BETT2017 valteri

Tutkimusmatkalla mukana: Daniel Enbacka, Kimmo Hurtig, Markus Jokinen, Aki Niemisen, Mervi Pulkkinen, Laura Pursiainen, Timo Sipilä, Tuija Piili-Jokinen.

Matkan tavoitteet:

Tutustua digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin ja keinoihin yhä vuorovaikutteisemmman ja avoimemman toimintakulttuurin rakentamisessa.

Tutkia osallistavia viestintäalustoja ja -malleja.

Havainnoida markkinointiviestinnän uusia tuuliat.

Etsiä uusia teknologisia ratkaisuja oppimisen tueksi.

Valterin yhteiseksi oppilaiden oppimisen sähköiseksi alustaksi on valittu GAFE. Tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä siitä, millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa. Toiveena myös nähdä, millaisia muiden toimittajien työvälineitä ja ympäristöjä siihen voi kytkeytyä.

Infrastruktuuri ja hankinnat.

MATKAN AIKANA HAVAITTUA JA REPPUUN TARTTUNEITA AJATUKSIA

Mervi osallistui matkan järjestäjän Atean järjestämään seminaariin, jossa oli aiheena koulun kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet tvt:n näkökulmasta. Tvt-ajattelun kehittymisen kannalta tämän keskustelumuotoisen tilaisuuden anti oli melko laimea. Se herätti kuitenkin ajatuksia siitä, että yhteisenä Valterina olemme, samalla tavalla kuin kuntapuolellakin saman kunnan sisällä eri koulut, melko kaukana yhteisestä pedagogisesta ajattelusta tvt:n käytön suhteen. Tämä koskee paitsi oppilaiden oppimisen johtamiseen liittyviä pedagogisia mahdollistamisia, linjauksia ja arvostuksia niin myös osaltaan henkilöstön tvt-oppimiseen liityviä käytänteistä.

Onko meidän valterin sisäinen tilavaraussysteemi näppärä? Atealla on 365 liitettävä mobiiliappi, joka näytti ihan hurjan näppärältä.

Ja sitten salasanoihin liittyvä appi. On ikävää ja hankalaa, kun salasanat vanhenevat, kun itse ei ole työpaikalla ja sp lakkaavat toimimamasta mobiilissakin. Tähän olis kiva saada ratkaisu. Atealla tähän myös mobiiliappi.

LAVOILTA KUULTUA

Saku Tuominen ja Kate Robinson: Bringing Innovation in Education Up to Speed

HundrED hanke esitteli suomalaista osaamista ja 10 valittua toimivaa globaalia innovaatiota opetuksen alalla. Nämä julkistettiin Bettisä:

 • Global oneness
 • Big picture learning
 • Education cities
 • Musical futures
 • Fuji kindergarten
 • Scientix
 • Empower playgrounds
 • Design education for yourself
 • Blueprints
 • iZone
"What happens in Vegas, stays in Vegas... what happens in classrooms stays in classroom"

Ollaan siis liian hitaita maailman muutoksessa. Kyselyssä kukaan opettaja ei vastannut, että heidän opetuksensa valmistaa oppilaat nykypäivään/tulevaisuuteen, koettiin, että opetus ei vastaa nykypäivän tarpeisiin

Tämän päivän oppilaat saavat tietoa enemmän kuin yksikään aiempi sukupolvi - Big Picture Learning

Huomioitavaa: Miten tuoda uudet jutut opetukseen ilman, että sotketaan koko olemassa oleva opetus/toimintamalli?

How to transform the nation’s troubled educational system. In which case, we’re delighted to announce Sir Ken Robinson as keynote speaker at Bett 2017.

Having enlightened, educated, inspired and amused us back in 2015, we’re on the edge of our seats in anticipation of what he has to say about the current state of affairs, in which standardised testing businesses are raking in huge profits, while schools everywhere are really feeling the strain (which doesn’t seem remotely fair).

Creative schools: The grassroots revolution that’s transforming education’ is sure to inspire teachers, parents and policy makers alike to rethink the real value and purpose of education. After all, as Sir Ken pointed out at Bett 2015, ‘our job is not to teach the national curriculum, it’s to teach our children.

Opettajalla iso osuus oppimiseen

Oma motivaatio auttaa selviytymään, on monta tapaa selviytyä (video - aasi hyppäsi aidan yli, varsa avasi portin suullaan ja seuraava heppa seurasi perässä aitauksesta ulos)

Jokaisella on erityisiä tarpeita

Moni asia on kulttuurinen

Tärkeää missio mihin uskoo

Kun saa oppilaat ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja uskomaan omiin kykyihinsä -> heistä kasvaa täysiä ja aktiivisia yksilöitä yhteiskuntaan

Opetamme ikäryhmissä, toiset oppivat nopeammin ja toiset hitaammin <-tuo vaikeutta.

Tauot tärkeitä

DaLai Laman opit - Mitä aiot tehdä elämälläsi

Kun muuttaa omaa tapaa...

Oppia yhdessä ilolla ja oppia koulussa elämää varten

Oppiminen on dialogia oppijan ja opettajan välillä sekä opettajien välillä

Google Education

 • Google expeditions
 • Varför använda kreativa appar i klassrummet?
 • För att förbereda eleverna på framtiden
 • Att kunna lösa problem på ett kraetivt sätt
 • Soundtrap
 • Enkelt ljudredigeringsprogram för Google Education
 • Samarbete i alla appar, inte bara i Google Docs
 • Wevideo
 • Videoediteringsprogram
 • Här kan man samarbeta på samma sätt som i andra appar
 • Explain Everything
 • Android app
 • Chromebook kan köra Andorid appar nu också.

The Raspberry Pi Foundation: bringing the power of digital making into the classroom

 • Det hör till att man förstår hur datorer fungerar nuförtiden
 • Low-cost, high-powered computers
 • 12 000 000 sålda enheter
 • Världens första 5$ dator
 • Pioneers: #makeyourideas, för tonåringar
 • Gratis onlinekurser för lärare (https://www.raspberrypi.org/resources/)
 • Hello World - tidning, gratis tidning för lärare, av lärare, som jobbar med data och programmering (alla). Finns både som pappersversion och pdf.
KOULUVIERAILU 26.1.2017 ACS Hillingdon International School
LISÄTÄÄN KUVIA HAVAINNOLLISTAMAAN ESITYSTÄ...
 • Kansainvälinen koulu, useampia ACS-kouluja eri maissa
 • jokaiselle oppilaalle tuli oma iPad 3,5 vuotta sitten (1-to-1)
 • Toimintamalline Technology coaches (mentorointi)
 • Technology program alkoi 4 vuotta sitten
 • Koulun perusajatus teknologiasta: ”Technology connects” ja
 • ”iPad on tallennusväline” -perusajatus (Oppilaat kuvaavat tekemisen, ope katsoo sen (time lapse) , (itsenäisen toiminnan mahdollistuminen)
Projektit laitetaan kaikkien nähtäville (esim. 3D-tulostin ja “linnunpönttö” koulun aulassa), se kehittää oppilaiden ideointikykyä, visiointia, ratkaisukeskeistä ajattelua.
 • STEAM
 • opettaja vaihtuu puolen vuoden välein
 • eka vuosi STEAMia
 • ei ole virallinen aine, ennemminkin ilmiö
 • 5-luokkalaiset “opponoivat” 8-luokkalaisia → posit. vaikutus molempiin
 • micro:bit on nyt “The juttu” http://microbit.org/, suomalaisia jälleenmyyjiä Elektrolinna ja Partco
 • Applen VPP käytössä, ope(t) päättää appsit, joita iPadeissa käytetään
 • STEAM-ope käyttöliittymäriippumattoman toiminnan kannalla eli suosii appseja, joita löytyy myös PC:lle (ei “Apple-uskovainen”)
 • Koulu valmis yhteistyöhön meidän/suomalaisten koulujen kanssa
 • Jonkun verran henkilökunnan täydennyskoulutusta talon ulkop.
 • Kehitystyö ja ideat ovat tätä nykyä enemmän yksilöllisiä ja pienten ryhmien juttuja, joita viedään eteenpäin ja toteutetaan, ei juurikaan koko koulun
 • hankkeita enää tätä nykyä
 • Idea-/hanke-ehdotukset tulevat opettajilta johdolle, ei toisin päin
 • vaikka opetustoiminta on hyvin vapaata ja luovaa, taustalla on kuitenkin virallinen ja muodollinen opetussuunnitelma, jota noudatetaan
 • kolme laadunvalvontainstanssia: Ofsted https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted (ent. suomalainen koulutarkastaja 80-luvulla), NASC ja CAS http://www.cas.edu/. ASA??
 • Hopscotch-ohjelmointiapp https://www.gethopscotch.com/
 • Floors pelinteko-app http://www.projectpixelpress.com/floors/
 • Viiden B:n ohjenuora: Be smart, Be mindful, Be safe, Be responsible, Be respectful
 • Be mindful: Näyttöaika/nettiaika, ei koko ajan nenä kiinni ruudussa
Somea ei käytännössä koulussa.
Tekniikka on aineiden sisällä ja kaikkien tavoitteena on ooppia hyödyntämään sitä niin, että se hyödyntää oppimista.
 • Oppilas kommentoi ohjelmointitunnilla, että on kiva, kun pääsee edes jollain tunnilla tekemään muuta kuin kirja/vihkotyötä
SOVELLUKSET JA LAITTEET

iMo-Learn -Toiminnallinen taulusovellus (LISÄTÄÄN ESITYS KUVISTA)

 • Oppilaat istuvat styroxkuutioiden päällä
 • Kuutioilla voi istua eri asennoissa, ylämäki/alamäki, keinutella eteen/taakse tai sivulta sivulle
 • Opettaja tekee valintatehtäviä, jotka näkyvät taululla
 • Oppilaat valitsevat oikean vaihtoehdon kääntämällä kuutioitua kuutiossa olevien värikoodien / symbolien mukaan mukaan
 • Vastauksen mukaan syttyy kuutioon punainen tai vihreä valo
 • Vastaukset kirjautuvat oppilasprofiiliin
 • Kuutioita voi käyttää rakenteluun, kiipeämiseen, erilaisten toiminnallisten tehtävien tekemiseen yksilöllisesti / parin kanssa / isossa ryhmässä

Soundfield- Kaulamikrofoni opettajalla (LISÄTÄÄN ESITYS KUVISTA)

 • Ääni kuuluviin koko luokalle riippumatta missä kohtaa luokkaa oppilas istuu
 • Kun oppilas kuulee opettajaa kunnolla, jaksaa hän myös keskittyä opiskeluun paremmin
 • Kaiutin helposti siirrettävissä, nostettavissa
 • Kaiutin voidaan upottaa kattoon

Matikka-Abåku “Alfabeth” lautapeli / Apps

 • Jokainen lapsi kirjautuu omalla nimellä
 • Yksin pelaamiseen / paripeli
 • Peli sisältää oppaan
 • Peruslaskutoimitukset
 • Matikan kielen moninaisuuden ymmärtämiseen

Claro - ClaroRead 7.2 tietokoneelle

 • Kuvan ottamisen jälkeen puhuu tekstin heti suoraan ilman asiakirjalle annettavaa nimeä / tallennusta - todella helppokäyttöinen
 • Korostaa luettavan kohdan
 • Taustavärin vaihto
 • Merkintöjen tekeminen (tarralaput, kirjoittaminen, nuolet jne.)
 • iPadille saatavilla myös ko. ohjelman appsi Claro PDF, Claro Speak ja muita variaatioita, ilmainen sovellus vaatii kuville nimen / tallennuksen ennenkuin se puhuu tekstin (ilmaisen toimintavarmuus? - myös maksullisia appseja - asensin omalle padille kaksi ilmaista ohjelmaa ja jatkan testaamista

3D-kynä (USEITA MALLEJA)

HUE “monitoimikamera” & toinen kamera animaatioiden tekemiseen

ADOBE SPARK

BETT2017-raportti toteutettu Adobe Spark ohjelmalla. (myös iOS apps)

 • Adobe Spark som fungerar ungefär som Office Sway:
 • Det är en webbaserad plattform, dvs. inte en app.
 • Kan användas för att göra visuella lektionsplaner, storytelling, nyhetsbrev
 • Lätt, enkelt och simpelt
 • Gratis

Triplet app. Todays triplet. Päivän uutiset oppimateriaaliksi yön aikana.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.