Loading

Uuden hallituksen muistilista Tätä listaa voit käyttää apuna uuden hallituksen ensimmäisen kokouksen materiaalien miettimisessä

Uuden hallituksen vaihtuessa ennen ensimmäistä hallituksen kokousta on paljon muistettavaa. Tämä lista toimii apuvälineenä ja muistilistana miettiessäsi jaettavia materiaaleja ensimmäiseen hallituksen kokoukseen. Listan avulla muistat tehdä tärkeimmät asiat ensimmäisen hallituksen kokouksen jälkeen.

Toiminnanjohtajan kannattaa miettiä, mitä asioita on hyvä lähettää hallitukselle etukäteen sähköisesti tutustuttavaksi. Mitä asioita on hyvä käydä läpi yhteisesti ensimmäisessä kokouksessa ja mitkä materiaalit voi antaa mukaan myöhempää tutustumista varten? Antoisaa hallitustyöskentelyä.

Hallituksen ensimmäiseen kokoukseen

Mitä uuden ja aloittavan hallituksen olisi hyvä tietää ensimmäisessä kokouksessa? On erittäin tärkeää miettiä, mitä asioita on hyvä käydä yhteisesti läpi ja mitä on hyvä jakaa paperisena versiona tutustuttavaksi.

 • Säännöt: yhdistyksen viralliset säännöt, taloussääntö
 • Strategiat: järjestön strategia, viestintästrategia, vapaaehtoisstrategia, henkilöstöstrategia. Mitä uuden hallituksen olisi hyvää tietää strategioista?
 • Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 • Kuluvan vuoden talousarvio
 • Hallituksen kokousten kulukorvausohjeistus. Mitä kuluja hallituksen jäsenille korvataan kokouksista?
 • Järjestön tuottamat ajankohtaiset materiaalit: infograafit, esitteet, edunvalvontamateriaalit, mainokset, järjestön lehti yms.
 • Hallituksen yhteystiedot: Hallituksen yhteystietolista ja tieto hallituksen varajäsenistä.

Hallitustyöskentelyn aloitus voidaan nähdä myös perehdytysprosessina. Mitä sellaista uuden hallituksen olisi hyvä tietää, minkä pohjalta uusi työskentely lähtee hyvin liikkeelle? Hallituksen ja operatiivisen johdon (toiminnanjohtajan) työskentely on parhaimmassa tapauksessa toisiaan tukevaa toimintaa, jossa kummatkin tahot huolehtivat omista tonteistaan.

Ensimmäisen hallituksen kokouksen jälkeen

 • Ilmoitetaan nimenkirjoittajien muutokset ja tiedot Patentti- ja rekisterihallitukseen.
 • Laitetaan uudestaan kulukorvausohjeistus sähköisesti hallituksen jäsenille.
 • Avataan tilitoimiston kautta uusille hallituksen jäsenille tunnukset kulukorvausten laskutusta varten.
 • Mitä materiaaleja hallitus toivoi sähköisesti kokouksen jälkeen toimitettavaksi?

Kuvat: Taru Tuulia Tittonen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.