BETT2017 valteri

Tutkimusmatkalla mukana: Daniel Enbacka, Kimmo Hurtig, Markus Jokinen, Aki Niemisen, Mervi Pulkkinen, Laura Pursiainen, Timo Sipilä, Tuija Piili-Jokinen.

Matkan tavoitteet:

Tutustua digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin ja keinoihin yhä vuorovaikutteisemmman ja avoimemman toimintakulttuurin rakentamisessa.

Tutkia osallistavia viestintäalustoja ja -malleja.

Havainnoida markkinointiviestinnän uusia tuulia.

Etsiä uusia teknologisia ratkaisuja oppimisen tueksi.

Valterin yhteiseksi oppilaiden oppimisen sähköiseksi alustaksi on valittu GAFE. Tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä siitä, millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa. Toiveena myös nähdä, millaisia muiden toimittajien työvälineitä ja ympäristöjä siihen voi kytkeytyä.

Infrastruktuuri ja hankinnat.

MATKAN AIKANA HAVAITTUA JA REPPUUN TARTTUNEITA AJATUKSIA

Mervi osallistui matkan järjestäjän Atean järjestämään seminaariin, jossa oli aiheena koulun kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet tvt:n näkökulmasta. Tvt-ajattelun kehittymisen kannalta tämän keskustelumuotoisen tilaisuuden anti oli melko laimea. Se herätti kuitenkin ajatuksia siitä, että yhteisenä Valterina olemme, samalla tavalla kuin kuntapuolellakin saman kunnan sisällä eri koulut, melko kaukana yhteisestä pedagogisesta ajattelusta tvt:n käytön suhteen.

Miten johtajina arvostamme, mallinnamme ja mahdollistamme tvt:n käyttöä?

Mitkä ovat tavoitteemme tvt:n suhteen oppilaiden kanssa tehtävässä työssä?

Millaisia rakenteita luomme henkilöstön tvt-osaamisen kehittymiseen?

LAVOILTA KUULTUA

Saku Tuominen ja Kate Robinson: Bringing Innovation in Education Up to Speed

HundrED hanke esitteli suomalaista osaamista ja 10 valittua toimivaa globaalia innovaatiota opetuksen alalla. Nämä julkistettiin Bettissä:

 • Global oneness
 • Big picture learning
 • Education cities
 • Musical futures
 • Fuji kindergarten
 • Scientix
 • Empower playgrounds
 • Design education for yourself
 • Blueprints
 • iZone
"What happens in Vegas, stays in Vegas... what happens in classrooms stays in classroom"

Ollaan siis liian hitaita maailman muutoksessa. Kyselyssä kukaan opettaja ei vastannut, että heidän opetuksensa valmistaa oppilaat nykypäivään/tulevaisuuteen, vaan koettiin, että opetus ei vastaa nykypäivän tarpeisiin.

Tämän päivän oppilaat saavat tietoa enemmän kuin yksikään aiempi sukupolvi - Big Picture Learning

Miten tuoda uudet jutut opetukseen ilman, että sotketaan koko olemassa oleva opetus/toimintamalli?

How to transform the nation’s troubled educational system. In which case, we’re delighted to announce Sir Ken Robinson as keynote speaker at Bett 2017.

Having enlightened, educated, inspired and amused us back in 2015, we’re on the edge of our seats in anticipation of what he has to say about the current state of affairs, in which standardised testing businesses are raking in huge profits, while schools everywhere are really feeling the strain (which doesn’t seem remotely fair).

Creative schools: The grassroots revolution that’s transforming education’ is sure to inspire teachers, parents and policy makers alike to rethink the real value and purpose of education. After all, as Sir Ken pointed out at Bett 2015, ‘our job is not to teach the national curriculum, it’s to teach our children.

Jokaisella meistä on erityisiä tarpeita.
Kun saa oppilaat ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja uskomaan omiin kykyihinsä heistä kasvaa täysiä ja aktiivisia yksilöitä yhteiskuntaan.

Onko järkevää, että jaottelemme oppimisryhmät ikäluokittain?

Oppia yhdessä ilolla ja oppia koulussa elämää varten

Oppiminen on dialogia oppijoiden, oppijan ja opettajan sekä opettajien välillä

Google Education

 • Google expeditions
 • Varför använda kreativa appar i klassrummet?
 • För att förbereda eleverna på framtiden
 • Att kunna lösa problem på ett kreativt sätt
 • Soundtrap
 • Enkelt ljudredigeringsprogram för Google Education
 • Samarbete i alla appar, inte bara i Google Docs
 • Wevideo
 • Videoediteringsprogram
 • Här kan man samarbeta på samma sätt som i andra appar
 • Explain Everything
 • Android app
 • Chromebook kan köra Andorid appar nu också.

The Raspberry Pi Foundation: bringing the power of digital making into the classroom

 • Det hör till att man förstår hur datorer fungerar nuförtiden
 • Low-cost, high-powered computers
 • 12 000 000 sålda enheter
 • Världens första 5$ dator
 • Pioneers: #makeyourideas, för tonåringar
 • Gratis onlinekurser för lärare (https://www.raspberrypi.org/resources/)
 • Hello World - tidning, gratis tidning för lärare, av lärare, som jobbar med data och programmering (alla). Finns både som pappersversion och pdf.
KOULUVIERAILU 26.1.2017 ACS Hillingdon International School
 • Kansainvälinen koulu, useampia ACS-kouluja eri maissa
 • Jokaiselle oppilaalle tuli oma iPad 3,5 vuotta sitten (1-to-1)
 • Toimintamalline Technology coaches (mentorointi)
 • Technology program alkoi 4 vuotta sitten
 • Koulun perusajatus teknologiasta: ”Technology connects” ja ”iPad on tallennusväline”. Itsenäisen toiminnan mahdollistuminen.
 • vaikka opetustoiminta on hyvin vapaata ja luovaa, taustalla on kuitenkin virallinen ja muodollinen opetussuunnitelma, jota noudatetaan
 • kolme laadunvalvontainstanssia: Ofsted https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted (ent. suomalainen koulutarkastaja 80-luvulla), NASC ja CAS http://www.cas.edu
Viiden B:n ohjenuora: Be smart, Be mindful, Be safe, Be responsible, Be respectful
Projektit laitetaan kaikkien nähtäville (esim. 3D-tulostin ja “linnunpönttö” koulun aulassa), se kehittää oppilaiden ideointikykyä, visiointia, ratkaisukeskeistä ajattelua.

STEAM - ilmiö

 • opettajien yhteistyössä vetämä oppimiskokonaisuus
 • eri ikäiset oppijat oppivat yhdessä: 5-luokkalaiset “opponoivat” 8-luokkalaisia → positivinen vaikutus molempiin
 • micro:bit on nyt “The juttu” http://microbit.org/, suomalaisia jälleenmyyjiä Elektrolinna ja Partco
 • Applen VPP käytössä, ope(t) päättää appsit, joita iPadeissa käytetään
 • STEAM-opet suosivat käyttöliittymäriippumattoman appseja, joita löytyy myös PC:lle (ei “Apple-riippuvainen”) : Hopscotch-ohjelmointiapp https://www.gethopscotch.com/, Floors pelinteko-app http://www.projectpixelpress.com/floors/
 • Koulu valmis yhteistyöhön meidän/suomalaisten koulujen kanssa
 • Kehitystyö ja ideat ovat tätä nykyä enemmän yksilöllisiä ja pienten ryhmien juttuja, joita viedään eteenpäin ja toteutetaan, ei juurikaan koko koulun
Somea ei käytännössä koulussa käytetä.
Tekniikka on aineiden sisällä ja kaikkien tavoitteena on oppia hyödyntämään sitä niin, että se hyödyntää oppimista.
SOVELLUKSET JA LAITTEET

iMo-Learn -Toiminnallinen taulusovellus

 • Oppilaat istuvat styroxkuutioiden päällä
 • Kuutioilla voi istua eri asennoissa, ylämäki/alamäki, keinutella eteen/taakse tai sivulta sivulle
 • Opettaja tekee valintatehtäviä, jotka näkyvät taululla
 • Oppilaat valitsevat oikean vaihtoehdon kääntämällä kuutioitua kuutiossa olevien värikoodien / symbolien mukaan mukaan
 • Vastauksen mukaan syttyy kuutioon punainen tai vihreä valo
 • Vastaukset kirjautuvat oppilasprofiiliin
 • Kuutioita voi käyttää rakenteluun, kiipeämiseen, erilaisten toiminnallisten tehtävien tekemiseen yksilöllisesti / parin kanssa / isossa ryhmässä

Soundfield- Kaulamikrofoni opettajalla

 • Ääni kuuluviin koko luokalle riippumatta missä kohtaa luokkaa oppilas istuu
 • Kun oppilas kuulee opettajaa kunnolla, jaksaa hän myös keskittyä opiskeluun paremmin
 • Kaiutin helposti siirrettävissä, nostettavissa
 • Kaiutin voidaan upottaa kattoon

Matikka-Abåku “Alfabeth” lautapeli / Apps

 • Jokainen lapsi kirjautuu omalla nimellä
 • Yksin pelaamiseen / paripeli
 • Peli sisältää oppaan
 • Peruslaskutoimitukset
 • Matikan kielen moninaisuuden ymmärtämiseen

Claro - ClaroRead 7.2 tietokoneelle

 • Kuvan ottamisen jälkeen puhuu tekstin heti suoraan ilman asiakirjalle annettavaa nimeä / tallennusta - todella helppokäyttöinen
 • Korostaa luettavan kohdan
 • Taustavärin vaihto
 • Merkintöjen tekeminen (tarralaput, kirjoittaminen, nuolet jne.)

3D-kynä (USEITA MALLEJA)

HUE “monitoimikamera” & toinen kamera animaatioiden tekemiseen

ADOBE SPARK

Tämä BETT2017-raportti toteutettu Adobe Spark ohjelmalla. (myös iOS apps)

 • Adobe Spark som fungerar ungefär som Office Sway:
 • Det är en webbaserad plattform, dvs. inte en app.
 • Kan användas för att göra visuella lektionsplaner, storytelling, nyhetsbrev
 • Lätt, enkelt och simpelt
 • Gratis

Triplet app. Todays triplet. Päivän uutiset oppimateriaaliksi yön aikana.

365

Olisiko tarkoituksen mukaista ottaa käyttöön 365-ympäristössä toimivia mobiiliappeja? (tilavaraukset, salasanojen vaihtaminen...)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.