En hyllest til våre helter frivillige hos kirkens bymisjon i bergen

I dag er det FN sin internasjonale dag for frivillighet. Det vil vi være med og feire! Her ser dere alle de som møtte frem for å jobbe hos oss på julaften i år. For så enkelt er det - det hadde neppe blitt feiring av julaften i Korskirken om det ikke hadde vært for alle dere frivillige. Som kan ønske hver og en av flere hundre gjester på julaften en riktig god jul, og sørge for at dette blir en minnerik kveld.

- Det må være noen som har bruk for deg. Ellers blir livet litt tomt, sier Miriam som er frivillig både på flere av Kirkens Bymisjon sine tiltak. - Jeg får påfyll i livet mitt ved å gjøre noe for andre. Her på Møtestedet gjør jeg mest praktiske oppgaver på kjøkkenet, men jeg synes det er kjekt å få prate med gjestene også.

Det er 8-9 år siden hun startet som frivillig på Møtestedet. Etter flere år der, fikk hun vite om at Home-Start Familiekontakten trengte frivillige. - Jeg meldte meg på kurset deres. Det er det kjekkeste kurset jeg har vært på, med masse interessante mennesker og nyttig kunnskap å få med seg.

- Jeg har aldri opplevd å få så mye takknemlighet som det jeg får som frivillig!

Miriam er også med i Kirkens Bymisjons turgruppe. Dette er blitt en sammensveiset gjeng som også møtes på fritiden. - Det sosiale der er viktig. Jeg har nesten fått som en familie her i Bymisjonen, sier hun. - Jeg jobbet i barnehage det meste av mitt yrkesaktive liv, og trives veldig godt sammen med barn. Som Home-Start-frivillig har jeg møtt unge mødre i en vanskelig fase av livet. Da føler jeg nesten at jeg har fått en datter. Sønnen min har ikke egne barn, så dette blir litt som å få være bestemor...

Frivillige er alle dere som muliggjør vårt mangfoldige arbeid for barn, ungdom og voksne, for mennesker i ulike livsfaser, med forskjellige utfordringer. Uten våre frivillige hadde vårt arbeid rett og slett stoppet opp. Vi er så takknemlige for alle smil dere frivillige byr på gjennom året, for deres vennlighet, energi og stå-på-vilje!

Vi oppfordrer alle til å gi en klem til en frivillig venn i dag <3

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.