיכום סדנה

:לחינוך מציגה - תכנית רובותרפיה Apple שותפה בכירה של חברת ,WeDiggIT חברת

בחינוך המיוחד ככלי הוראה, טיפול ותקשורת Sphero רובותרפיה לשילוב רובוט

תלמידי חוג הרובוטיקה של ביה״ס עלה מוריה בגדרה לומדים תפעול רובוט בשילוב תת״ח. השילוב בין הרובוטיקה לתת״ח הוכיח את עצמו כשילוב מצוין של מיומנויות למידה ויכולות תקשורתיות

התכנית מיושמת בבתי ספר און ת״א, גיל ת״א, עלה גדרה, רעים חולון, מתי״א י-ם

בסדנה שנערכה במכללת לוינסקי הציגו תלמידי ומורי החנ״מ שימוש ברובוט הספרו. צוותי ההוראה והטיפול מבתי הספר מוריה גדרה ואון תל אביב הציגו את השיפור ביכולות התקשורתיות, המוטוריות, החברתיות והקוגניטיביות של התלמידים בעקבות השימוש ברובוטים

לסרטונים נוספים של פעילות הרובוט בישראל

רובוט ספרו מופעל באפליקציה בעברית בהזזה עם האצבע, על ידי זיהוי קולי, בתנועת האייפד, בציור או בתכנות למתחילים או מתקדמים

פעילות כיתתית - טובלים את הרובוט בצבע ובלמידה קבוצתית בונים מסלול ציור

רובוט הספרו עמיד לחלוטין למים, נפילות וחבלות בזכות חומר קשיח במיוחד

תלמידים אוהבים לחבר חפצים לרובוט הספרו, והוא נע איתם בזכות מנוע עוצמתי

חבילת החינוך של רובוט ספרו כוללת 15 רובוטים, מזוודה נטענת עם ציוד וכמובן הדרכה בית ספרית למורים ותלמידים

עם המזוודה הניידת והנטענת ניתן להגיע לכל כיתה בבית הספר וללמוד רובוטיקה, קוד ולהתאים את השימוש לתכנית הלימודים

Created By
WeDiggIT בורנשטיין
Appreciate