Su Kaçağı Tespiti Yöntemleri su kaçağı nasıl bulunur

Tesisat arızalarında en çok karşılaşılan arızalardan biri olan su kaçağı, günümüzde özel cihazlar yardımıyla kırmadan su kaçağı tespiti yöntemleriyle bulunmaktadır.

Yapılan tüm su kaçağı tespiti çalışmaları garantili olarak yapılmakta ve müşterilere sözleşme düzenlenmektedir. Bu sözleşmeler ile yıllık veya 2 yıllık garanti verilmektedir.

Sizlerde su kaçağı ile ilgili sorun yaşıyorsanız cihazlı sistemler kullanan tesisatçılarla iletişime geçebilirsiniz.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.