Tunnelkoorts De tijdlijn

"Ik heb voor opdracht 4 een tijdlijn geprobeerd te maken. Vanwege dat er niet al te vaak data's worden genoemd kan ik die ook niet altijd geven, wel kan ik de vorigwoorde geven en ongeveer de tijd van het jaar. Ook heb ik wat gebeurtenissen erbij gezet die niet met het boek te maken hebben, maar die wel belangrijk waren in de 1e wereldoorlog, deze gebeurtenissen zijn dikgedrukt. Veel plezier!"

Plaats en tijd

Het speelt zich af in de 1e wereldoorlog in 1916 en 1917. Tussen Diksmuide (A) en Leper (B) in West-Vlaanderen.

Begin

Het boek begint met de gedachte aan dood van de ouders van Willem, hij omschrijft hoe het gebeurd is en hoe hij zich er door voelde. Dit verhaal is schuingedrukte tekst, dat komt naarmate het boek voordert meer voor. De schuingedrukte tekst is een soort gedachte aan een tijd terug, of het is een oudere Willem die zijn mening geeft over zijn acties. Door deze schuingedrukte tekst wordt het boek spannender.

Van het begin naar het einde:

1916:

- ouders Willem net overleden

- Willem ziet Marieke weer na een lange tijd,

- de begrafenis zijn van Willems ouders

-In deze tijd worden er voor het eerst tanks ingezet

Klein jaar later, 1917:

-Karel komt op bezoek

-Karel haalt Willem over tot werk achter het front

-Willem praat met Marieke over het front, ze begrijpt hem

Kleine tijd later, 1917:

-Naar het front

-oudere Willem (schuingedrukte tekst) verwijst mysterieus naar 'die dag in juni 1917'

- Willem begint met de klusjes achter het front

-Karel vertelt over de tunnels

Een paar weken later, lente, 1917:

-Willem mag gaan graven van sergeant MacAlister

-Karel en Willem gaan terug naar de boederij/Marieke

-Marieke en Willem zien elkaar weer na een lange tijd

-Marieke, Willem en Karel gaan het huis van Eckeyens, de buurman die verdween, onderzoeken en vinden een opgehangen hond: Lute

-Karel en Willem vertrekken weer naar het front

-De Russische tsaar wordt gevangengenomen

-De communisten nemen de macht over

Drie weken later, 1917:

-Willem gaat voor het eerst de tunnels in

-Amerika verklaart de oorlog aan Duitsland

Mei, 1917:

-Marieke mist Willem erg

-Marieke zorgt voor Willems oma

-In Frankrijk zijn er muiterijen op dit moment

Eind mei, 1917:

-Willem gaat steeds vaker de tunnels in

-Karel vertelt over dansende heuvels van Mesen: ze gaan ze laten ontploffen

-oudere Willem verwijst weer mysterieus naar een datum: '7 juni 1917'

Begin juni, 1917:

-Willem en zijn ploeg komen vast te zitten in de tunnel door een ontploffing

-Marieke wilt naar Willem toe op het front

-Amerikaanse troepen komen aan in Europa

6 juni, 1917:

-Willem ziet Eyckens op het front, geboeid: hij wordt straks geëxecuteerd. Toch mag hij nog even praten met Willem

-de voorbereidingen voor de ontploffing van Mesen vinden plaats

7 juni, 1917:

-Mesen wordt tot ontploffing gebracht

-Strijd bij Mesen

9 juni, 1917:

-de jongens worden door de nieuwe officier Hank terug naar de boederij gebracht

-Willem ziet Marieke dood liggen, ze is vermoordt op de weg naar het front

12 juni, 1917:

-Marieke wordt begraven

-Karel en Willem bedenken dat ze naar Engeland willen

13 juni, 1917:

-Karel en Willem vertrekken naar Engeland

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.