Loading

Socius in 2019 steunpunt sociaal-cultureel werk

Je kan ons volledig voortgangsrapport ook als PDF downloaden.

Over 2019

2019 was een bijzonder jaar voor Socius. Net zoals de voorbije jaren bleven we sterk inzetten op de ondersteuning van de sector. Op de achtergrond werkte de overheid aan een nieuw decretaal kader dat mee bepalend is voor de toekomst van de bovenbouw, en dus ook die van Socius. 

2019 was ook het jaar waarin we een onderzoek lieten uitvoeren naar de vragen, noden en behoeften van het werkveld en waarin we stakeholdersgesprekken aangingen in het kader van ons beleidsplanningsproces.

Maar wat 2019 specifiek voor Socius zo speciaal maakte? Onze ploeg doorging een grote transformatie: niet minder dan vijf collega’s gingen op pensioen op ongeveer twaalf maanden tijd en we mochten evenveel collega’s aan boord verwelkomen.

Kortweg: een druk, pittig maar ontzettend verrijkend en energiegevend jaar.

En 2020? Op het moment dat we dit voortgangsrapport afwerken, vecht heel de wereld tegen het coronavirus en zijn we met z’n allen aan het telewerken. De sector zet in op een digitale transformatie. Iets wat bij Socius al langer bezig was en nu een boost krijgt met een uitgebreid digitaal aanbod.

Maar niet in het minst wordt 2020 het jaar waarin we in ons kraakverse beleidsplan de contouren van onze ambities voor de komende jaren uittekenen. Ambities waar we met veel goesting onze tanden in zullen zetten.

Voortgangsrapporten zijn zelden spannende literatuur. Grafieken, tabellen, doelstellingen, indicatoren ... ze spreken weinig tot de verbeelding en geven niet echt een helder beeld van het verhaal achter de cijfers. Daarom bieden we je hier graag de belangrijkste resultaten uit ons rapport in een notendop aan.

Wens je meer informatie download dan het volledige rapport of contacteer ons. We helpen je graag verder.

OPEN AANBOD

Socius biedt een brede waaier van activiteiten aan waaraan sociaal-cultureel werkers en organisaties kunnen deelnemen. Al deze vormingen, workshops, studiedagen enz. vormen samen ons open aanbod.

Ons open aanbod telde 59 activiteiten die in het totaal 193 dagdelen in beslag namen en waarmee we in het totaal 1.325 personen bereikten.

62% van de deelnemers was afkomstig uit onze primaire doelgroep (erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties).

38% behoorde tot onze secundaire doelgroep (opleidingen, overheid, organisaties uit andere sectoren enz.).

De deelnemers aan ons open aanbod kenden een gemiddeld tevredenheidscijfer toe van 81% aan onze activiteiten.

Met ons open aanbod bereikten we 94% van alle erkende organisaties uit de sector.

RIJKE VARIATIE

Ons open aanbod behelst een rijke variatie aan thema's. Zo kon je in 2019 bij het steunpunt terecht voor initiatieven rond organisatieontwikkeling, werken met vrijwilligers, burgerinitiatieven, sociaal-culturele praktijken, diversiteit, leidinggeven, werken met groepen, communicatie, enz.

Daarbij richten we ons zowel naar nieuwkomers in de sector als naar professionals met meer kilometers op de teller.

DECREET & BELEIDSPLANNING

De organisaties in de sector moesten tegen 31 december 2019 een nieuw beleidsplan indienen. Deze deadline en de komst van het nieuwe decreet waren ook in 2019 nog sterk agendabepalend voor hun werking.

Daarom voorzagen we een uitgebreid ondersteuningspakket van vormingen en workshops waarbij we de focus legden op de invulling van de rollen en functies binnen het nieuwe decreet en de opmaak van zakelijk luik van het beleidsplan.

E-LEARNING

Socius legt zich al enkele jaren toe op de uitbouw van een 'online lerende omgeving'. In wezen gaat het niet over digitaal op zich, wél over het gebruik van digitaal om de kwaliteit en de impact van ons aanbod te verbeteren.

Naast bestaande on line-initiatieven zoals de 'Levensfasentest afdelingsbegeleiding' en de cursus 'Groepsdynamica' organiseerden we het tweedaagse webinar 'Theory of Change'.

Vraaggestuurde werking

Naast een open aanbod hebben we ook een vraaggestuurde werking waarmee we maatwerk leveren.

Op deze manier spelen we in op specifieke behoeften en vragen van organisaties. Vragen die niet altijd beantwoord (kunnen) worden tijdens een vorming, studiedag of workshop.

In 2019 ontvingen we 178 vragen van binnen en buiten de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Op 60 vragen konden we om verschillende redenen niet ingaan. Van de 118 vragen die we positief beantwoordden, resulteerden er 98 in een ondersteuning.

48 initiatieven realiseerden we op vraag van onze primaire doelgroep, 32 kwamen tot stand op vraag van onze secundaire doelgroep. In het totaal namen 574 personen deel aan onze vraaggestuurde werking.

De vragen waarvoor organisaties aankloppen bij Socius leunen dicht aan bij de aanwezige expertise van onze medewerkers: rollen en functies scw, impactgedreven werken, beleidsplanning, werken met vrijwilligers, diversiteit, communicatiestrategie en -beleid, ...

REMEDIËRINGSTRAJECTEN

18 van de 98 vraaggestuurde ondersteuningen waren een rechtstreeks gevolg van de visitaties in de sector. Organisaties wiens visitatie in een negatieve eindbeoordeling resulteerde, konden bij ons terecht voor een meerdaags remediëringstraject.

Elk traject werd voorafgegaan door een intakegesprek om in overleg een gepast antwoord te formuleren op de voorliggende noden. Eind 2019 had het steunpunt in het kader van de remediëringstrajecten 81 dagdelen ondersteuning op zich genomen.

Communicatie- en informatiecentrum

Als steunpunt willen we hét communicatie- en informatiecentrum zijn voor het sociaal-cultureel werk. Daarom zetten we een uitgebalanceerde mix in van (digitale) publicaties, websites, databanken en social media.

Via onze media berichten we niet alleen over onze eigen werking, maar ook over de (sociaal-culturele) actualiteit, initiatieven, praktijken en praktijktheorie, onderzoeksprojecten en veel meer ...

ONZE MEDIA IN CIJFERS

Bezoeken socius.be: 177.226 veranderalles.be: 10.491 prettiggeleerd.be: 29.120

Bezoekers socius.be: 101.609 veranderalles: 8.020 prettiggeleerd.be: 25.867

Bezochte pagina's socius.be: 435.715 veranderalles.be: 24.216 prettiggeleerd.be: 99.971

Social media Twitter: 2.098 volgers Facebook: 1.023 volgers

BELEIDSPLANNINGSPROCES SOCIUS

Ook voor Socius stond 2019 voor een groot deel in het teken van het beleidsplanningsproces. Ons nieuwe beleidsplan moest eind mei 2020 klaar zijn, en werd vorig jaar al flink in de steigers gezet.

Begin 2019 verzamelden en analyseerden we een set van kerngegevens en evoluties, en stelden we een dossier samen waarbij we zowel het werkveld als de context waarbinnen het opereert in kaart brachten.

We lieten een uitgebreid behoefteonderzoek uitvoeren bij onze primaire stakeholders en gingen tal van gesprekken aan met onze secundaire stakeholders.

Tot slot lieten we een ook een externe doorlichting uitvoeren op organisatieniveau. Deze blik van buitenaf moest ons helpen kritisch te kijken naar onze eigen organisatie en sterktes en zwaktes te benoemen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze werking? Onze realisaties uit 2019? Of onze plannen voor 2020? Neem dan een kijk op onze website www.socius.be.

Of contacteer ons we helpen je graag verder.

De foto's in deze presentatie zijn van Gert Goovaerts en auteursrechtelijk beschermd.

Created By
Max Frans
Appreciate

Credits:

Foto's: Gert Goovaerts iov. Socius