Loading

Åpningstale Daniel Furre, TA TRÆNA MED STORM 2019

Daniel Furre sit åpningstale på vinterfestivalen Ta Træna med Storm, 14.februar 2019 fikk mye ros. Her er en forkortet versjon av talen:

"Goddag og velkommen til åpning av vinterfestivalen!

Eg vil gjerne snakk litt om viktigheten av innovasjon her i distriktan. Vi er i en tid hvor kommunesammenslåing og sentralisering er i fokus fra folk som styra, vi må jobb og bevis at det fins verdi i små samfunn og at vi og kan få tel nokka her i Utkants-Norge. Så eg oppmuntre alle til og få godt utbytte av helga og det den har og by på av seminara og foredrag.

Eg anbefale også alle å tør og kom fram med egne ideer, og tør og sats om de har et prosjekt som de trur kan gi tilbake nokka i lokalsamfunnet der dokker bor. Enten det e arbeidsplasser, et kunstverk, et fritidstilbud eller ke enn det sku va. Og ikke va redd før og bi ledd ut for ideen. Enten går det bra eller så går det over, og de einaste som aldri kan lykkes e de som aldri prøva. Stephen Hawking va lam fra nakken og ned og han e kanskje verdens viktigste vitenskapsmann i dag.

Vi har fleire eksempel på folk med ideer som skapte noe stort også lokalt. Se på Modolv Sjøset AS, fiskebruket vårt. Se på Nova Sea. Myken var offer for stygg fraflytting da noen få ildsjeler brakte liv i øya. Navn som Bjørn Skauge og Roar Larsen er 2 eksempel på ildsjeler på Myken som redda plassen fra å dø ut. De av dokker som ikke kjenn tel det eg snakk om kan søk på nettet og dokker finn blant anna en NRK-artikkel om Myken fra fraflytting til i dag.

Innovasjon og bygdeutvikling er nødvendig for å skap arbeidsplasser som hindre fraflytting og for og vis at små passa kan ha mye verdi. Og eg sei igjen - alle dokker som sett på ideer, drøft de med familie eller venna. Diskuter! Kanskje dokker kan få hjelp? Fleire samarbeid og få tel nokka der dokker bor.

Men aldri hør på en sofakritiker som ikke gjør nokka. For kun de som ikke tar tak vil aldri kun få tel nokka.

Da vil eg sei til slutt, i en verden hvor landegrensa og raseskille har et helt latterlig fokus, og kor det er «oss og dem-politikk» vil eg gjerne vis et lite glimt solidaritet. Så uansett kor dokker har dokkers heimadresse, kem dokker e, eller ke dokker stem - VELKOMMEN til vinterfestivalen velkommen til Træna... velkommen heim!

TAKK FØR MEG"

vi må jobb og bevis at det fins verdi i små samfunn og at vi og kan få tel nokka her i Utkants-Norge.
Eg anbefale også alle å tør og kom fram med egne ideer, og tør og sats om de har et prosjekt som de trur kan gi tilbake nokka i lokalsamfunnet der dokker bor. Enten det e arbeidsplasser, et kunstverk, et fritidstilbud eller ke enn det sku va.
Men aldri hør på en sofakritiker som ikke gjør nokka.

Fra åpningstalen ved Daniel Furre

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.