Bonneveld neemt het jaarbeursplein onder handen

Bonneveld verzorgt het uitgraven van de bouwkuip voor de parkeergarage Jaarbeursplein.

In opdracht van Bouwcombinatie Jaarbeursplein wordt de bouwkuip door Bonneveld Aannemingsbedrijf B.V. uitgegraven. Dit gebeurt in den natte tot een diepte van 10 m -NAP. Nadat er onderwater beton is aan gebracht kan het water worden weggepompt en kan begonnen worden met de bouw van de parkeergarage. Een extra uitdaging is de ligging van het project: midden in het centrum van Utrecht, met zeer weinig "speelruimte."

Naast de vereiste ervaring en deskundigheid op het gebied van natte ontgravingen beschikt Bonneveld over alle noodzakelijke apparatuur zoals; polymeerinstallaties, pontons, slibbakken en speciaal ontwikkelde pompinstallaties voor het verpompen van klei, zand en slib. Ongeacht de diepte, bereikbaarheid, grondgesteldheid en omvang, Bonneveld voert het project uit naar uw wensen.

Het onderwaterbeton wordt met lange buizen over grote afstand van de betonpompen getransporteerd naar de bodem van de natte bouwkuip. Duikers en lasergestuurde vlotters controleren de dikte en de egaliteit van het gestorte beton onder water.
Vanwege de afmetingen van de bouwkuip wordt vanaf het stempelraam gewerkt. Hier worden de schotten verplaatst.
Reinigen van de schotten.

Bonneveld werkt 24/7 voor haar opdrachtgever.

Bonneveld beschikt over een groot en gevarieerd machinepark en heeft het juiste materieel voor elk project.
Het storten van ca. 8.000 m3 beton gaat dag en nacht door. Na ca 85 uur non-stop werken was de klus geklaard.
Een groot deel van het terrein is gereserveerd voor de aanvoer van beton.
Tijdens de werkzaamheden worden diverse metingen uitgevoerd. Dit om de gevraagde kwaliteit van de betonvloer te monitoren.
Met gepaste trots heeft Bonneveld dit project aan u gepresenteerd. Ze bedankt de opdrachtgever voor het in haar gestelde vertrouwen en bedankt tevens haar medewerkers en onderaannemers voor hun inzet

... bel ons voor meer informatie: 035 52 80 340 of mail: info@bonneveldbv.com

Created By
Infra Communicatie
Appreciate

Credits:

Foto's en presentatie gemaakt door Infra Communicatie

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.