Loading

ANews Buletinul informativ lunar al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

Serie nouă (III). Nr. 138, iulie 2019

În cuprins: Știri. Evenimente. Perspective de învățare: CONNECTOR 5 - un eveniment internațional de promovare a educației nonformale (II) —— Mobilitatea transnațională a elevilor – un proiect al Agenției Naționale poloneze la care participă și școli din România —— Rețeaua europeană pentru incluziune —— Studiu privind percepțiile studenților și cadrelor didactice referitoare la programele de mobilități internaționale —////— Evenimente dedicate Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021 —////— Învățământ universitar în Erasmus+: „Universități europene”: rezultatele primului apel —— Săptămână internațională de formare la Iași —— U-Multiranking 2019 —////— Învățământ profesional și tehnic în Erasmus+: Săptămâna europeană a competențelor profesionale —— Rural VET în Erasmus+! —////— Educație școlară în Erasmus+: Pregătiți pentru viitor – un proiect Erasmus+ al Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz „Sf. Maria“ —////— Educația adulților în Erasmus+: Fabrica de povești: Proiect intergenerațional —////— Corpul European de Solidaritate: Festivalul Părădăicilor – 3 zile de voluntariat, solidaritate și promovare a sportului și vieții sănătoase —////— Eurodesk România te informează —////— Multilingv. Multicultural: European Language Label – 20 de ani de inovație și creativitate în educația lingvistică —//// Publicațiile Eurydice: Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2018/19 —— Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition

CONNECTOR 5 – un eveniment internațional de promovare a educației nonformale (II)

Conectăm Europa prin învățare, #CONNECTOR2019

Aflat la a 5-a sa ediție, CONNECTOR și-a propus să creeze încă o dată un spaţiu de interacţiune pentru facilitatori ai procesului de învățare din 16 țări europene. Cele 7 atelierele s-au adresat tuturor celor interesați de învăţarea interactivă și experiențială: formatori, facilitatori, lucrători de tineret, voluntari, cadre didactice din toate sectoarele acoperite de programul Erasmus+ (tineret, educaţia adulţilor, educaţie formală – preuniversitară sau universitară și formare profesională – VET).

Evenimentul a fost organizat de Agenția Națională care implementează Programul Erasmus+ în România (ANPCDEFP) și s-a desfășurat la București, între 19 și 22 iunie.

Participarea la Connector 2019 a fost un prilej de a învăța și experimenta metode nonformale care au fost livrate printr-o abordare nouă, flexibilă și motivantă, ceea ce ne-a facilitat procesul de învățare și ne-a stimulat potențialul creativ. Ideea de a finaliza evenimentul cu spectacole regizate de participanți este salutară deoarece ne-a întărit sentimentul de coautori la eveniment, creând un spațiu de reflecție și conjunctura de a ne spori bagajul de cunoștințe și metode care vor putea fi adaptate la domeniul de activitate specific fiecărui participant. (Petronela Colbea, Liceul Teoretic „Grigore Antipa“ Botoșani)
Connector 5 este o experiență ce trebuie continuată, iar aceasta s-a întâmplat prin diseminarea informațiilor, La întoarcerea în școală. am prezentat colegilor evenimentul și metodele noi învățate, am prezentat resursele informaționale și am încurajat oamenii să aplice pentru astfel de evenimente deoarece ele reprezintă ocazii de a ne întâlni cu oameni și fapte diferite de educația formală pe care o practicăm, dar de la care putem învăța. jocurile pot fi adaptate la vârsta școlarilor mici și la disciplina predată. În timpul cursului, am vorbit cu oameni care au mai multă experiență în participarea la programele Erasmus+ și am stabilit contacte pentru un viitor proiect. (Inv. Nica Amalia Scoala Gimnaziala „Constantin Brancoveanu“, Slatina, Olt)

„Văzut prin ochii unui ecolog îndrăgostit de educație, Connector 5 a reprezentat un ecosistem, unde am avut ocazia să întâlnesc și să interacționez cu oameni implicați și devotați idealului pe care îl urmează: educația sub toate formele ei. Spațiul ales pentru desfășurarea evenimentului, Halucinarium-triaj creativ, a fost locul cel mai bun pentru acest eveniment, pentru că timp de 4 zile, participanți din 16 țări, am creat un triaj multinațional de pasiuni, experiențe profesionale și idei, care au dizolvat orice barieră lingvistică, culturală sau de orice altă natură, făcând din Connector un eveniment cât se poate de viu și eterogen. Cred foarte tare în ideea că schimbarea comunităților în care trăim trebuie să înceapă de la educație, însă cu un zâmbet, nu cu o mutrișoară încordată, crispată, pe alocuri speriată….fapt pentru care, din cele 7 ateliere posibile am ales să particip la atelierul GamE: Education, unde am descoperit educația prin joc, elemente și principii de game design, dar și noțiuni legate de procesul de gamificare. Toate aceste “semințe de cunoaștere” le voi sădi în curând, pentru că la asociația We Help! din Sibiu desfășurăm programe pentru copiii din mediile defavorizate, cum ar fi: After-school – ,,Ajută copiii din medii defavorizate să meargă la școală”, programul ,,ShoeBox” (cadouri de Crăciun pentru copiii din familii sărace din județul Sibiu), motiv pentru care doresc să fac din procesul educațional o experiență plăcută și atractivă pentru copiii cărora încercăm să le conturăm un fundament solid de principii și valori. Pentru faptul că am plecat de la Connector 5 cu o mulțime de informații, idei și planuri pentru viitoare activități, nu-mi rămâne decât să mulțumesc în numele meu Asociației We Help! Sibiu, organizatorilor – acea orchestră de suflete din cadrul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. (Emanuel Constantin Lazăr - Asociația We Help! Sibiu)

”I enjoyed being part of this learning experience and I am really grateful for this opportunity. It inspired me so much and reopened a chapter in my professional life that I had put on pause. I learned that perfection means blockage and that pressure is useful for expressing myself, even if it is not the most recommended way. I learnt that I need to be more tolerant with myself and to practice more … and more …. and more in order to improve myself, and to criticize less. I would really like to come back as a facilitator and to share what I have gained in terms of graphic facilitation, gamification and storytelling, in Connector and in the Erasmus+ project. I feel the need to inspire and to support youngsters and communities.” (Diana Vestineanu, mentor in the Association A4Action)

Mobilitatea transnațională a elevilor – un proiect al Agenției Naționale poloneze la care participă și școli din România

S-au publicat rezultatele primei runde de selecție în proiectul „Mobilitatea transnațională a elevilor”, finanțat prin Fondul Social European, din cadrul Programului operațional sectorial pentru dezvoltarea educației bazate pe cunoaștere în domeniul educației sociale, axele — inovare socială și cooperare transnațională, acțiunea 4.2. Programe de mobilitate transnațională.

Pe 11 iunie 2019, Fundația pentru Dezvoltarea Sistemului Educational (Foundation for the Development of the Education System - FDES) din Polonia – coordonatorul proiectului – a anunțat rezultatele candidaturilor depuse până la 25 februarie 2019. S-au primit 384 de candidaturi de la școli din toată Polonia. Suma maximă alocată unui proiect este de de 200.000 PLN (aprox. 47,000 Euro). Sunt 282 de proiecte depuse de instituții cu o experiență anterioară în implementarea de proiecte internaționale și 102 proiecte depuse de instituții fără o experiență anterioară. Se vor cofinanța 169 proiecte, valoarea totală a acestora ajungând la peste 5.000.000 EUR. Școlile poloneze au depus 31 de candidaturi care implică școli din România, dintre care 11 vor primi finanțare.

Dorim mult succes tuturor solicitanți ale căror cereri de finanțare au fost acceptate!

O nouă cerere la propuneri de proiecte va fi lansată în cel de-al treilea trimestru al anului curent, la care sunteți deja invitat să participați. Informațiile privind noua selecție vor fi disponibile pe site-ul proiectului, la începutul lunii septembrie.

Modalitatea în care pot fi depuse formularele de candidature și alte detalii despre proiectul „Mobilitatea transnațională a elevilor” au fost publicate în numerele din ianuarie, februarie și martie 2019 ale revistei ANews.

Rețeaua europeană pentru incluziune

Incluziunea socială și găsirea unor locuri de muncă adecvate constituie provocări globale care trebuie să fie abordate la scară mondială, dar și integrate la nivelul local și adaptate fiecărui context național sau regional. Rețeaua europeană pentru incluziune reprezintă o formă de cooperare între organizații europene care sunt preocupate de provocările sociale și care caută soluții inovatoare pentru a rezolva problemele și provocările complexe ale societății, cum ar fi incluziunea socială sau găsirea unor locuri de muncă pentru reprezentanții grupurilor celor mai defavorizate.

Această rețea are scopul de a construi un ecosistem social mai inovator, care să ajute diferite organizații să dezvolte proiecte europene de ocupare a forței de muncă și de antreprenoriat de succes, prin schimbul de bune practici și participarea la programe europene.

Rețeaua este cofinanțată de Fondul social european, în Spania, prin Programului operațional pentru incluziune socială și economie socială 2014-2020, ca proiect de cooperare transnațională și are deschise în prezent 4 apeluri la propuneri de proiecte.

Studiu privind percepțiile studenților și cadrelor didactice referitoare la programele de mobilități internaționale

A fost publicat Studiul privind percepția studenților și a cadrelor didactice cu privire la programele de mobilități internaționale, având ca principale obiective: identificarea atractivității programului Erasmus+ și formularea de recomandări în ceea ce privește creșterea interesului grupurilor vizate pentru participarea la mobilități de studiu și de formare/predare în alte țări.

Printre concluziile studiului se numără:

 • Nivelul de informare cu privire la oportunitățile de mobilități studențești este unul mediu spre ridicat. Mesajul ajunge la studenții care ar putea fi cei mai probabili beneficiari ai programului.
 • Studenții din top 10% sunt cei care manifestă cel mai mare interes pentru bursele în străinătate. Dar această caracteristică este mediată de tipul universității din care studenții provin.
 • Percepția unor șanse reale de a obține bursa (determinată de autoplasarea în zona studenților cu rezultate bune), numărul mediu sau ridicat de burse per student și percepția unei selecții corecte reprezintă factori motivaționali de a aplica pentru o bursă.

Printre principalele piedici de a participa la o mobilitate și implicit de a candida pentru obținerea unei burse se numără:

 • Nevoia de a acoperi o parte din cheltuieli deoarece bursa nu acoperă întotdeauna cheltuielile de întreținere, iar aportul financiar personal poate fi uneori semnificativ.
 • Obligațiile existente în prezent (loc de muncă, familie, prieteni). Conexiunea cu grupul de persoane semnificative sau deținerea unui loc de muncă fac plecarea temporară mai dificilă, încărcată de costuri simbolice sau de decizia de a renunța la anumite lucruri.

Îți dorești să faci un masterat în Europa, dar nu găsești soluții pentru a-ți acoperi taxele de școlarizare sau cheltuielile curente?

Semnarea primului acord de garantare, între Fondul European de Investiții și instituția financiară nebancară FINS, va permite FINS să ofere un nou produs de creditare studenților care doresc să își continue studiile de master în străinătate. Datorită acestei garanții, aproximativ 450 de studenți vor beneficia de credite în condiții favorabile pentru a studia într-o altă țară participantă la Programul Erasmus+.

Creditul se acordă atât pentru plata taxelor de școlarizare, cât și pentru cazare și masă, pe durata studiilor, și are o valoare de maxim 12.000 euro/an sau de 18.000 euro/2 ani. Se acordă un an de grație după finalizarea studiilor, an în care studenții își pot găsi un loc de muncă.

Studenții trebuie să depună cererea la o sucursală a băncilor, la universități sau on-line, împreună cu următoarele documente:

 • ultima diplomă obținută
 • chitanța pentru taxa de înscriere SAU un document care să confirme înscrierea și să menționeze costul programului de masterat

Un program de masterat în străinătate poate fi un pas important pentru cariera ta. Finanțează-l cu ajutorul împrumutului Erasmus+ pentru masterat!

Evenimente dedicate Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021

Building Democratic School Cultures, reuniunea participanților la cursul de formare din 2018 al Centrului European Wergeland

Cum integrăm educația pentru cetățenie și drepturile omului în activitatea de zi cu zi și în școlile noastre?

În cadrul reuniunii de la București din 23-24 mai 2019, 18 profesioniști din Inspectorate Școlare Județene, Case ale Corpului Didactic și Centre Județene de Resurse și Asistență Educațională, care au luat parte la cursul „Building Democratic School Cultures”, oferit de Centrul European Wergeland (Oslo, 5-10 octombrie 2018), au făcut schimb de experiență și practici inovatoare create pentru construirea unei culturi democratice în școlile județului din care fac parte.

Cooperarea româno – norvegiană

Organizată de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Formării Profesionale (ANPCDEFP) în colaborare cu Centrul European Wergeland (Norvegia), reuniunea a urmărit prezentarea realizărilor acestor profesioniști în instituția lor și în școli după cunoașterea expertizei norvegiene, facilitatea cooperării lor pentru construirea unor școli democratice cât și îmbunătățirea viitoarelor cursuri pe care Centrul European de la Wergeland le va organiza în acest domeniu.

O metodologie care promovează cunoașterea, facilitează schimbul de idei și reflecția, și încurajează cooperarea

Participanții, experți din CCD Bistrita-Nasaud, CCD București, CMBRAE, ISJ Dâmbovița și ISJ Olt, s-au confruntat cu un mix de metode care au inclus discuții în plen, în grupuri, prezentări, storytelling pentru a reflecta asupra mai multor topice din cadrul formărilor sau al materialelor pe care le-au elaborat și implementat după venirea de la cursul din Oslo.

Ce subiecte au fost abordate în timpul formării? Cum au fost acceptate cursurile de grupurile țintă? Care a fost impresia lor și care au fost rezultatele învățării? Ce a mers bine în timpul formării? Ce merită repetat? Ce provocări au existat în timpul pregătirii sau al implementării? Ce și de ce nu a mers? Ce schimbări sunt necesare? Ce activități de follow-up au fost realizate după formare?“ sunt câteva dintre întrebările puse de cei 2 facilitatori ai Centrului Wergeland în acest sens.

Ce ați recomanda celorlalți formatori care doresc să aducă schimbarea în școală?

Pentru consolidarea activităților realizate de participanți și pentru a facilita colaborarea între experții din instituții diferite, s-au constituit mai multe tipuri de grupuri. In ele s-a discutat despre bunele practici care ar putea fi împrumutate de la o instituție la alta și despre relaționările interinstituționale pot fi realizate pentru a aduce mai multă valoare adăugată propriilor activități. Predarea subiectelor controversate prin intermediul Educației pentru Cetățenie Democratică (EDC) și a Educației pentru Drepturile Omului (HRE)

Întâlnirea a continuat cu o sesiune de formare privind “Cum să fie tratate problemele controversate în timpul formării sau în clasă” pentru a dezvolta mai mult cunoștințele și abilitățile experților. Au fost prezentate și discutate cum pot fi abordate subiectele controversate și care sunt strategiile eficiente, având la bază suportul de curs al Consiliului Europei: “Living in controversy. Teaching controversial issues through EDC/HRE” .

O școală democratică

Pe baza schimburilor de idei și a reflecției realizate în timpul reuniunii, participanții au elaborat o serie de recomandări pentru a crește sustenabilitatea proiectelor lor, cum ar fi: noi întâlniri la nivel național, prezentarea proiectelor lor pe o platforma online, crearea unei rețele informale de profesioniști pentru dezvoltarea unei școli democratice.

…………………………..

Activitățile participanților la reuniune sunt realizate în cadrul a 5 proiecte ce se desfășoară în Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) – componenta de învățământ preuniversitar (SE), finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021. În timp ce Programul ESAYEP are ca scop creșterea capitalului uman și a bazei de cunoștințe acumulate în România, componenta SE urmărește îmbunătățirea abilităților/competențelor experților români în domeniul lor de activitate, al democrației, drepturilor omului și incluziunii sociale.

Învățământ universitar în Erasmus+

„Universități europene”: rezultatele primului apel

Comisia Europeană a anunțat pe 26 iunie 2019 rezultatele privind instituțiile de învățământ superior din întreaga Europă care vor face parte din primele alianțe ale „universităților europene”. Dintre cele 54 de cereri primite cu ocazia primului apel, au fost selectate 17 „universități europene” care implică 114 instituții de învățământ superior din 25 de țări ale programului Erasmus+. „Universitățile europene” selectate cuprind o gamă largă de instituții de învățământ superior din întreaga UE, de la universități de științe aplicate, universități tehnice și universități de arte frumoase până la universități polivalente și care desfășoară activități intense de cercetare. În cadrul a trei dintre aceste consorții, se regăsesc și universități din România.

Universitățile europene sunt alianțe transnaționale ale instituțiilor de învățământ superior din întreaga UE, care împărtășesc o strategie pe termen lung și promovează valorile și identitatea europeană. Ele vor spori calitatea și atractivitatea învățământului superior european și vor stimula cooperarea între instituții, studenți și cadrele didactice. Inițiativa este menită să consolideze în mod semnificativ mobilitatea studenților și a cadrelor didactice și să promoveze calitatea, caracterul incluziv și competitivitatea învățământului superior european.

Universitatea din București face parte din alianța CIVIS – a European civic university alliance, din care mai fac parte Universitatea Aix-Marseille (Franța), Universitatea Națională și Capodistriană din Atena (Grecia), Universitatea Liberă din Bruxelles (Belgia), Universitatea Autonomă din Madrid (Spania), Universitatea Sapienza din Roma (Italia), Universitatea din Stockholm (Suedia), Universitatea Eberhard Karls din Tübingen (Germania).

„Proiectul CIVIS va juca rolul de model colaborativ pentru a construi o unică instituție universitară europeană, sporind astfel oportunitățile oferite celor aproape 400.000 de studenți și 55.000 de angajați. Alianța CIVIS, pe lângă consolidarea poziției internaționale în raport cu Africa și zona mediteraneană, reprezintă o provocare pentru promovarea valorilor, culturilor și a cetățeniei europene în rândul noilor generații de studenți, alianța propunându-și să accentueze rolul social al universităților și implicarea acestora mult mai activ la nivelul orașelor și regiunilor unde acestea se regăsesc. Construcția alianței a fost și este dificilă, dar angajamentul este ferm și pe termen lung și astfel, cu consecvență și entuziasm, ne așteptăm ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să contribuim semnificativ la o întărire și dezvoltare substanțială a Spațiului European al Educației.” — Conf. dr. Sorin Costreie, Prorector Relații Internaționale și coordonator CIVIS din partea Universității din București

Universitatea Tehnică de Construcții Bucuresti face parte din European University for Smart Urban Coastal Sustainability, din care mai fac parte Agricultural University of Athens (Grecia), Fundacion Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir (Spania), Klaipedos Universitetas (Lituania), University of Zadar (Croația), Université de La Rochelle (Franța).

Apartenenţa UTCB la CONEXUS va propulsa universitatea în centrul spaţiului comun european al educaţiei şi cercetării şi va oferi studenţilor din toate ciclurile de învăţământ cele mai bune şi actuale cunoştinţe ce vor fi dobândite în cele şase universităţi membre ale consorţiului. În plus, faţă de valoarea educaţională şi ştiinţifică, CONEXUS va genera o puternică valoare adăugată prin abordarea integrată centrată pe student şi prin creşterea sentimentului de apartenenţă la sistemul european de valori.

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) face parte din CIVICA – The European University in social sciences, din care mai fac parte Universitatea Bocconi (Italia), Universitatea Central Europeană (Ungaria), Institutul European Universitar (organizație europeană interguvernamentală, Italia), Hertie School of Governance (Germania), Școala Națională de Studii Politice și Administrative (România), Sciences Po (Franța), Școala de Economie din Stockholm (Suedia), precum și London School of Economics and Political Science (partener asociat, Marea Britanie).

Lect. univ. dr. Alexandru Mihai Ghigiu, prorector SNSPA

CIVICA – Universitatea Europeană de Științe Sociale, a fost selectată de Comisia Europeană ca fiind una dintre universitățile europene pilot. Am primit anunțul cu entuziasm și suntem onorați că, alături de cele șase universități de top din Franța, Germania, Ungaria, Italia și Suedia, vom crea prototipul universității de mâine. Propunerea participării a venit din partea Universității Central Europene și a fost sprijinită imediat de celelalte universități din consorțiu care cunoșteau activitatea SNSPA și cu care am colaborat în trecut. Pregătirea și armonizarea aplicației au constat într-un proces complex, dar relativ ușor, deoarece principiile și zonele de interes ale partenerilor sunt similare. Numeroase aspecte au fost coagulate în timp record, cu multe întâlniri pe Skype, telefoane sau e-mail-uri. Am apreciat în mod special implicarea colegilor, entuziasmul pentru această intițiativă europeană, dar mai ales complementaritatea instituțiilor noastre. Consorțiul își propune activități concrete comune, care vor fi demarate în lunile următoare, în beneficiul studenților, profesorilor și cu un puternic impact asupra comunității. Acest consorțiu universitar european va conecta 38.000 de studenți, 7.000 de cadre didactice și 3.000 de angajați din personalul administrativ într-un campus inter-universitar european. De asemenea, va uni predarea cu învățarea, cercetarea cu inovația și societatea în ansamblul său, dincolo de granițele culturale, lingvistice și naționale.” — Lect. univ. dr. Alexandru Mihai Ghigiu, prorector SNSPA, coordonator în depunerea proiectului CIVICA din partea SNSPA.

Universitățile europene vor deveni campusuri interuniversitare, în cadrul cărora studenții, doctoranzii, cadrele didactice și cercetătorii vor putea circula fără opreliști. Ei își vor pune în comun expertiza, platformele și resursele pentru a furniza programe de învățământ sau module comune care să acopere diverse discipline. Aceste programe de învățământ vor fi foarte flexibile și vor permite studenților să își personalizeze educația și să aleagă ce, unde și când să studieze și să obțină o diplomă europeană. Universitățile europene vor contribui, de asemenea, la dezvoltarea economică durabilă a regiunilor în care sunt situate, întrucât studenții lor vor colabora îndeaproape cu întreprinderi, autorități municipale, cadre universitare și cercetători pentru a găsi soluții la provocările cu care se confruntă regiunile respective.

În total, un buget de până la 85 de milioane EUR este disponibil pentru primele 17 „universități europene”. Fiecare alianță va primi până la 5 milioane EUR în următorii trei ani, pentru a-și pune în aplicare planurile și a pregăti calea pentru alte instituții de învățământ superior din UE. Progresele lor vor fi monitorizate îndeaproape.

Săptămână internațională de formare la Iași

Universitățile din România organizează periodic evenimente de tip Staff Week, acestea luând forma unor săptămâni internaționale de predare sau formare pentru personalul universitar în cadrul căreia sunt invitați participanți din diferite țări ale programului Erasmus+ sau partenere, aceștia luând parte la diverse activități specifice. Platforma online pe care sunt promovate numeroase evenimente de acest tip la nivel internațional este IMOTION.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a găzduit în săptămâna 17 – 21 iunie 2019 cea de-a patra ediție a Erasmus+ International Staff Training Week, organizată de Serviciul de Relații Internaționale pentru 31 de oaspeți internaționali beneficiari de stagii de formare Erasmus+ din 14 țări partenere: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, China, Georgia, Israel, Maroc, Muntenegru, Serbia, Tunisia, Ucraina și Uzbekistan.

Programul evenimentului a inclus o diversitate de activități academice și culturale, precum prezentarea evoluției programului Erasmus în cei 20 de ani la UAIC, susținută de Prof. Dr. Henri Luchian, Prorector pentru Relații Internaționale și coordonator instituțional Erasmus; prelegerea intitulată Cross-Cultural Encounters and Personal Development, susținută de Prof. Dr. Adriana Zaiț, Directorul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor; cursul introductiv pe tema „Limba, cultura și civilizația românească” susținut de Dr. Arina Chirilă, Facultatea de Litere; prezentarea susținută de Ștefan Velciu, expert ANPCDEFP, pe tema programului Erasmus la nivel european și național – perspective structurale și financiare asupra trecutului, prezentului și viitorului; prezentări ale coordonatorilor Erasmus+ din facultățile UAIC; prezentarea Școlii de Vară JASSY organizată de UAIC, aflată la a doua ediție anul acesta; organizarea unor workshop-uri pe teme specifice și întâlniri de lucru individuale cu membri ai serviciilor și facultăților universității, la cererea participanților, în funcție de interesele profesionale ale acestora.

Activitățile organizate pentru oaspeți au inclus și un târg de prezentare a universităților partenere și a culturii locale și naționale, desfășurat în Sala Pașilor Pierduți, o vizită la Muzeul Universității, un tur ghidat al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, prezentarea Welcome Center pentru studenții internaționali, turul campusului UAIC și al orașului Iași. Evenimentul s-a încheiat cu o excursie în regiunea centrală a Moldovei, prilej de explorare a cadrului natural, de descoperire a patrimoniului cultural și de cunoaștere a moștenirii istorice a zonei.

Erasmus+ International Staff Training Week contribuie, în primul rând, la cunoașterea directă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de către universitățile partenere cu care colaborează în cadrul Programului Erasmus+ KA107 (cu țări partenere), cât și la întărirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre acestea. Această săptămână de formare a fost o ocazie de schimburi de bune practici între participanți și organizatori, atât în domeniul proiectelor de schimburi academice, dar și al relațiilor internaționale în general.

U-Multirank — având cofinanțare prin programul Erasmus+, a publicat recent cea de-a șasea și cea mai extinsă ediție anuală a clasamentului mondial al universităților, în care au fost incluse peste 1,700 de universități din 96 de țări. U-Multirank compară performanța instituțiilor de învățământ superior în domeniile care au fost apreciate de studenți ca fiind cele mai importante pentru ei.

O noutate pentru ediția din acest an o reprezintă harta interactivă a universităților cu performanțe de top. Instituțiile europene de învățământ superior înregistrează rezultate bune: EDHEC Business School (Franța), Universitatea de Tehnologie Chalmers (Suedia) și Universitatea din Groningen (Țările de Jos) se numără printre universitățile cu cele mai bune rezultate.

U-Multirank a analizat, de asemenea, deschiderea internațională a universităților la nivel mondial. Rezultatele evidențiază corelația directă între gradul de internaționalizare a universităților gradul de satisfacție a studenților și a cadrelor didactice în ceea ce privește experiența lor de învățare sau predare. De asemenea, universitățile care colaborează cu un număr mai mare de instituții de același tip au performanțe mai bune în ceea ce privește transferul de cunoștințe și un impact mai mare din perspectiva activităților de cercetare. Cele mai recente rezultate ale U-Multirank oferă nu numai informații cu privire la efectele frontierelor deschise, dar prezintă într-un mod transparent și detaliat performanțele universităților. Aceasta înseamnă că studenții vor putea face alegeri mai bine informate cu privire la ceea ce să studieze sau unde să studieze, pe baza a ceea ce contează cel mai mult pentru ei. Universitățile pot utiliza datele U-Multirank pentru a-și evalua punctele tari și punctele slabe, pentru a găsi modalități de îmbunătățire a ofertei pe care o prezintă studenților și, de asemenea, pentru identificarea posibililor parteneri cu care ar putea coopera. Acest lucru este posibil prin faptul că utilizatorii au acces la cea mai extinsă clasificare online, la nivel mondial, care se concentrează nu numai asupra cercetării ci și asupra caracterului extrem de divers al sistemului de învățământ superior internațional.

Programul U-Multirank cuprinde un pachet de comunicare care poate fi utilizat pentru a prezenta universitățile de vârf dintr-o țară dar și pentru recrutarea studenților, în vederea promovării unei țări ca destinație de studiu.

U-Multirank oferă rapoarte de țară axate pe performanța universităților din țările incluse în analiză, materiale video și grafice informative, liste de performanță de genul „Top 25”, pe domenii, relațiile dintre universități și industrie sau între universități la nivel internațional, precum și pagini de tipul „Studiază în ...“ care promovează țările implicate.

Educație și formare profesională în Erasmus+

Săptămâna europeană a competențelor profesionale

Organizarea unui eveniment sau a unei activități în cadrul Săptămânii europene a competențelor profesionale este o modalitate excelentă de a sensibiliza opinia publică cu privire la activitatea pe care o depuneți în domeniul educației și formării profesionale.

Pentru a sensibiliza publicul cu privire la oportunitățile oferite de educația și formarea profesională, vă invită, să ne transmiteți povestea voastră VET. De exemplu, scrieți despre participarea la cursuri de formare profesională, descrieți un stagiu care v-a ajutat la deblocarea potențialului dumneavoastră profesional sau vorbiți despre un curs care v-a ajutat să rămâneți la zi cu ultimele noutăți din domeniul dvs. de activitate.

Dacă sunteți angajator și angajații dumneavoastră au beneficiat de cursuri de formare profesională, puteți prezenta avantajele participării la astfel de cursuri pentru alți angajatori. Dacă sunteți un părinte al cursantului, ați putea împărtăși modul în care v-ați sprijinit copilul pe parcursul experienței de formare.

Completați formularul de mai jos pentru a vă împărtăși povestea. Puteți include o fotografie sau un material video care reprezintă traseul dumneavoastră profesional. Echipa noastră va analiza apoi povestea și vă va contacta pentru mai multe informații.

Rural VET în Erasmus+

Liceul Tehnologic „Petri Mor” Nușfalău, județul Sălaj, este o unitate școlară situată în partea de vest a judeţului Sălaj și este beneficiarul mai multor proiecte de mobilitate cu finanțare europeană în domeniul formare profesională VET.

În anul 2018, a luat ființă consorțiul național „Rural VET în Erasmus+”, compus din: Liceul Tehnologic „Petri Mor” Nușfalău - coordonator de consorțiu având ca parteneri liceele tehnologice „Cserey – Goga” din Crasna, „Ioachim Pop” din Ileanda și „Liviu Rebreanu” din Hida.

Proiectul Erasmus+ nr. 2018-1-RO01-KA102-048394, depus în numele consorțiului, a oferit oportunitatea elevilor de a urma stagii de pregătire profesională de trei săptămâni în Polonia. Proiectul urmărește ca elevii din liceele partenere să realizeze stagii într-un mediu de lucru real, cu dotări moderne, specifice domeniilor de calificare, care să-i ajute apoi să-și dezvolte competențe în concordanță cu standardele europene și cu cerințele pieței muncii, care să le faciliteze o integrare socială mai bună.

În perioada februarie – iunie 2019, au fost implicați în proiect 60 elevi, formabili VET de la învățământul profesional, învățământ de zi, câte 15 elevi din fiecare liceu partener, având calificările de Mecanic auto și de Lăcătuș mecanic prestări servicii. Partenerii de primire, din Polonia, au fost: Centrum Ksztalcenia Praktycznego (CKP), Compania JapanTech și Futurum Wroclaw.

Centrum Ksztalcenia Praktycznego, este o instituție publică de învățământ, fondată în anul 1996 după model german, care oferă stagii de pregătire practică pentru elevii din învățământul profesional în domeniile electric, electronică, telecomunicații, mecanică, mecatronică.

Compania JapanTech, oferă servicii de înaltă calitate în domeniile mecanică auto, mecatronică, mecanică, instalații electrice, asigură stagii de pregătire practică elevilor din învățământul vocațional și oferă participanților o abordare personalizată care se bazează pe o analiză a nevoilor de formare.

Futurum Wroclaw, este o agenție de formare de specialitate care a coordonat stagiile de practică, cazarea și activitățile culturale în Polonia. Obiectivul principal al activității lor este de a mări șansele pentru ca tinerii să fie mobili în Europa și de a elimina posibilele obstacole.

Validarea plasamentului s-a făcut pe baza documentelor de mobilitate Europass, iar rezultatele dobândite au fost transferate și recunoscute în școală, conform metodologiei în vigoare. Impactul la nivelul participanților a constat în îmbunătățirea competențelor profesionale și dobândirea de competențe civice, sociale și de comunicare în limba engleză.

Pentru mine, mobilitatea a reprezentat o experiență unică, de neuitat... Am învățat să folosesc aparate și mijloace electronice pentru diagnosticarea defecțiunilor apărute la motoarele termice, deoarece mă preocupă foarte mult stabilirea și constatarea defecțiunilor ascunse, precum și modul de remediere al lor cum ar fi prin folosirea corectă a aparatului de măsurat compresia pentru fiecare cilindru în parte, a aparatului cu vacuum pentru verificarea etanșeității supapelor din chiuloasă și folosirea frezei speciale pentru rectificarea scaunelor la supape, rectificarea și rodarea supapelor, punerea la punct după semne a mecanismului de distribuție înlocuind cureaua sau lanțul de distribuție.” (Forizs Aron Csaba)

Am avut experiențe noi și frumoase în perioada mobilității în ceea ce privește instruirea practică în domeniul în care mă pregătesc, ca lăcătuș mecanic prestări servicii. Aceste experiențe m-au făcut să-mi îmbunătățesc cunoștințele și aptitudinile privind operațiile de sudare și prelucrare a semifabricatelor metalice. Cel mai interesant mi s-a părut modul de organizare a activităților din Centrul de Pregătire Practică (CKP) și arhitectura vechiului oraș Wroclaw.” (Galek Ruben-Ioan)

În timpul mobilității, am învățat despre organizarea atelierului de întreținere și reparare a motorului termic, construcția motoarelor cu ardere internă, funcționarea motoarelor cu ardere internă, demontarea și montarea motoarelor, întreținerea și repararea motoarelor cu ardere internă. Am vizitat muzeele și grădina zoologică din Wroclaw. Am rămas cu amintiri foarte frumoase și cred că cel mai frumos oraș pe care l-am vizitat până acum este Krakowia. Am întâlnit oameni cu care m-am înțeles foarte bine, printre care și mecanicul cu care am lucrat.” (Brindusan Laurentiu Florin Ioan)

Am învățat din ce este compus un motor termic. Am folosit dispozitive mult mai performante decât cele disponibile în școală. Am avut o comunicare bună și am aflat mai multe despre istoria Poloniei. Ne-am făcut prieteni, și am învățat și un pic de engleză. Am învățat să folosim tehnici noi de comunicare, astfel încât acum aș putea să mă descurc mai bine într-un oraș străin.” (Buliga Valeria-Maria-Ioana)

Proiectul a oferit șansa elevilor din consorțiu de a efectua trei săptămâni din stagiile de practică într-un mediu internațional, într-un mediu de lucru real cu dotări moderne specifice domeniilor de calificare. Prin mobilitatea transnațională, au acumulat cunoștințe, au dobândit abilități și s-au dezvoltat profesional, au avut ocazia deschiderii spre valori culturale europene dar și pe aceea de a fi obligați să se adapteze la un mediu socio-profesional multicultural și multilingvistic.

Prof. ing. Nagy Csaba

Educație școlară în Erasmus+

Pregătiți pentru viitor – un proiect Erasmus+ al Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz „Sf. Maria“

Începând cu 1 septembrie 2017 și până la 31 august 2019, în Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sf. Maria“ se derulează, în cadrul Programului Erasmus+, acțiunea KA1 proiectul de educație școlară ”Quality Education for a Safer Future of the Hearing Impaired Students, for Equal Job Opportunities on the European Market – Ready for the Future” (2017-1-RO01-KA101-036577).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din școala noastră în domeniul educației pentru a inova și îmbunătăți calitatea procesului de predare-învățare-evaluare, astfel încât să putem oferi activități și programe educaționale corespunzătoare nevoilor tinerilor cu deficiențe de auz, conform politicilor educaționale ale U.E., în vederea creșterii șanselor de angajare pe piața europeană a muncii.

În urma implementării acestui proiect:

 • 4 membri ai echipei manageriale au achiziționat competențe de management școlar în domeniul vocațional în vederea armonizării activităților manageriale cu cele din școli europene cu vechime în acest domeniu;
 • 18 cadre didactice și 2 instructori de educație extracurriculară și-au consolidat cunoștințele cu privire la metode și mijloace alternative, strategii si instrumente specifice disciplinelor cu caracter practic-aplicativ în concordanță cu particularitățile psihoindividuale ale elevilor deficienți de auz și cu cerințele pieței muncii;
 • 18 cadre didactice și 2 instructori de educație extracurriculară și-au dezvoltat competențele necesare organizării, derulării, monitorizării activităților de formare profesională a elevilor în vederea facilitării și unei mai bune orientări școlare și profesionale a elevilor;
 • 18 cadre didactice și 2 instructori de educație extracurriculară și-au îmbunătățit competențele artistice, vocaționale, antreprenoriale și în domeniul IT în vederea realizării unor activități curriculare și extracurriculare cât mai adecvate nevoilor elevilor deficienți de auz;
 • 18 cadre didactice și 2 instructori de educație extracurriculară și-au dezvoltta abilitățile în vederea elaborării unei noi discipline opționale Educțtie antreprenorială (clasele 7-10) care să contribuie la sporirea calității și atractivității ofertei educaționale a școlii noastre.

Participanții la cursurile de 10 zile organizate în Bulgaria –”Handmade”, ”Decorațiuni interioare” (15-26 octombrie 2018, la Association for Career Development and Training, Plovdiv) și în Italia ”IT-ul baza unui viitor sigur”, ”Educație antreprenorială” (3-14 decembrie 2019 la Associazione Artistica Culturale ”A Rocca”, Barcellona Pozzo di Gotto), dar și la activitățile de job shadowing în Bulgaria (12-16 martie 2018, la Special High-School for Deaf-Mute Children - Ssudus prof. Dr. St. Belinov, Plovdiv) și Portugalia (4-8 iunie 2018, la EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L., Arcos de Valdevez) și-au însușit/dezvoltat cunoștinte, abilități și atitudini în domeniul terapiei ocupationale, art-terapiei, antreprenorial, vocațional, IT.

Pe parcursul proiectului, participanții și-au dezvoltat abilitățile de a transfera la nivel local, național, internațional modele europene de bune practici. Prin activități atractive, practice în cadrul orelor de terapie ocupaționala, art-terapie, artă și meșteșug/IT elevii își vor dezvolta abilitățile manuale, competențele artistice, creativitatea și imaginația, vor învăța cum să confecționeze obiecte, să utilizeze diferite soft-uri educaționale. Prin aceste activități dorim să formăm competențe de bază în domeniul vocațional.

Pe parcursul orelor de educație antreprenorială, elevii din gimnaziu și școala profesională își vor forma competențe antreprenoriale, vor învăța cum să-și valorifice produsele muncii lor. Școala noastră dispune de tipografie, atelier de bucătărie, croitorie, arte plastice, laboratoare IT. In cadrul activităților desfășurate în aceste ateliere, laboratoare dorim să punem bazele unei viitoare meserii.

Se va îmbogăți curriculumul școlii prin realizarea unui opțional atractiv transdisciplinar Educație antreprenorială”. În cadrul școlii noastre se va înființa un Centru de documentare și de resurse atât pentru părinți, cât și pentru profesorii care lucrează cu elevi cu CES.

Diversificarea curriculară prin opționale atractive, inovative va duce la creșterea interesului elevilor față de activitățile școlare. Formarea competențelor de baza în diverse domenii, le permite elevilor să se orienteze către o meserie care li se potrivește și astfel le este facilitată inserția socio-profesională. Pe termen lung ne dorim să ne diversificăm profilul profesional special, să le dăm posibilitatea elevilor să obțină o certificare în domeniul gastronomic, croitoriei, artelor plastice.

Ne dorim ca școala noastra să ofere o educație de calitate la standarde europene, să păstreze titlul de Școală Europeană, iar competențele manageriale dezvoltate de către personalul de conducere în cadrul acestui proiect vor duce la atingerea acestui obiectiv.

Prin derularea proiectelor europene Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” urmărește îndeplinirea misiunii sale de a crește calitatea educației și formării profesionale a elevilor deficienți de auz prin implementarea de strategii și metode de lucru inovative care să conducă la dobândirea de noi competențe, care ulterior să le permită elevilor inserția socio-profesională.

Profesor Prof. Florica Stoica, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” (București)

Educația adulților în Erasmus+

Fabrica de povești: Proiect intergenerațional

Nr. proiect: 2018-1-RO01-KA104-047849

Biblioteca Județeană „Panait Istrati“ este cea mai importantă instituție culturală a județului Brăila, judecând după numărul activităților și al publicului care-i calcă pragul (aproximativ 600 utilizatori în fiecare zi a săptămânii, cu excepția duminicilor). Pusă în fața provocărilor de a fideliza publicul deja activ, dar și de a atrage alte categorii, instituția noastră a derulat de-a lungul anilor mai multe proiecte cu finanțare europeană, dar este pentru prima dată când am obținut o finanțare Erasmus+, pe linia de finanțare Educația adulților.

Prin acest proiect, 3 persoane din echipa de proiect au participat la mobilități de învățare și cooperare europeană în Malta și Franța, care le-au permis:

 • să se folosească de anumite instrumente dramatice pentru a construi un discurs coerent, plecând de la fapte reale sau de la povești, și de a fi capabili să-l ofere prin viu grai în fața unui auditoriu adult;
 • să identifice diferitele structuri ale poveștilor existente: să se joace cu ele, să le folosească drept puncte de sprijin pentru a inventa și a adapta;
 • să-și dezvolte curajul de a vorbi în public și capacitatea de a-și imagina, de a inventa, de a improviza, de a avea încredere în sine și de a-și gestiona corect spațiul în care vor avea loc scenele de povestit.

După participarea la mobilități, am pus în valoare competențele și experiențele acumulate prin formarea a 40 de beneficiari direcți, adulți, dintre care unul face parte din comunitatea rușilor-lipoveni – o etnie reprezentativă în județul Brăila. Aceștia au învățat și au experimentat metoda storytelling, după care au transmis-o mai departe, în cadrul a 84 de întâlniri, la care au participat 2.750 copii, adolescenți, părinți și bunici.

Până la sfârșitul lunii iunie 2020, când vom finaliza această frumoasă experiență, vom mai trece prin câteva etape importante, mai ales pentru diseminarea rezultatelor proiectului. Astfel că, în luna octombrie 2019, va fi organizat „Festivalul poveștilor pentru orice vârstă“, urmând ca apoi să scriem și broșură intitulată: „Cum se spune o poveste“, care va fi distribuită apoi în bibliotecile județene din țară. În acest moment, nu există în România vreo formă de formare-instruire pentru povestitorii-adulți și nici măcar noțiunea de povestitori profesioniști, așa cum există în majoritatea țărilor europene. Un astfel de produs intelectual, precum broșura realizată prin proiect, va fi un prim pas pentru schimbarea mentalității românești în acest domeniu.

Vom organiza și o expoziție foto – O poveste cu povești, cu imagini din timpul ședințelor de povestit, care va fi itinerată în cel puțin 10 biblioteci județene. Personalul secțiilor de relații cu publicul, dar și publicul bibliotecilor județene vor fi astfel familiarizate cu noțiunea de storytelling în bibliotecă.

După finalizarea proiectului, echipa de proiect și beneficiarii direcți vor continua ședințele de storytelling, timp de cel puțin 1 an. Se va putea dezvolta deci un nou concept de storytelling în bibliotecă, la care vor putea participa familii întregi de părinți, copii, bunici și nepoți.

Dr. Eduard Claudiu Brăileanu, Biblioteca Județeană „Panait Istrati“, Brăila

Corpul European de Solidaritate

Festivalul Părădăicilor – 3 zile de voluntariat, solidaritate și promovare a sportului și vieții sănătoase

Asociația Clubul Sportiv Experiența Multisport implementează un proiect de voluntariat Promovează Sportul, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Corpul European de Solidaritate. Proiectul implică un număr mare de voluntari atât din țară, cât și din străinătate în activități de promovare a sportului și vieții sănătoase în jud. Arad.

În cadrul proiectului, a fost organizat Festivalul Părădăicilor (n.r. tomatelor) în perioada 5-7 iulie în comuna Macea din jud. Arad în parteneriat cu Primăria Macea, Asociația Millenium Centre și cu sprijinul Consiliului Județean Arad, Centrului Cultural Județean Arad și Consiliului Local Macea.

Au fost organizate un concurs de pescuit, o cursă pe biciclete, precum și expoziții și dresaj canin. Voluntarii străini din cadrul proiectului împreună cu voluntari AIESEC din Arad au organizat o seară interculturală pentru tinerii din Macea în care au prezentat jocuri interculturale, dans specific, tradiții, gastronomie din țări precum Turcia, Spania, România, Taiwan, Brazilia, Grecia și Mexic.

Festivalul s-a încheiat duminică, 7 iulie, cu o expoziție de produse tradiționale din jud. Arad și părădăicile măcene și un spectacol de muzică și dans în Curtea Castelului Csernovics din Macea. Festivalul s-a bucurat de participarea a peste 8000 de persoane.

te informează...

Europa în regiunea mea – Concurs de povestiri

Lansat de Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene, concursul îi invită pe toți cei care au cel puțin 18 ani să scrie povestea unui proiect sau program finanțat de UE în țara lor.

Povestirea ta poate avea orice format: fotografie, video, postare pe blog, audio, postări pe platforme social media, canvas, Twitter threads, etc.

Pentru a participa te poți înscrie prin trimiterea unui email cu un link pentru povestirea publicată la info@euinmyregion.eu, putând să alegi între două categorii: “cetățeni” și “experți”. Te poți înscrie cu mai multe povestiri. Acestea trebuie promovate folosind hashtag-ul #EUinmyRegion.

Toate postările vor fi evaluate de un juriu independent, iar pentru a alege cei trei câștigători din fiecare din cele două categorii juriul va avea in vedere:

 • Imaginea: ne spune povestirea ceva ce nu știm dincolo de datele de bază ale proiectului finanțat?
 • Povestirile despre oameni: descrie povestirea proiectul sau tu spui povestea oamenilor implicați în proiect?

Cei trei câștigători ai categoriei “cetățeni” vor fi invitați la Bruxelles să se alăture unui program personalizat de formare profesională de 2 săptămâni în domeniul comunicării UE, în perioada 29 septembrie - 13 octombrie.

Cei trei câștigători ai categoriei “experți” vor fi invitați la un curs de pregătire la nivel înalt în domeniul comunicării, la Bruxelles, în perioada 5-7 octombrie.

Cheltuielile de cazare și călătorie vor fi acoperite de organizatori.

Termen limită: 18 august 2019, 23:59 CEST.

Bursă pentru film de călătorie

World Nomads îi invită pe cei care aspiră să realizeze filme de călătorie, indiferent de naționalitate, pentru 10 zile într-o călătorie în Malaezia pentru realizarea unui film, având ca mentor pe realizatorul profesionist de documentare Jenny Nichols.

Pentru a participa candidații trebuie să realizeze un interviu de 3 minute pentru un film documentar, în engleză sau cu subtitrare în engleză, despre un aventurier sau un călător inspirațional și să încarce filmul pe YouTube sau Vimeo pentru a fi accesibil publicului.

Câștigătorul va beneficia de o călătorie de 10 zile în Malaezia pentru a filma, inclusiv un atelier de post-producție de 3 zile pentru editarea filmului, avându-l ca mentor pe Jenny Nichols.

Beneficiarul bursei va fi anunțat pe site-ul World Nomads în data de 10 septembrie 2019 și tot atunci va fi publicată lista celor mai bune filme selectate.

Termen limită: 6 august 2019, 11:59 PM EDT

„A good player works hard to win the game everyone else is playing. A great player creates a new game that favors their strengths and avoids their weaknesses.” ——―— James Clear (Atomic Habits)

Multilingv. Multicultural

INDifference can be challenging. If you've got a HOMOGENEOUS group of people who all think alike, it’s easier to reach a comfortable consensus. Diversity means including people with different perspectives, different experiences, different opinions, and perhaps different working styles or expectations. ―――― Sheryl Kara Sandberg, chief operating officer of Facebook and founder of Leanin.org

European Language Label – 20 de ani de inovație și creativitate în educația lingvistică

Lansarea competiției pentru 2019

Vă invităm să trimiteți spre evaluare un proiect care se adresează predării/învățării limbilor străine, indiferent de context, de vârsta celor care învață și oricare ar fi sursa de finanțare a acestuia, prin completarea formularului de mai jos. În urma evaluării, proiectului dvs. i se poate acorda Certificatului lingvistic european (European Language Label) 2019.

Priorități 2019:

 1. Dezvoltarea unor școli care să susțină incluziunea și educația de calitate și să sprijine profesorii și directorii școlilor în promovarea diversității.
 2. Eliminarea barierelor lingvistice cu scopul creării unor regiuni de frontieră mai dinamice.

Proiectul trebuie să nu se fi încheiat sau să fie încheiat recent, iar rezultatele sale să fie încă utilizate.

Rezultatele evaluării vor fi anunțate pe site-ul www.erasmusplus.ro iar certificatele se vor acorda în cadrul unui eveniment de valorizare despre care veți fi anunțați ulterior.

Mai multe informații găsiți pe site-ul ANPCDEFP și pe site-ul Comisiei Europene

Termen limită de trimitere: 26 august 2019

Vă dorim mult succes și așteptăm candidaturile dvs!

EURYDICE

Rețeaua Eurydice își propune să faciliteze cooperarea europeană în domeniul educației. Publicațiile realizate în cadrul rețelei reprezintă o foarte bună sursă de documentare – prin furnizarea de informații clare, concise, actualizate și bine documentate. Publicațiile Eurydice pot să fie descărcate gratuit.

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2018/19

Consiliul Uniunii Europene a stabilit drept obiectiv ca, până în anul 2020, procentul tinerilor cu vârsta de 15 ani cu rezultate slabe la citire, matematică și științe să scadă sub 15 %. Cum vor realiza asta țările europene?

Unul dintre elementele cheie ale procesului de învățare îl reprezintă numărul de ore disponibile elevilor. De fapt, nu numai calitatea învățământului, ci și timpul disponibil pentru învățare poate avea un efect pozitiv asupra procesului de învățare al elevului.

Acest raport analizează numărul minim de ore recomandat în învățământul obligatoriu general la zi din 43 de sisteme europene de educație, pentru anul școlar 2018-2019.

Se acordă o atenție specială citirii, scrierii și literaturii, matematicii, științelor naturii și studiilor sociale. Raportul subliniază că citirea, scrierea și literatura reprezintă ariile disciplinare pentru care se alocă cea mai mare proporție din numărul total de ore, în special în învățământul primar. Matematica reprezintă cea de-a doua proporție din numărul total de ore. Aceasta scade la nivel secundar în favoarea altor discipline, precum științele naturii.

Pe lângă analiza comparativă, raportul conține și diagrame naționale ce ilustrează în funcție de țară și de disciplină datele colectate în comun de către rețele Eurydice, OECD și NESLI. Eurydice colectează de peste două decenii date privind numărul de ore din învățământ și actualizează anual aceste informații, disponibile pe site-ul Eurydice începând din 2010.

Referințe: ”Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2018/19” [„Numărul anual de ore recomandat în învățământul obligatoriu la zi în Europa – 2018-2019”] este disponibil:

Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition

Educația timpurie – etapa de dinaintea învățământului primar – este recunoscută tot mai mult pentru că asigură fundația pentru învățare și dezvoltare pe tot parcursul vieții. Această ediție a doua a raportului Date cheie privind educația timpurie în Europa identifică progresele înregistrate în domeniile cheie ale calității identificate în Recomandarea Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari.

Raportul oferă indicatori referitori la domeniile cheie ale calității, și anume guvernarea, accesul, personalul, recomandări didactice, precum și evaluarea și monitorizarea. Transversal în raport cu aceste domenii cheie, se prezintă o abordare centrată pe copil, acordându-se o atenție specială interdependenței politicilor din diferite domenii. Se subliniază de asemenea importanța incluziunii în educație, deoarece educația timpurie de calitate superioară este considerată drept unul dintre cele mai bune moduri de a crește echitatea și egalitatea în societate.

Partea întâi le oferă decidenților politici, cercetătorilor și părinților informații comparative despre politicile actuale de educație timpurie din Europa. Partea a doua conține o prezentare generală a caracteristicilor cheie ale sistemelor naționale de educație timpurie, însoțită de o diagramă a structurii acestora.

Aria de acoperire a raportului este amplă, incluzând educația timpurie care are loc în centre și educația timpurie reglementată care se desfășoară acasă, atât în sectorul public, cât și în cel privat, din 38 de țări europene (43 de sisteme de educație) care participă la programul UE Erasmus+. Sunt acoperite cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, precum și Albania, Bosnia și Herțegovina, Elveția, Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.

Referințe: ”Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition” [„Date cheie privind educația timpurie în Europa – ediția 2019”] este disponibil:

ANews este publicația lunară a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Dacă sunteți implicați în proiecte din domeniile educației, formării profesionale sau tineretului și doriți să publicați articole despre acestea în revistă, dacă aveți recomandări sau dacă doriți doar sa ne scrieți, vă rugăm să folosiți adresa ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro. Avem rugămintea ca materialele pe care le trimiteți să întrunească următoarele cerințe tehnice pentru publicare: maxim 1 pagina A4, text scris cu diacritice, stil jurnalistic care să evidențieze în primul rând experiența de învățare, continuare (follow-up) și impact asupra activităților profesionale și/sau personale, fotografii de minim 300 dpi atașate separat în email, nu inserate in documentul Word.

Dacă doriți să nu mai primiți această publicație, va rugăm să trimiteți un mesaj pe adresa unregistered@anpcdefp.ro.

Toate informațiile din articolele despre proiectele finanțate cu sprijinul Comisiei Europene reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Agenția și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare neadecvată a acestora.

Created By
Agenția Erasmus+
Appreciate

Credits:

Created with images by pasja1000 - "euro banknotes buck savings" • geralt - "human observer exhibition" • andrew_t8 - "library la trobe study" • Tumisu - "investment finance time" • Bernhard Steiner - "untitled image" • cocosa007 - "graduation square academic cap the last" • Wokandapix - "study school learn education" • Samuel Zeller - "untitled image" • Aaron Burden - "untitled image" • PublicDomainPictures - "bright color colorful" • John Barkiple - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.