KORUJA KIERRÄTYSMATERIAALEISTA Rantsila, Gananderin koulu

Tekstiilityön luokka to 2.2. - 2.3.2017 klo 18.00 - 20.30. Opettajana Johanna Riepula. Kurssin hinta on 20 €.

Valmistamme uniikkeja koruja eri menetelmin. Hyödynnämme löytö- ja aarre-esineitä, teemme niistä koruja arkeen tai erikoistilaisuuksiin. Opettelemme korunvalmistuksen perusmenetelmät ja maustamme tekemistä omalla mielikuvituksella. Voit hyödyntää rompevarastosi korumateriaaliksi, materiaalia voi ostaa myös opettajalta.

Ilmoittaudu 30.1. mennessä www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591 336.

Credits:

Created with images by Wenuitun - "IMG_7824"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.