TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR TOMA (CRACIUNESCU) SIMONA-MARIA

APLICATII OFFICE

Suita Office este printre cele mai de succes produse ale Microsoft, aplicații ca Word, Excel sau PowerPoint fiind binecunoscute celor mai mulți utilizatori. În timp, editoarelor pentru text, calcul tabelar și prezentări le-au fost adăugate o multitudine de funcții noi, iar suita Office a fost completată cu alte programe utile, în special în mediul business.

TESTE KUBBU

Kubbu este un instrument e-learning conceput pentru a susţine activitatea cadrelor didactice şi pentru a îmbunătăţi procesul educativ. Cu ajutorul acestuia se pot crea jocuri educaţionale, activităţi didactice şi teste on-line dar şi în format tipărit.

Created By
Simona Toma
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.