Loading

Prognoser, digitala verktyg och polisen Kompetensförsörjningsdagar för studie- och yrkesvägledare

Under våren genomförs två seminarier för studie- och yrkesvägledare i regi av Fyrbodals kommunalförbund. Den 16 april var fokus på gymnasiet och deltagare från regionens fyrtionio kommuner fick ta del av statistik från Arbetsförmedlingen och deras särskilda satsningar för ungdomar med funktionsnedsättning, Guidance - ett internationellt projekt för utveckling av digitala verktyg, samt träffa Polisen i Fyrbodals nya ”attraherare”.

Det är många branscher och yrkesgrupper som behöver försäkra sig om arbetskraft de kommande åren. I en del fall finns framförhållning och strategier för att försörja branschen med rätt kompetens och överbrygga eventuella gap mellan kommande rekryteringsbehov och tillgång till personer med adekvat utbildning.

För studie- och yrkesvägledarna är det en rejäl utmaning att ha överblick över både arbetsmarknadens behov och vilka utbildningar som erbjuds på olika nivåer. En överblick som givetvis är nödvändig för att ge väl avvägda råd och vägledning.

Arbetsmarknad i omvandling

Ingemar Hansson, sektionschef vid Arbetsförmedlingen i Fyrbodal visade siffor på hur coronapandemin bidragit till att arbetslösheten ökat markant i Fyrbodals kommuner, värst är det i Strömstad där andelen utan jobb har fördubblats från mars förra året till mars i år. Ingemar beskriver en strukturomvandling där många av de jobb som försvunnit under pandemin inte kommer att komma tillbaka i nuvarande form.

Vill man som ung utbilda sig till högskoleyrken där det finns gott om jobb bör man enligt Ingemar Hansson satsa på bland annat barnmorska, sjuksköterska, lärare, civilingenjörsyrken, systemanalytiker och it-arkitekter.

Ingemar Johansson beskrev även de insatser som Arbetsförmedlingen gör för unga med funktionsnedsättning.

”Denna grupp är den som får avgjort mest stöd och resurser, bland annat genom en personlig handläggare. Vi släpper inte ungdomar som har en diagnos förens det finns en lösning i form av arbete, praktik, utbildning eller annan åtgärd,” säger han.

Sverige och Fyrbodal behöver fler poliser

En ”bransch” som tagit fram strategier för att säkerställa kompetensbehovet på kort och lång sikt är Polismyndigheten.

På uppdrag av regeringen har Polisen tagit fram en strategisk tillväxtstrategi för 2020 – 2024. För att säkerställa det polisiära uppdraget och möta framtida utmaningar är bedömningen att det behövs 38 000 poliser år 2024. Enligt uppgifter från Jusek innebär det att polismyndigheten de närmaste åren behöver rekrytera 22 000 nya polisanställda med utgångpunkt i dagens personalomsättning. Därför pågår ett ambitiöst arbete för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.

Ett av initiativen är att inrätta så kallade attraherartjänster. Det är poliser som i sin tjänst får ett särskilt uppdrag att ge polisyrket ett positivt ansikte och aktivt arbeta för att visa upp polisyrket och därmed attrahera fler att söka till polisutbildningarna.

För Polisen i Fyrbodal är det Emma Andersson som har detta uppdrag. Under sex månader arbetar hon på heltid med att kommunicera polisyrket för att öka intresset, inte minst bland ungdomar, men målgruppen är upp till 49 år. Man kan alltså mycket väl byta yrkesbana och utbilda sig till polis senare i livet.

Polisen i Fyrbodal har, med sina stora avstånd, under en längre tid arbetat för att få fler sökande med lokal förankring till polisutbildningen.

– Vi vill ha fler sökande från norra Bohuslän och norra Dalsland som bor och verkar i närområdet och som är intresserade av en framtid i yttre tjänst. Med Emma Andersson får det arbetet nu extra kraft, säger Emma Höglund, kanslichef i vid Polisens i Fyrbodal.

En värdefull kanal för att nå ut med information om polisyrket till unga potentiella polisaspiranter är via kommunernas studie- och yrkesvägledare. För att förse dem med fakta och inspiration medverkar därför Emma Andersson vid Fyrbodals SYV-nätverks båda seminarier under våren.

Ett yrke att vara stolt över

Det säger Emma Andersson då hon berättar för syvarna om polisyrket, där den största tillgången är ett stort hjärta och att genuint vilja jobba med att hjälpa människor.

”En del tror att man behöver vara någon sorts supermänniska för att bli polis. Det stämmer inte,” säger Emma och betonar;

”Det viktigaste är att ha en personlig grundtrygghet och inställningen att vilja göra gott för människor och samhälle.”

Hon berättar om en rolig och omväxlande utbildning där man får vänner för livet. Teori varvas med praktiska ämnen som bland annat skytte, polisbilskörning och konflikthantering.

När man väl är färdig polis efter 2,5 år finns hela åttiotre olika inriktningar att vidareutbilda sig mot, vad sägs om hundförare, helikopterpolis eller utredare.

”Möjligheterna till nya uppdrag och olika yrkesroller inom kåren gör att det alltid går att komma vidare inom polisen, säger Emma och betonar den goa sammanhållning som växer fram kollegor emellan.

”Man jobbar så nära att kollegorna blir som en extra familj.”

Själv har Emma Andersson arbetat som polis i drygt femton år, först som ingripande polis, sedan som utredare av brott i nära relationer.

Som attraherare har hon alltså stor erfarenhet och kan berätta inlevelsefullt om arbetets olika aspekter. Det gör att de som möter henne, i detta fall syvare, får en initierad och mycket äkta inblick i yrket.

Må hända är tjänster med attraherauppdrag ett grepp som fler yrken / branscher borde satsa på.

Nytt projekt för att stärka digital vägledning

Laila Berglund, från Region Örebro, är projektledare för Guidance, ett nytt projekt i spåret av pandemin, för att utveckla vägledning på distans. Sverige deltar tillsammans med Finland, Lettland, Belgien och Portugal. Tanken är att regioner från länderna ska byta erfarenheter och lära av varandra. Slutresultatet ska bli en digital verktygslåda och ett träningspaket för lärare och studie- och yrkesvägledare. Bland annat ska språkets och röstens betydelse i rådgivningssamtalet undersökas. Projektet kickar igång 23 april.

Nästa kompetensutvecklingsdag för studie- och yrkesvägledare är den 5 maj.

Vill du veta mer, kontakta någon av oss

amir.dahan.agerlund@fyrbodal.se

073 335 85 14

Per.hasselberg@fyrbodal.se

073 335 85 18

Blomstrande samverkan

Credits:

Har skapats med bilder av siala - "background texture pictorial" • wilhei - "puzzle match missing" • ElasticComputeFarm - "bandage first-aid medical" • congerdesign - "heart red rope" • qimono - "light bulbs chosen bulb" • Alexandra_Koch - "video conference meeting online"