5 års fødselsdag 17.juni kl.14.00

Kæreste dig/jer

Vi vil gerne invitere til 5 års fødselsdag i haven d.17.juni kl.14.00

Vi vil servere boller, lagkage og lidt mad fra grillen.

Vi glæder os til at se jer

Nedenfor ses hvad pigerne synes de skal have i fødselsdagsgave, alt sammen fundet i en fransk Toys Are Us ;-)

Spørg gerne moderen da hun også har nogle gode bud på hvad der vil blive værdssat ;-)

S.U. 3.juni

Kærligste hilsner

Morten, Alvild, Billie & Camilla

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.