Strand volleyball Rebekka Ósk - 10. Bekkur - danska - vetur 2016

Oprindesle

Strand volleyball startet først på Waikiki beach i Hawaii på klub som hedder Outrigger beach & Canoe Club i 1915.

Outrigger Canoe Club

I første strand volleyball turnering var seks spillere i hvert hold som er normal volleyball. Beslutningen at have to personer i hvert hold blev besluttet i sømmer 1930 af en volleyball-spiller som hedder Paul Pablo Johnsson. Han og tre andre var at venter på andre fire mænd til at spille seks mand spil, så ændre han spilen.

Strand volleyball er en holdidræt som er dirket ude. Jeg vælgde strand volleyball fordi jeg har har meget intresser for det. I hvert hold er to personer. Til at spille strand volleyball du har brug for en volleyball bold og net. I strand volleyball er ikke lige mange kvinder som mænd som dyrker sportet, de er meged mere kvinder som dyrker strand volleyball. I strand volleyball er en bikini idræt tøj for kvinder og bodysuit for mænd.

Strand volleyball er mest dyrket i Brazil i Sydamerika (suður - Ameríka).

Min favorit kvindens atleter i strand volleyball hedder Elsa Baquerizo.

Elsa er født June 25 1987, 29 år og er en spænske strand volleyball spiller. Frå 2012 har hun spiller med Liliana Fernández og same år gør på Olympic.

Jeg vil at strand volleyball dyrket mere en det er her på Island. Det er svo sjovt idræt derfor ved jeg at mange personer vilje dyrker idræten her.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.