60 jaar getrouwd 18 juli 2017

Wij nodigen jullie uit om samen ons 60-jarig huwelijk te vieren.

8 juli 2017

Jullie worden om 15.00 uur verwacht op de onderstaande locatie:

Assel Don Bosco Centrum, De Kampschuur, Pomphulweg 106, 7346 AN Hoog Soeren

Kadotip:

Het feest duurt tot 22.00 uur

Lieve groetjes,

Luc & Olga

Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. Romeinen 15:7

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.